Notowania funduszy

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze UNIQA FIO i UNIQA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
16209432002021-05-14
128,22
134,97
0,29
-0,02
4,01
10,19
25,02
40,25
18,57
6,87
16209432002021-05-14
151,75
157,25
0,54
-3,10
-2,76
0,04
11,18
38,16
45,86
52,22
16209432002021-05-14
117,07
119,46
0,84
-4,67
-9,42
-18,98
12,18
30,76
18,34
13,37
16209432002021-05-14
156,84
165,09
0,94
1,10
2,20
6,93
25,25
49,10
29,44
11,73
16209432002021-05-14
115,52
121,60
1,15
-3,45
-2,34
-10,72
7,25
32,16
25,06
11,47
16209432002021-05-14
108,26
112,19
-0,02
-0,48
-0,21
-1,91
-1,75
2,43
6,23
9,77
16209432002021-05-14
112,76
117,46
-0,12
-3,33
-5,69
-12,39
-0,45
3,93
17,09
12,96
16209432002021-05-14
129,62
136,44
1,25
-1,38
-0,48
1,19
12,82
35,59
35,08
31,58
16209432002021-05-14
105,52
107,67
-0,01
-0,46
-0,26
-1,21
0,29
6,75
6,15
7,15
16209432002021-05-14
142,80
148,75
0,32
-1,20
-0,59
2,64
13,50
27,14
32,42
22,66
16209432002021-05-14
146,27
149,26
0,01
-1,00
-1,48
-1,92
-2,10
-0,71
5,18
7,96
16209432002021-05-14
134,73
137,48
-0,01
-0,38
-0,48
-1,05
-0,77
0,91
1,27
2,78
16209432002021-05-14
129,19
129,19
-0,01
-0,25
-0,32
-0,36
-0,22
0,68
2,36
3,74
16209432002021-05-14
275,89
290,41
1,33
-6,01
-9,70
-16,65
11,37
35,54
72,28
55,80
16209432002021-05-14
156,54
164,78
0,33
0,11
4,86
12,22
30,56
50,03
33,42
17,37
16209432002021-05-14
113,85
117,98
0,43
-1,10
-0,28
2,31
10,98
19,25
2,74
-8,49

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

UNIQA Akcji
2021-05-14
128,22
0,29 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2021-05-14
151,75
0,54 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2021-05-14
117,07
0,84 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2021-05-14
156,84
0,94 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2021-05-14
115,52
1,15 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2021-05-14
108,26
-0,02 %
UNIQA Globalnej Makroalokacji
2021-05-14
112,76
-0,12 %
UNIQA Globalny Akcji
2021-05-14
129,62
1,25 %
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych
2021-05-14
105,52
-0,01 %
UNIQA Makroalokacji
2021-05-14
142,80
0,32 %
UNIQA Obligacji
2021-05-14
146,27
0,01 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2021-05-14
134,73
-0,01 %
UNIQA Ostrożnego Inwestowania
2021-05-14
129,19
-0,01 %
UNIQA Selective Equity
2021-05-14
275,89
1,33 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2021-05-14
156,54
0,33 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2021-05-14
113,85
0,43 %
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
16209432002021-05-14
116,47
116,47
0,16
-0,84
-0,05
1,07
5,31
13,26
-
-
16209432002021-05-14
124,70
124,70
0,22
-0,82
0,86
3,19
10,79
22,60
-
-
16209432002021-05-14
129,99
129,99
0,26
-0,79
1,47
4,70
13,96
27,85
-
-
16209432002021-05-14
133,78
133,78
0,28
-0,77
1,70
5,22
16,13
32,17
-
-
16209432002021-05-14
137,99
137,99
0,31
-0,76
2,18
6,32
18,32
36,18
-
-
16209432002021-05-14
137,77
137,77
0,31
-0,77
2,17
6,35
18,39
36,31
-
-
16209432002021-05-14
139,55
139,55
0,32
-0,82
2,08
6,21
18,78
37,54
-
-
16209432002021-05-14
143,19
143,19
0,32
-0,83
2,05
6,20
18,95
40,71
-
-
16209432002021-05-14
101,22
101,22
0,22
-0,81
1,22
-
-
-
-
-
UNIQA Emerytura 2025
2021-05-14
116,47
0,16 %
UNIQA Emerytura 2030
2021-05-14
124,70
0,22 %
UNIQA Emerytura 2035
2021-05-14
129,99
0,26 %
UNIQA Emerytura 2040
2021-05-14
133,78
0,28 %
UNIQA Emerytura 2045
2021-05-14
137,99
0,31 %
UNIQA Emerytura 2050
2021-05-14
137,77
0,31 %
UNIQA Emerytura 2055
2021-05-14
139,55
0,32 %
UNIQA Emerytura 2060
2021-05-14
143,19
0,32 %
UNIQA Emerytura 2065
2021-05-14
101,22
0,22 %
Zapisz wycenę do pliku