Notowania funduszy

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze AXA FIO i AXA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
16141212002021-02-24
129,61
129,61
-0,01
-0,01
-0,03
0,15
0,42
1,35
2,86
4,56
16141212002021-02-24
116,12
122,23
0,94
-2,44
0,31
8,84
9,01
4,20
2,04
-5,42
16141212002021-02-24
147,50
155,26
1,47
-2,99
3,20
15,42
19,34
15,52
17,27
6,61
16141212002021-02-24
123,61
130,12
-0,40
-4,55
-0,68
11,40
22,22
30,25
28,52
17,75
16141212002021-02-24
136,46
142,15
0,40
-2,18
0,32
7,97
7,42
15,96
27,89
18,53
16141212002021-02-24
148,76
151,80
-0,13
-0,14
-0,59
-0,38
0,43
3,93
6,76
10,78
16141212002021-02-24
135,99
138,77
0,02
0,01
-0,08
0,06
0,64
0,85
2,67
3,94
16141212002021-02-24
309,28
325,56
-0,05
-5,78
-1,70
23,40
31,77
56,63
95,30
74,39
16141212002021-02-24
139,41
146,75
1,01
-2,26
1,29
11,16
13,95
10,59
13,84
3,47
16141212002021-02-24
111,14
115,17
0,62
-1,08
2,55
7,00
9,58
7,30
-4,74
-9,91
16141212002021-02-24
148,87
154,27
0,30
-1,81
-0,53
8,74
14,02
22,85
48,59
50,57
16141212002021-02-24
132,71
135,42
-0,07
-7,22
-6,71
23,24
31,62
17,26
39,12
35,82
16141212002021-02-24
109,50
113,47
-0,02
-0,40
-0,83
-0,82
-0,37
2,38
9,39
10,75
16141212002021-02-24
123,88
129,04
-0,16
-2,88
-1,94
9,50
11,32
20,02
28,36
21,30
16141212002021-02-24
126,67
133,34
1,28
-0,90
0,16
7,80
16,00
15,80
32,79
29,14
16141212002021-02-24
106,00
108,16
-0,01
-0,42
-0,60
0,28
1,71
1,81
7,91
7,07

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

AXA Ostrożnego Inwestowania
2021-02-24
129,61
-0,01 %
AXA Subfundusz Akcji
2021-02-24
116,12
0,94 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2021-02-24
147,50
1,47 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2021-02-24
123,61
-0,40 %
AXA Subfundusz Makroalokacji
2021-02-24
136,46
0,40 %
AXA Subfundusz Obligacji
2021-02-24
148,76
-0,13 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2021-02-24
135,99
0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2021-02-24
309,28
-0,05 %
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2021-02-24
139,41
1,01 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2021-02-24
111,14
0,62 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2021-02-24
148,87
0,30 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG
2021-02-24
132,71
-0,07 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2021-02-24
109,50
-0,02 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2021-02-24
123,88
-0,16 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2021-02-24
126,67
1,28 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2021-02-24
106,00
-0,01 %
PPK - AXA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
16141212002021-02-24
115,00
115,00
0,18
-0,60
-0,13
2,66
6,18
11,88
-
-
16141212002021-02-24
120,62
120,62
0,41
-0,95
0,19
4,84
9,22
16,18
-
-
16141212002021-02-24
123,93
123,93
0,58
-1,26
0,32
5,80
10,75
18,76
-
-
16141212002021-02-24
126,88
126,88
0,63
-1,33
0,40
6,85
12,28
21,07
-
-
16141212002021-02-24
129,53
129,53
0,75
-1,55
0,50
7,45
13,28
23,35
-
-
16141212002021-02-24
129,31
129,31
0,75
-1,53
0,53
7,50
13,42
22,91
-
-
16141212002021-02-24
131,14
131,14
0,75
-1,53
0,56
7,83
14,05
24,17
-
-
16141212002021-02-24
134,48
134,48
0,77
-1,63
0,46
7,70
15,89
27,20
-
-
Subfundusz AXA Emerytura 2025
2021-02-24
115,00
0,18 %
Subfundusz AXA Emerytura 2030
2021-02-24
120,62
0,41 %
Subfundusz AXA Emerytura 2035
2021-02-24
123,93
0,58 %
Subfundusz AXA Emerytura 2040
2021-02-24
126,88
0,63 %
Subfundusz AXA Emerytura 2045
2021-02-24
129,53
0,75 %
Subfundusz AXA Emerytura 2050
2021-02-24
129,31
0,75 %
Subfundusz AXA Emerytura 2055
2021-02-24
131,14
0,75 %
Subfundusz AXA Emerytura 2060
2021-02-24
134,48
0,77 %
Zapisz wycenę do pliku