Notowania funduszy

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze UNIQA FIO i UNIQA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
16201656002021-05-05
125,62
132,23
1,63
0,91
5,00
8,34
26,00
35,32
9,94
8,76
16201656002021-05-05
156,28
161,95
-0,30
-1,64
4,73
4,28
16,15
43,15
45,12
59,71
16201656002021-05-05
124,76
127,31
1,58
-4,54
-4,81
-12,13
20,47
41,98
21,52
23,73
16201656002021-05-05
153,31
161,38
0,50
0,39
2,07
7,08
24,98
43,32
21,39
14,09
16201656002021-05-05
117,78
123,98
1,15
-2,03
-1,26
-5,89
10,62
34,93
20,65
16,02
16201656002021-05-05
108,69
112,63
0,06
0,23
0,58
-1,49
-1,40
2,99
6,77
10,08
16201656002021-05-05
117,80
122,71
0,34
-1,94
-1,57
-7,35
1,07
11,12
22,90
17,62
16201656002021-05-05
130,59
137,46
1,48
-0,28
1,18
3,01
15,56
38,97
30,33
35,07
16201656002021-05-05
105,95
108,11
0,09
0,10
0,26
-0,75
1,31
7,52
6,27
7,53
16201656002021-05-05
143,88
149,88
0,47
-0,61
2,06
4,59
12,24
27,10
32,96
24,69
16201656002021-05-05
147,81
150,83
0,01
-0,34
-0,14
-1,08
-1,19
0,98
6,75
8,81
16201656002021-05-05
135,27
138,03
0,01
-0,16
-0,13
-0,63
-0,46
1,52
1,73
3,20
16201656002021-05-05
129,54
129,54
-0,01
-0,08
-0,02
-0,09
0,15
1,16
2,74
4,00
16201656002021-05-05
297,49
313,15
2,16
-3,75
-0,39
-7,46
18,35
52,90
84,19
71,70
16201656002021-05-05
153,36
161,43
1,58
1,48
6,22
11,10
32,86
44,84
24,05
20,41
16201656002021-05-05
114,60
118,76
0,86
0,34
0,76
3,89
12,95
20,84
1,48
-7,91

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

UNIQA Akcji
2021-05-05
125,62
1,63 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2021-05-05
156,28
-0,30 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2021-05-05
124,76
1,58 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2021-05-05
153,31
0,50 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2021-05-05
117,78
1,15 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2021-05-05
108,69
0,06 %
UNIQA Globalnej Makroalokacji
2021-05-05
117,80
0,34 %
UNIQA Globalny Akcji
2021-05-05
130,59
1,48 %
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych
2021-05-05
105,95
0,09 %
UNIQA Makroalokacji
2021-05-05
143,88
0,47 %
UNIQA Obligacji
2021-05-05
147,81
0,01 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2021-05-05
135,27
0,01 %
UNIQA Ostrożnego Inwestowania
2021-05-05
129,54
-0,01 %
UNIQA Selective Equity
2021-05-05
297,49
2,16 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2021-05-05
153,36
1,58 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2021-05-05
114,60
0,86 %
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
16201656002021-05-05
116,81
116,81
0,45
-0,02
1,16
1,52
6,40
13,76
-
-
16201656002021-05-05
124,55
124,55
0,78
0,21
2,16
3,47
11,96
22,20
-
-
16201656002021-05-05
129,48
129,48
1,00
0,36
2,79
4,83
15,03
26,95
-
-
16201656002021-05-05
133,12
133,12
1,07
0,41
3,08
5,32
17,37
30,95
-
-
16201656002021-05-05
137,01
137,01
1,26
0,54
3,55
6,27
19,52
34,55
-
-
16201656002021-05-05
136,79
136,79
1,25
0,54
3,59
6,31
19,60
34,66
-
-
16201656002021-05-05
138,61
138,61
1,27
0,51
3,52
6,21
20,14
35,89
-
-
16201656002021-05-05
142,25
142,25
1,27
0,49
3,47
6,23
20,40
39,42
-
-
16201656002021-05-05
100,83
100,83
1,13
0,50
-
-
-
-
-
-
UNIQA Emerytura 2025
2021-05-05
116,81
0,45 %
UNIQA Emerytura 2030
2021-05-05
124,55
0,78 %
UNIQA Emerytura 2035
2021-05-05
129,48
1,00 %
UNIQA Emerytura 2040
2021-05-05
133,12
1,07 %
UNIQA Emerytura 2045
2021-05-05
137,01
1,26 %
UNIQA Emerytura 2050
2021-05-05
136,79
1,25 %
UNIQA Emerytura 2055
2021-05-05
138,61
1,27 %
UNIQA Emerytura 2060
2021-05-05
142,25
1,27 %
UNIQA Emerytura 2065
2021-05-05
100,83
1,13 %
Zapisz wycenę do pliku