UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie zdrowotne

Już od 68 /miesiąc!

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Zniżka -15%
Potrzebujesz ubezpieczenia na życie?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Ubezpieczenie NNW indywidualne dla dzieci i dorosłych

W życiu prywatnym, w szkole, jak i pracy może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Jego konsekwencje finansowe często stanowią spore obciążenie dla poszkodowanego. Ubezpieczenie NNW na życie zapewnia ochronę przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Może stanowić także dodatkowe zabezpieczenie dla najbliższych. Jaką ochronę zapewnia taka polisa? Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem? Sprawdź w naszym poradniku.

rodzina w salonie

NNW – czy warto je kupić?

NNW to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia, które chroni przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Do takich zdarzeń zalicza się nagłe i niespodziewane sytuacje, w wyniku których ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł śmierć. W pierwszym przypadku odszkodowanie zostanie wypłacone poszkodowanemu. W drugim rekompensatę otrzymają uposażeni wskazani w umowie ubezpieczenia.

Podstawowe ubezpieczenie na życie pozwala uzyskać odszkodowanie, gdy np. w wyniku upadku złamiesz kość, oparzysz się czy doznasz trwałego uszkodzenia ciała. Taką polisę można jednak rozszerzyć o dodatkowe opcje, jak np. wypłatę rekompensaty za pobyt w szpitalu czy zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. 

Decydując się na szerszy zakres ubezpieczenia, możesz zyskać ochronę także przed następstwami tych wypadków, do których doszło w wyniku wyczynowego uprawiania sportu. Najczęściej ochroną objęte są nie tylko te zdarzenia, które miały miejsce Polsce, lecz także za granicą. Polisa nie ma również ograniczeń czasowych – ubezpieczenie działa przez całą dobę, przez okres, na jaki została podpisana umowa.

Ubezpieczenie NNW – indywidualne czy grupowe?

Ochronę w ramach NNW można uzyskać na dwa sposoby: decydując się na samodzielne wykupienie polisy lub przystępując do ubezpieczenia grupowego, jakie jest dostępne w zakładzie pracy lub szkole, w której uczy się dziecko. Zaletą indywidualnego NNW jest możliwość samodzielnego decydowania o zakresie ochrony i wysokości odszkodowania, jakie za nieszczęśliwy wypadek wypłaci ubezpieczyciel. Taki produkt można elastycznie dopasować do swoich potrzeb. Ubezpieczenia grupowe mają z reguły charakter wystandaryzowany, chociaż często zdarza się, że ubezpieczyciel proponuje kilka wariantów polisy, różniących się np. sumą ubezpieczenia.

Co zatem wybrać: ubezpieczenie NNW indywidualne czy grupowe? Trudno podać jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Koszt przystąpienia do polisy grupowej jest z reguły niższy niż zakup ubezpieczenia na własną rękę. Z drugiej jednak strony warto pamiętać o tym, że polisa w wariancie indywidualnym niekiedy pozwala objąć ochroną także małżonka oraz dzieci. Dzięki temu dla każdej z tych osób nie trzeba wykupywać odrębnego ubezpieczenia.  

Indywidualne ubezpieczenie NNW – na co zwracać uwagę przed zakupem polisy?

Zanim podpiszesz umowę, zapoznaj się z wyłączeniami, a zatem sytuacjami, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub wypłaci je tylko w części. Niektóre wyłączenia mogą dotyczyć osób objętych ubezpieczeniem. Zazwyczaj indywidualne ubezpieczenie NNW można wykupić zarówno dla dorosłego, jak i dziecka. Niekiedy jednak z polisy nie będą mogły skorzystać osoby w podeszłym wieku. Dlatego przed podpisaniem umowy przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia i sprawdź, kto może korzystać z ochrony, jaką daje ubezpieczenie NNW.  

Zwrócić też uwagę, jakie są sumy ubezpieczenia dla poszczególnych kategorii zdarzeń i jak są wyliczane. Może się zdarzyć, że np. zwrot kosztów leczenia zostanie objęty limitem kwotowym lub czasowym (za określoną liczbę dni hospitalizacji). Sprawdź także, w jaki sposób ubezpieczyciel wyliczy sumę ubezpieczenia za poszczególne kategorie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Rekompensata zazwyczaj zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu, jakiego dozna ubezpieczony. Ten stopień wylicza się z zastosowaniem tabeli norm oceny procentowej. Takie normy ustalane są jednak indywidualnie przez każde z towarzystw ubezpieczeniowych. To dlatego, nawet przy takiej samej sumie ubezpieczenia, wartość wypłaconego odszkodowania będzie różniła się w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych.  

Pamiętaj także, że wypłata odszkodowania może zależeć od okoliczności nieszczęśliwego wypadku. Przykładowo, odszkodowania nie uzyskasz, jeżeli do zdarzenia dojdzie, gdy będziesz pod wpływem alkoholu lub w poważnym stopniu naruszysz przepisy bezpieczeństwa.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW na życie?

Koszt zakupu polisy z reguły nie jest wysoki. Podstawową ochronę można zyskać, opłacając składkę w wysokości kilkudziesięciu złotych rocznie. Im szerszy zakres ubezpieczenia i większa suma odszkodowania, tym wyższa cena, jaką trzeba będzie zapłacić za polisę. Koszt składki można łatwo wyliczyć, korzystając z internetowego kalkulatora ubezpieczeń. Aplikacja, na podstawie takich informacji, jak zakres i suma ubezpieczenia, wyliczy szacunkową cenę polisy.

Jak kupić NNW dla dziecka?

Dziecko można ubezpieczyć w ramach polisy indywidualnej, a także rozszerzając zakres ubezpieczenia NNW na życie na pozostałych członków rodziny. Ochronę indywidualną zapewnia np. ubezpieczenie szkolne. Taka polisa chroni nie tylko od następstw nieszczęśliwych wypadków, do których dojdzie podczas lekcji, lecz także w domu czy w czasie ferii. Ubezpieczenie szkolne często obejmuje też kontuzje, o które nietrudno podczas wyczynowego uprawiania sportu.

Warto pamiętać o tym, że ochronę w ramach NNW zapewnia także szereg innych produktów ubezpieczeniowych. Dobrym przykładem jest np. ubezpieczenie dla dziecka, które pozwala uzyskać odszkodowanie nie tylko, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, lecz także w przypadku poważnej choroby czy pobytu w szpitalu. Zakres ochrony możesz dopasować do swoich potrzeb - ubezpieczyciele z reguły proponują kilka wariantów polisy o różnych sumach i zakresach ubezpieczenia. 

Zniżka -15%
Potrzebujesz ubezpieczenia na życie?
Oblicz składkę
Paweł Fidelus - autor artykułu to Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.
Paweł Fidelus
Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.

Ukończył wydział Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją ubezpieczeniową. W ramach stypendium Socrates-Erasmus studiował również na Université Panthéon-Sorbonne (Sorbona) w Paryżu. Od ponad 15 lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń. Początkowo w firmach assistance, następnie w PZU Życie S.A. oraz AXA Życie TU S.A. Pracował również w Ministerstwie Finansów. Obecnie w UNIQA TUnŻ S.A. odpowiada za tworzenie i utrzymanie wybranych ubezpieczeń na życie o charakterze indywidualnym.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę NNW dla dziecka? Sprawdź praktyczne porady ekspertów z UNIQA i zadbaj o bezpieczeństwo swojej pociechy w szkole i poza nią.

para w samochodzie

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych (NNW) jest formą ubezpieczenia, obejmującą ochronę życia i zdrowia zarówno kierowcy, jak i pasażerów. Wypłacane jest ono w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie NNW obejmuje szkody poniesione w wyniku wypadku drogowego oraz w innych sytuacjach komunikacyjnych.

Polska Izba Ubezpieczeń podjęła inicjatywę, mającą na celu zapewnienie odpowiedniej informacji klientom i umożliwienie optymalnego wyboru ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej. W związku z niedostateczną wiedzą na ten temat zarówno rodziców jak i przedstawicieli placówek oświatowych, Grupa Robocza ds. Ubezpieczeń NNW Dzieci i Młodzieży Szkolnej, wypracowała infografikę tj. materiał o charakterze edukacyjno-informacyjnym.

Dokument ten w prosty i logiczny sposób informuje rodziców, na…

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę