Notowania funduszy

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze AXA FIO i AXA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
16140348002021-02-23
129,62
129,62
0,00
0,00
-0,02
0,14
0,43
1,41
2,86
4,57
16140348002021-02-23
115,04
121,09
-1,94
-4,02
-0,62
8,61
9,06
-1,08
1,09
-6,30
16140348002021-02-23
145,37
153,02
-2,02
-4,68
1,71
13,52
18,06
9,39
15,57
5,07
16140348002021-02-23
124,11
130,64
-0,71
-4,65
-0,28
12,69
23,91
25,83
29,04
18,22
16140348002021-02-23
135,91
141,57
-1,80
-3,23
-0,08
6,97
7,63
12,16
27,38
18,05
16140348002021-02-23
148,95
151,99
0,01
0,12
-0,47
-0,29
0,49
4,39
6,90
10,92
16140348002021-02-23
135,96
138,73
-0,02
0,00
-0,10
-0,01
0,62
0,91
2,65
3,91
16140348002021-02-23
309,43
325,72
-3,31
-7,29
-1,65
22,97
32,73
49,42
95,40
74,47
16140348002021-02-23
138,01
145,27
-1,95
-3,95
0,27
10,96
13,87
4,77
12,70
2,43
16140348002021-02-23
110,46
114,47
-0,69
-1,94
1,92
5,92
9,57
3,78
-5,32
-10,46
16140348002021-02-23
148,42
153,80
-1,36
-2,46
-0,84
8,78
14,06
20,54
48,14
50,12
16140348002021-02-23
132,80
135,51
-3,66
-8,55
-6,64
22,87
32,38
15,60
39,22
35,91
16140348002021-02-23
109,52
113,49
-0,17
-0,54
-0,82
-0,87
-0,34
2,59
9,41
10,77
16140348002021-02-23
124,08
129,25
-1,47
-3,18
-1,78
9,19
11,22
20,08
28,57
21,49
16140348002021-02-23
125,07
131,65
-1,15
-3,15
-1,11
8,12
15,53
12,37
31,11
27,51
16140348002021-02-23
106,01
108,17
-0,16
-0,51
-0,59
0,34
1,77
1,88
7,92
7,08

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Ostrożnego Inwestowania
2021-02-23
129,62
0,00 %
AXA Subfundusz Akcji
2021-02-23
115,04
-1,94 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2021-02-23
145,37
-2,02 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2021-02-23
124,11
-0,71 %
AXA Subfundusz Makroalokacji
2021-02-23
135,91
-1,80 %
AXA Subfundusz Obligacji
2021-02-23
148,95
0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2021-02-23
135,96
-0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2021-02-23
309,43
-3,31 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2021-02-23
138,01
-1,95 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2021-02-23
110,46
-0,69 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2021-02-23
148,42
-1,36 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG
2021-02-23
132,80
-3,66 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2021-02-23
109,52
-0,17 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2021-02-23
124,08
-1,47 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2021-02-23
125,07
-1,15 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2021-02-23
106,01
-0,16 %
PPK - AXA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
16140348002021-02-23
114,79
114,79
-0,44
-0,89
-0,31
2,80
6,23
10,88
-
-
16140348002021-02-23
120,13
120,13
-0,76
-1,65
-0,22
4,98
9,24
14,21
-
-
16140348002021-02-23
123,21
123,21
-1,02
-2,25
-0,26
5,91
10,67
16,24
-
-
16140348002021-02-23
126,09
126,09
-1,09
-2,40
-0,22
7,03
12,25
18,11
-
-
16140348002021-02-23
128,56
128,56
-1,27
-2,83
-0,25
7,57
13,18
20,06
-
-
16140348002021-02-23
128,35
128,35
-1,26
-2,80
-0,22
7,64
13,32
19,53
-
-
16140348002021-02-23
130,17
130,17
-1,26
-2,80
-0,18
8,00
13,98
20,68
-
-
16140348002021-02-23
133,45
133,45
-1,32
-2,95
-0,31
7,89
15,81
23,48
-
-
Subfundusz AXA Emerytura 2025
2021-02-23
114,79
-0,44 %
Subfundusz AXA Emerytura 2030
2021-02-23
120,13
-0,76 %
Subfundusz AXA Emerytura 2035
2021-02-23
123,21
-1,02 %
Subfundusz AXA Emerytura 2040
2021-02-23
126,09
-1,09 %
Subfundusz AXA Emerytura 2045
2021-02-23
128,56
-1,27 %
Subfundusz AXA Emerytura 2050
2021-02-23
128,35
-1,26 %
Subfundusz AXA Emerytura 2055
2021-02-23
130,17
-1,26 %
Subfundusz AXA Emerytura 2060
2021-02-23
133,45
-1,32 %
Zapisz wycenę do pliku