informacja reklamowa

Notowania funduszy

Filtry
  1. Wszystkie fundusze
  2. Obserwowane
Filtry
Pole wymagane. Poprawny format daty to dd/mm/yyyy.
Fundusze UNIQA FIO i UNIQA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Porównaj
Aktualizacja
FIO
16961976002023-10-02
133,50 PLN
140,53 PLN
-1,66
-1,87
-5,72
-2,43
10,13
35,42
-7,68
33,06
16,00
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
SFIO
16961976002023-10-02
164,87 PLN
170,85 PLN
-0,22
-0,48
-3,89
-1,92
5,43
12,98
0,58
25,65
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
SFIO
16961976002023-10-02
93,23 PLN
95,13 PLN
-1,07
-1,06
-3,95
-4,80
-11,02
-5,53
-22,61
-9,07
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
16961976002023-10-02
176,37 PLN
185,65 PLN
-0,89
-1,49
-4,90
2,60
12,91
37,56
-3,43
46,16
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
SFIO
16961976002023-10-02
73,38 PLN
77,24 PLN
-3,35
-6,10
-5,16
-6,34
-18,08
-7,27
-
-
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
16961976002023-10-02
86,67 PLN
91,23 PLN
-0,39
-0,88
-3,87
-3,35
-3,67
6,78
-20,99
-13,22
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
SFIO
16961976002023-10-02
101,48 PLN
105,16 PLN
-0,03
-0,41
-0,75
-0,38
-0,98
2,59
-6,99
-7,50
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
SFIO
16961976002023-10-02
96,02 PLN
100,02 PLN
0,11
-0,22
-1,01
-0,12
-2,16
-1,38
-16,56
-15,83
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
SFIO
16961976002023-10-02
125,10 PLN
131,68 PLN
-0,60
-0,71
-2,74
-2,06
0,90
7,34
-5,61
14,69
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
SFIO
16961976002023-10-02
101,32 PLN
103,39 PLN
-0,12
-0,56
-1,34
-0,95
-0,26
5,56
-4,83
-2,45
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
16961976002023-10-02
147,94 PLN
154,10 PLN
-0,64
-0,99
-1,16
-0,70
3,02
15,96
-0,31
17,76
28,93
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
16961976002023-10-02
138,32 PLN
141,14 PLN
0,03
-0,02
0,70
2,76
4,97
13,18
-4,55
-6,92
15,20
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
16961976002023-10-02
145,26 PLN
148,22 PLN
0,10
0,26
0,55
2,11
4,32
8,67
7,98
7,32
23,51
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
16961976002023-10-02
137,77 PLN
137,77 PLN
0,05
0,15
0,59
1,98
3,94
8,98
7,06
6,68
21,62
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
16961976002023-10-02
206,15 PLN
217,00 PLN
-0,67
-0,48
-3,04
-2,29
-7,37
4,74
-28,86
-14,64
70,23
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
16961976002023-10-02
172,84 PLN
181,94 PLN
-1,59
-1,65
-5,32
-2,50
9,17
30,87
-0,76
51,04
43,58
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
16961976002023-10-02
118,60 PLN
122,90 PLN
-0,44
-0,64
-1,32
0,53
5,53
17,71
3,08
17,74
1,14
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
FIO
UNIQA Akcji
2023-10-02
133,50
-1,66 %
SFIO
UNIQA Akcji Amerykańskich
2023-10-02
164,87
-0,22 %
SFIO
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2023-10-02
93,23
-1,07 %
FIO
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2023-10-02
176,37
-0,89 %
SFIO
UNIQA Akcji Rynku Złota
2023-10-02
73,38
-3,35 %
FIO
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2023-10-02
86,67
-0,39 %
SFIO
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2023-10-02
101,48
-0,03 %
SFIO
UNIQA Globalnej Makroalokacji
2023-10-02
96,02
0,11 %
SFIO
UNIQA Globalny Akcji
2023-10-02
125,10
-0,60 %
SFIO
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych
2023-10-02
101,32
-0,12 %
FIO
UNIQA Makroalokacji
2023-10-02
147,94
-0,64 %
FIO
UNIQA Obligacji
2023-10-02
138,32
0,03 %
FIO
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2023-10-02
145,26
0,10 %
FIO
UNIQA Ostrożnego Inwestowania
2023-10-02
137,77
0,05 %
FIO
UNIQA Selective Equity
2023-10-02
206,15
-0,67 %
FIO
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2023-10-02
172,84
-1,59 %
FIO
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2023-10-02
118,60
-0,44 %
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%)
Porównaj
Aktualizacja
16961976002023-10-02
117,96 PLN
117,96 PLN
-0,28
-0,33
-0,93
1,29
6,01
18,18
-1,05
10,33
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
16961976002023-10-02
130,97 PLN
130,97 PLN
-0,55
-0,61
-2,02
0,52
7,25
22,40
0,22
21,35
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
16961976002023-10-02
139,51 PLN
139,51 PLN
-0,75
-0,80
-2,75
-0,03
7,90
25,17
0,80
28,10
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
16961976002023-10-02
144,12 PLN
144,12 PLN
-0,81
-0,88
-3,04
-0,37
7,98
25,81
0,66
31,69
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
16961976002023-10-02
151,07 PLN
151,07 PLN
-0,98
-1,05
-3,65
-0,91
8,67
29,31
1,06
36,91
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
16961976002023-10-02
150,98 PLN
150,98 PLN
-0,98
-1,06
-3,66
-0,93
8,62
29,43
1,15
37,28
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
16961976002023-10-02
152,79 PLN
152,79 PLN
-0,99
-1,07
-3,71
-1,00
8,62
29,45
1,08
37,97
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
16961976002023-10-02
156,77 PLN
156,77 PLN
-1,00
-1,08
-3,77
-1,17
8,55
29,12
1,21
40,25
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
16961976002023-10-02
114,81 PLN
114,81 PLN
-1,03
-1,16
-3,98
-1,28
8,37
27,03
5,20
-
-
Dodaj do
obserwowanych
Zobacz wykres
UNIQA Emerytura 2025
2023-10-02
117,96
-0,28 %
UNIQA Emerytura 2030
2023-10-02
130,97
-0,55 %
UNIQA Emerytura 2035
2023-10-02
139,51
-0,75 %
UNIQA Emerytura 2040
2023-10-02
144,12
-0,81 %
UNIQA Emerytura 2045
2023-10-02
151,07
-0,98 %
UNIQA Emerytura 2050
2023-10-02
150,98
-0,98 %
UNIQA Emerytura 2055
2023-10-02
152,79
-0,99 %
UNIQA Emerytura 2060
2023-10-02
156,77
-1,00 %
UNIQA Emerytura 2065
2023-10-02
114,81
-1,03 %
Wybierz z powyższej listy fundusze do porównania (maksymalnie 15)
Wybrano funduszy:

Dowiedz się więcej

Przewodnik inwestora

Dowiedz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznaj sie z listą porad dotyczących pomnażania oszczędności i policz ile możesz zyskać.

Szukasz dokumentów?

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.

Kalkulator finansowy

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.