Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

CO PODLEGA OCHRONIE?
Większości osób sformułowanie „ubezpieczenia obowiązkowe” kojarzy się ze znaną polisą komunikacyjną OC. Warto jednak wiedzieć, że także gospodarstwa rolne podlegają takiemu ubezpieczeniu. Co mówią przepisy na ten temat?

Zajrzyj do ustawy…
 
Jeżeli szukasz przepisów prawnych, które regulują zakres tego rodzaju polis, to koniecznie zapoznaj się z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.). To właśnie w tym dokumencie zawarte zostały informacje na temat tego, w jaki sposób zawiera się tego rodzaju umowy. 

To w niej wymienione zostały ponadto rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń. Wśród nich znalazły się jedynie trzy polisy, czyli Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie OC rolników, a także popularne Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Pozostałe zabezpieczenia, takie jak AC, czy NNW zgodnie z treścią tej ustawy, są uregulowane przez inne przepisy prawne, w tym także akty Unii Europejskiej.
 
OC – obowiązek, który chroni

Z roku na rok w naszym kraju przybywa coraz więcej samochodów. Przekłada się to na zatłoczone ulice, wiecznie zajęte parkingi i… wypadki, stłuczki. Wzrost liczby samochodów jest bardzo widoczny nie tylko na ulicach, potwierdzają to także dane statystyczne.
 
Według informacji GUS-u zwiększa się nie tylko ilość samochodów osobowych (7,34 mln – 55%), ale też ciężarówek (0,85 mln – 38%) i motocykli (0,49 mln – 62%). Łącznie w okresie od roku 2006 do 2015 przybyło 9,37 mln pojazdów silnikowych. W ciągu dziesięciu lat pojawiło się na polskich drogach ponad 8 mln samochodów. W roku 2015 zanotowano aż 20,72 mln tego rodzaju pojazdów.
 
Bardzo ciekawe jest ponadto to, że Polska staje się liderem wśród krajów Europy Środkowo – Wschodniej pod względem ilości samochodów przypadających na 1000 mieszkańców. Dane Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE) pokazują, że roku 1995 było to zaledwie 196 (jeden z najniższych wskaźników w Europie). Aktualnie dogoniliśmy już pod tym względem Belgię, Wielką Brytanię, czy Francję1.
 
Zwiększona ilość samochodów na ulicach tylko potwierdza fakt, że konieczne jest nałożenie posiadania obowiązkowego ubezpieczenia. Ponieważ coraz bardziej wzrasta również ryzyko zaistnienia wypadków. A co za tym idzie konieczność wypłaty rekompensaty odszkodowań za powstałe straty. Każdy, kto posiada ważne OC, ma finansowe zabezpieczenie w razie spowodowania kolizji lub wypadku drogowego. Ubezpieczający przejmuje na siebie konieczność wypłaty odszkodowania poszkodowanemu. Chodzi tu zarówno o uszczerbek na zdrowiu, jak i mieniu.
 
Gospodarzu, ubezpiecz się!

Zgodnie ze wspomnianą wyżej ustawą również każda osoba fizyczna, która zajmuje się działalnością rolniczą, posiada areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1 ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych.

Tego rodzaju umowa zawierana jest na rok. Polisa jest ważna przez 12 miesięcy, bez względu na to, czy składki zostały rozłożone na raty. Jeżeli jesteś rolnikiem i zapomniałeś przedłużyć ubezpieczenie na kolejny rok, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie, ochrona ulega automatycznemu odnowieniu na następne 12 miesięcy.

Aby uzyskać takie ubezpieczenie obowiązkowe w Polsce, należy dostarczyć dokument tożsamości, dane gospodarstwa, poprzednią polisę. Oprócz tego korzystnie jest przedstawić zaświadczenie o bezszkodowości. Będzie to podstawą do wyliczenia odpowiedniej oferty. Warto również sprawdzić, które zdarzenia podlegają obowiązkowemu zabezpieczeniu. Tak, aby wiedzieć, czy nie istnieje konieczność wykupienia dodatkowej polisy.

1 https://ubea.pl/Polacy-maja-juz-wiecej-aut-niz-Francuzi-i-Brytyjczycy%2Cartykul%2C1156/
Pani z tabletem

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x