Notowania funduszy

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze UNIQA FIO i UNIQA SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
16279416002021-08-03
139,83
147,19
-0,04
2,10
1,77
11,64
22,05
33,78
23,59
20,76
16279416002021-08-03
165,98
172,00
-0,49
-0,45
1,54
4,26
11,92
31,78
53,78
58,80
16279416002021-08-03
124,41
126,95
-0,04
2,46
-1,22
-2,81
-11,44
26,38
23,52
23,23
16279416002021-08-03
173,41
182,54
-0,65
2,34
2,35
12,37
22,45
42,58
40,22
29,61
16279416002021-08-03
113,92
119,92
-0,51
3,58
-4,69
-4,04
-8,67
14,72
22,93
15,65
16279416002021-08-03
110,33
114,33
0,15
0,25
1,02
1,74
0,02
0,22
5,82
11,44
16279416002021-08-03
115,90
120,73
-0,21
0,17
0,28
-2,77
-8,04
4,30
18,16
17,18
16279416002021-08-03
134,35
141,42
-0,17
0,81
-0,19
3,05
7,20
27,38
34,18
36,04
16279416002021-08-03
107,02
109,20
0,08
0,18
0,52
1,18
0,37
3,07
4,73
9,14
16279416002021-08-03
150,95
157,24
-0,02
1,08
2,44
4,05
10,15
20,86
37,19
28,90
16279416002021-08-03
147,44
150,45
-0,01
-0,17
1,02
-0,14
-1,45
-0,57
3,81
8,20
16279416002021-08-03
135,17
137,93
0,03
-0,04
0,24
0,01
-0,78
0,15
1,11
2,77
16279416002021-08-03
129,06
129,06
0,02
-0,03
0,16
-0,37
-0,49
0,00
1,67
3,30
16279416002021-08-03
304,52
320,55
-0,19
2,68
2,11
0,31
-3,44
32,53
86,22
71,17
16279416002021-08-03
168,99
177,88
-0,08
2,51
1,91
10,78
23,88
40,38
36,37
32,96
16279416002021-08-03
115,53
119,72
-0,10
0,55
0,25
1,25
5,80
15,00
6,04
-5,15

 

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

UNIQA Akcji
2021-08-03
139,83
-0,04 %
UNIQA Akcji Amerykańskich
2021-08-03
165,98
-0,49 %
UNIQA Akcji Europejskich ESG
2021-08-03
124,41
-0,04 %
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2021-08-03
173,41
-0,65 %
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2021-08-03
113,92
-0,51 %
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2021-08-03
110,33
0,15 %
UNIQA Globalnej Makroalokacji
2021-08-03
115,90
-0,21 %
UNIQA Globalny Akcji
2021-08-03
134,35
-0,17 %
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych
2021-08-03
107,02
0,08 %
UNIQA Makroalokacji
2021-08-03
150,95
-0,02 %
UNIQA Obligacji
2021-08-03
147,44
-0,01 %
UNIQA Obligacji Korporacyjnych
2021-08-03
135,17
0,03 %
UNIQA Ostrożnego Inwestowania
2021-08-03
129,06
0,02 %
UNIQA Selective Equity
2021-08-03
304,52
-0,19 %
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2021-08-03
168,99
-0,08 %
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2021-08-03
115,53
-0,10 %
PPK - UNIQA Emerytura SFIO
Stopa zwrotu (%)
Data wyceny
16279416002021-08-03
119,64
119,64
-0,06
0,44
1,15
2,62
4,21
10,94
-
-
16279416002021-08-03
129,93
129,93
-0,08
0,89
1,38
4,57
8,48
18,63
-
-
16279416002021-08-03
136,78
136,78
-0,10
1,20
1,56
5,92
11,49
23,47
-
-
16279416002021-08-03
141,24
141,24
-0,11
1,30
1,62
6,39
12,58
26,48
-
-
16279416002021-08-03
146,75
146,75
-0,12
1,53
1,74
7,43
14,85
30,05
-
-
16279416002021-08-03
146,56
146,56
-0,12
1,54
1,75
7,46
14,92
30,25
-
-
16279416002021-08-03
148,42
148,42
-0,13
1,53
1,74
7,38
14,76
30,86
-
-
16279416002021-08-03
152,10
152,10
-0,12
1,47
1,70
7,23
14,60
33,00
-
-
16279416002021-08-03
106,42
106,42
-0,18
1,04
1,40
5,95
-
-
-
-
UNIQA Emerytura 2025
2021-08-03
119,64
-0,06 %
UNIQA Emerytura 2030
2021-08-03
129,93
-0,08 %
UNIQA Emerytura 2035
2021-08-03
136,78
-0,10 %
UNIQA Emerytura 2040
2021-08-03
141,24
-0,11 %
UNIQA Emerytura 2045
2021-08-03
146,75
-0,12 %
UNIQA Emerytura 2050
2021-08-03
146,56
-0,12 %
UNIQA Emerytura 2055
2021-08-03
148,42
-0,13 %
UNIQA Emerytura 2060
2021-08-03
152,10
-0,12 %
UNIQA Emerytura 2065
2021-08-03
106,42
-0,18 %
Zapisz wycenę do pliku