informacja reklamowa

Notowania funduszy

Filtry
  1. Wszystkie fundusze
  2. Obserwowane
Filtry
Pole wymagane. Poprawny format daty to dd/mm/yyyy.
Fundusze UNIQA FIO i UNIQA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Porównaj
Aktualizacja
FIO
16795260002023-03-23
119,08 PLN
125,35 PLN
0,27
0,93
-1,96
2,59
16,54
-7,24
1,74
48,76
13,44
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
SFIO
16795260002023-03-23
153,04 PLN
158,59 PLN
-0,14
0,33
-0,84
4,29
3,90
-8,95
3,68
72,34
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
SFIO
16795260002023-03-23
102,56 PLN
104,65 PLN
0,72
0,49
-4,85
1,75
3,10
-10,17
-21,11
36,36
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
16795260002023-03-23
154,01 PLN
162,12 PLN
0,18
0,14
2,69
9,23
17,42
-2,80
3,73
67,79
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
SFIO
16795260002023-03-23
86,51 PLN
91,06 PLN
0,90
3,32
7,51
3,43
17,65
-23,90
-
-
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
16795260002023-03-23
89,01 PLN
93,69 PLN
1,64
3,34
-0,27
3,22
6,65
-12,09
-24,35
17,32
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
SFIO
16795260002023-03-23
102,61 PLN
106,33 PLN
0,61
0,46
0,84
1,27
2,98
-0,81
-4,98
4,38
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
SFIO
16795260002023-03-23
97,81 PLN
101,89 PLN
0,68
0,19
0,18
-1,07
1,22
-4,58
-18,56
-4,85
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
SFIO
16795260002023-03-23
121,08 PLN
127,45 PLN
0,07
0,49
-2,90
3,16
2,67
-9,08
-4,51
48,15
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
SFIO
16795260002023-03-23
101,04 PLN
103,10 PLN
0,39
0,26
0,15
1,11
4,30
-0,76
-4,21
5,86
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
16795260002023-03-23
142,62 PLN
148,56 PLN
0,37
0,35
0,46
3,21
9,87
-0,73
3,06
50,41
31,11
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
16795260002023-03-23
132,16 PLN
134,86 PLN
0,26
0,09
2,72
5,01
5,79
3,88
-11,01
-8,25
10,79
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
16795260002023-03-23
138,98 PLN
141,82 PLN
0,02
0,22
0,85
2,65
3,91
5,40
2,54
5,29
18,73
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
16795260002023-03-23
132,36 PLN
132,36 PLN
0,11
0,31
0,99
2,62
4,59
6,29
2,15
3,56
18,39
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
16795260002023-03-23
216,26 PLN
227,64 PLN
1,13
1,38
-2,21
0,98
10,91
-9,57
-26,96
47,77
91,89
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
16795260002023-03-23
156,23 PLN
164,45 PLN
0,24
1,41
-0,58
4,14
15,31
-1,51
10,87
73,03
47,32
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
16795260002023-03-23
111,27 PLN
115,31 PLN
0,06
0,23
0,02
3,43
9,15
1,41
-0,36
32,48
-1,38
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
UNIQA Akcji
2023-03-23
119,08
0,27 %
SFIO
UNIQA Akcji Amerykańskich
2023-03-23
153,04
-0,14 %
SFIO
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2023-03-23
102,56
0,72 %
FIO
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2023-03-23
154,01
0,18 %
SFIO
UNIQA Akcji Rynku Złota
2023-03-23
86,51
0,90 %
FIO
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2023-03-23
89,01
1,64 %
SFIO
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2023-03-23
102,61
0,61 %
SFIO
UNIQA Globalnej Makroalokacji
2023-03-23
97,81
0,68 %
SFIO
UNIQA Globalny Akcji
2023-03-23
121,08
0,07 %
SFIO
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych
2023-03-23
101,04
0,39 %
FIO
UNIQA Makroalokacji
2023-03-23
142,62
0,37 %
FIO
UNIQA Obligacji
2023-03-23
132,16
0,26 %
FIO
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2023-03-23
138,98
0,02 %
FIO
UNIQA Ostrożnego Inwestowania
2023-03-23
132,36
0,11 %
FIO
UNIQA Selective Equity
2023-03-23
216,26
1,13 %
FIO
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2023-03-23
156,23
0,24 %
FIO
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2023-03-23
111,27
0,06 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%)
Porównaj
Aktualizacja
16795260002023-03-23
111,04 PLN
111,04 PLN
0,20
0,37
1,64
4,78
8,69
2,73
-3,47
15,37
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
16795260002023-03-23
121,28 PLN
121,28 PLN
0,17
0,57
0,68
4,60
10,50
1,08
0,40
31,18
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
16795260002023-03-23
128,01 PLN
128,01 PLN
0,15
0,71
0,09
4,54
11,76
-0,02
2,94
40,86
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
16795260002023-03-23
132,02 PLN
132,02 PLN
0,14
0,75
-0,11
4,50
12,11
-0,43
3,67
48,64
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
16795260002023-03-23
137,16 PLN
137,16 PLN
0,12
0,87
-0,62
4,30
13,76
-1,32
5,41
56,09
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
16795260002023-03-23
137,14 PLN
137,14 PLN
0,12
0,87
-0,60
4,33
13,86
-1,25
5,59
57,00
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
16795260002023-03-23
138,81 PLN
138,81 PLN
0,12
0,86
-0,62
4,25
13,86
-1,31
5,38
59,41
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
16795260002023-03-23
142,53 PLN
142,53 PLN
0,13
0,86
-0,74
3,98
13,66
-1,26
5,41
63,90
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
16795260002023-03-23
104,46 PLN
104,46 PLN
0,09
0,77
-1,13
3,48
12,27
-0,09
-
-
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
UNIQA Emerytura 2025
2023-03-23
111,04
0,20 %
UNIQA Emerytura 2030
2023-03-23
121,28
0,17 %
UNIQA Emerytura 2035
2023-03-23
128,01
0,15 %
UNIQA Emerytura 2040
2023-03-23
132,02
0,14 %
UNIQA Emerytura 2045
2023-03-23
137,16
0,12 %
UNIQA Emerytura 2050
2023-03-23
137,14
0,12 %
UNIQA Emerytura 2055
2023-03-23
138,81
0,12 %
UNIQA Emerytura 2060
2023-03-23
142,53
0,13 %
UNIQA Emerytura 2065
2023-03-23
104,46
0,09 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:

Dowiedz się więcej

Przewodnik inwestora

Dowiedz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznaj sie z listą porad dotyczących pomnażania oszczędności i policz ile możesz zyskać.

Notowania

Sprawdź aktualne notowania i porównuj wybrane fundusze.

Szukasz dokumentów?

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.

Kalkulator finansowy

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.