O produkcie

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz pracowników w placówkach oświatowych

Jest to grupowe ubezpieczenie NNW, obejmujące ochroną następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powodują uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej. Zapewnia ono kompleksową ochronę dzieciom, uczniom lub studentom, a także pracownikom placówek oświatowych.

Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie, a jej zakres jest dostosowany do potrzeb i aktywności podejmowanych przez ubezpieczonych.