informacja reklamowa

Notowania funduszy

Filtry
  1. Wszystkie fundusze
  2. Obserwowane
Filtry
Pole wymagane. Poprawny format daty to dd/mm/yyyy.
Fundusze UNIQA FIO i UNIQA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Porównaj
Aktualizacja
FIO
17085564002024-02-22
169,01 PLN
177,91 PLN
1,35
3,87
9,14
10,74
20,27
40,61
31,34
44,06
40,69
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
SFIO
17085564002024-02-22
192,53 PLN
199,51 PLN
2,31
1,17
4,94
11,66
15,49
24,64
19,78
27,95
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
SFIO
17085564002024-02-22
106,38 PLN
108,55 PLN
0,88
0,16
4,86
9,72
12,39
-0,64
-2,19
-22,83
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
17085564002024-02-22
216,77 PLN
228,18 PLN
0,72
3,00
7,79
11,97
15,13
45,88
30,78
46,11
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
SFIO
17085564002024-02-22
66,61 PLN
70,12 PLN
-1,80
-3,20
-6,35
-10,73
-9,53
-17,51
-34,10
-
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
17085564002024-02-22
92,76 PLN
97,64 PLN
0,82
1,93
6,02
4,06
5,70
4,27
-13,11
-25,79
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
SFIO
17085564002024-02-22
105,31 PLN
109,13 PLN
-0,15
-0,09
-0,57
2,20
4,34
3,64
0,26
-4,01
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
SFIO
17085564002024-02-22
101,45 PLN
105,68 PLN
-0,06
-0,45
0,49
3,96
5,77
4,30
-0,41
-19,44
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
SFIO
17085564002024-02-22
139,48 PLN
146,82 PLN
1,92
0,53
3,61
9,28
11,51
12,06
7,13
10,23
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
SFIO
17085564002024-02-22
106,21 PLN
108,38 PLN
-0,01
-0,07
-0,19
2,86
4,55
5,51
3,41
0,03
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
17085564002024-02-22
164,23 PLN
171,07 PLN
0,84
1,38
3,31
5,99
10,34
16,52
16,40
18,66
39,40
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
17085564002024-02-22
141,09 PLN
143,97 PLN
0,11
-0,06
-0,16
1,65
3,35
9,80
5,28
-5,27
16,00
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
17085564002024-02-22
149,58 PLN
152,63 PLN
0,01
0,00
0,38
2,02
3,93
8,60
12,55
9,99
24,00
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
17085564002024-02-22
141,76 PLN
141,76 PLN
0,01
0,08
0,56
1,93
3,64
8,18
12,17
9,37
24,19
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
17085564002024-02-22
247,19 PLN
260,20 PLN
0,89
0,39
6,18
14,12
19,35
12,77
5,02
-22,76
93,45
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
17085564002024-02-22
219,01 PLN
230,54 PLN
1,43
3,86
9,14
10,56
20,49
40,72
40,80
55,60
73,02
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
17085564002024-02-22
131,15 PLN
135,91 PLN
0,50
1,23
3,28
5,26
10,13
18,68
20,48
17,91
9,97
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
UNIQA Akcji
2024-02-22
169,01
1,35 %
SFIO
UNIQA Akcji Amerykańskich
2024-02-22
192,53
2,31 %
SFIO
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2024-02-22
106,38
0,88 %
FIO
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2024-02-22
216,77
0,72 %
SFIO
UNIQA Akcji Rynku Złota
2024-02-22
66,61
-1,80 %
FIO
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2024-02-22
92,76
0,82 %
SFIO
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2024-02-22
105,31
-0,15 %
SFIO
UNIQA Globalnej Makroalokacji
2024-02-22
101,45
-0,06 %
SFIO
UNIQA Globalny Akcji
2024-02-22
139,48
1,92 %
SFIO
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych
2024-02-22
106,21
-0,01 %
FIO
UNIQA Makroalokacji
2024-02-22
164,23
0,84 %
FIO
UNIQA Obligacji
2024-02-22
141,09
0,11 %
FIO
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2024-02-22
149,58
0,01 %
FIO
UNIQA Ostrożnego Inwestowania
2024-02-22
141,76
0,01 %
FIO
UNIQA Selective Equity
2024-02-22
247,19
0,89 %
FIO
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2024-02-22
219,01
1,43 %
FIO
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2024-02-22
131,15
0,50 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%)
Porównaj
Aktualizacja
17085564002024-02-22
127,24 PLN
127,24 PLN
0,36
0,58
1,85
4,02
7,68
16,83
14,16
10,36
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
17085564002024-02-22
146,36 PLN
146,36 PLN
0,69
1,32
3,40
5,68
10,47
22,04
19,94
20,91
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
17085564002024-02-22
160,23 PLN
160,23 PLN
0,96
1,96
4,70
7,13
12,77
25,97
24,09
28,72
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
17085564002024-02-22
166,83 PLN
166,83 PLN
1,02
2,09
5,02
7,51
13,35
26,94
25,03
30,87
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
17085564002024-02-22
178,35 PLN
178,35 PLN
1,16
2,44
5,86
8,43
14,95
30,04
28,27
36,96
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
17085564002024-02-22
178,28 PLN
178,28 PLN
1,16
2,45
5,89
8,46
14,97
30,02
28,35
37,15
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
17085564002024-02-22
180,42 PLN
180,42 PLN
1,16
2,44
5,88
8,44
14,90
29,98
28,26
36,86
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
17085564002024-02-22
185,05 PLN
185,05 PLN
1,15
2,43
5,86
8,36
14,77
29,69
28,32
36,84
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
17085564002024-02-22
135,64 PLN
135,64 PLN
1,13
2,42
5,97
8,36
14,58
29,18
31,61
-
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
UNIQA Emerytura 2025
2024-02-22
127,24
0,36 %
UNIQA Emerytura 2030
2024-02-22
146,36
0,69 %
UNIQA Emerytura 2035
2024-02-22
160,23
0,96 %
UNIQA Emerytura 2040
2024-02-22
166,83
1,02 %
UNIQA Emerytura 2045
2024-02-22
178,35
1,16 %
UNIQA Emerytura 2050
2024-02-22
178,28
1,16 %
UNIQA Emerytura 2055
2024-02-22
180,42
1,16 %
UNIQA Emerytura 2060
2024-02-22
185,05
1,15 %
UNIQA Emerytura 2065
2024-02-22
135,64
1,13 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:

Dowiedz się więcej

Przewodnik inwestora

Dowiedz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznaj sie z listą porad dotyczących pomnażania oszczędności i policz ile możesz zyskać.

Szukasz dokumentów?

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.

Kalkulator finansowy

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.