UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
Życia i Zdrowia

Pakiet Ochronny, NNW dziecka,
Medycyna bez Granic i Telemedycyna

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Czas czytania:

Czy ubezpieczenie dziecka w przedszkolu jest obowiązkowe? Sprawdź, co mówi prawo o NNW przedszkolaka

Ministerstwo Edukacji Narodowej właściwie co roku otrzymuje od rodziców uczniów i przedszkolaków czy dzieci uczęszczających do żłobka zapytania dotyczące istnienia lub jego braku obowiązku ubezpieczenia dzieci w ramach ubezpieczeń NNW. Co mówi na ten temat prawo? Czy rodzice przedszkolaków absolutnie muszą wykupić im ubezpieczenie, czy jest to opcja, którą jednak warto rozważyć dla dobra dziecka?

Czy ubezpieczenie dziecka w przedszkolu jest obowiązkowe? Sprawdź, co mówi prawo o NNW przedszkolaka

Czy ubezpieczenie dziecka w przedszkolu jest obowiązkowe?

W polskim porządku prawnym istnieją ubezpieczenia obowiązkowe i fakultatywne. Te pierwsze są regulowane na mocy przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnym. Na próżno można w niej szukać informacji o obowiązku wykupienia i zapewnienia ubezpieczenia dziecka w przedszkolu.

Na temat ubezpieczeń NNW dzieci w przedszkolach i młodzieży szkolnej wypowiedziała się również Komisja Nadzoru Finansowego w lipcu 2017 roku. Wskazała ona, że NNW dziecka w przedszkolu czy w szkole nie jest obowiązkowe, co potwierdził również komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki. Podano w nim, że:

„Umowa w tym zakresie może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i imprez oraz wycieczek szkolnych w kraju".
To samo tyczy się ubezpieczenia NNW w przedszkolu, dlatego nikt nie może zmusić rodzica czy opiekuna prawnego dziecka, by podpisał umowę ubezpieczenia tego rodzaju. To polisa zawierana dobrowolnie. 

Jakie ubezpieczenie przedszkolaka można wykupić?

To rodzic ostatecznie decyduje, czy chce wykupić ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) dla swojego dziecka i ma dowolność wyboru pakietu czy oferty, która mu to zapewni. 

Najczęściej ubezpieczenie dzieci w przedszkolu przyjmuje formę NNW, ale towarzystwa ubezpieczeniowe różnie mogą definiować zdarzenia losowe, które są nieszczęśliwym wypadkiem. Na ogół jest to zdarzenie wywołane przez czynniki zewnętrzne, o gwałtownym charakterze. W wyniku nieszczęśliwego wypadku dochodzi do uszkodzenia ciała  czy nawet zgonu.. W zależności od wariantu ochronę wynikającą z ubezpieczenia NNW dziecka w przedszkolu można rozszerzyć, o ubezpieczenie od hejtu w internecie czy ryzyka związane z uprawianiem sportów wyczynowych.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW dla dziecka w przedszkolu?

Wbrew powszechnemu przekonaniu ubezpieczenie NNW dla dziecka w przedszkolu nie chroni go przed skutkami nieszczęśliwych wypadków wyłącznie w czasie przebywania w placówce oświatowej, ale przez całą dobę, także w czasie ferii czy wakacji letnich. Oczywiście oferty dostępne na rynku różnią się, ale taka ochrona jak najbardziej jest dostępna. 

Przy wyborze odpowiedniego ubezpieczenia NNW dla dziecka w przedszkolu istotną kwestią jest nie tylko zakres ochrony, ale i suma ubezpieczenia. To całkowita kwota, na którą Twoje dziecko może być ubezpieczone. Zależna jest od niej wysokość płaconych składek, ale i możliwych do wypłaty odszkodowań. 

Kiedy można uzyskać  świadczenie  z umowy ubezpieczenia NNW?

Towarzystwo jest zobowiązane do wypłaty świadczenia jeśli dojdzie do uszkodzenia ciała objętego ochroną ubezpieczenia. Za nieszczęśliwy wypadek nie uznaje się następstw zdrowot­nych przeciążenia, wysiłku, dźwignięcia, pochylenia, a także zawa­łu serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet jeśli wystąpiły nagle. Z NNW dziecka w przedszkolu można otrzymać więc odszkodowanie w przypadku:

  • uszkodzenia ciała,
  • uszkodzenia lub zniszczenia okularów korekcyjnych,
  • poniesienia kosztów nabycia protez,
  • poniesienia kosztów nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • leczenia ambulatoryjnego dziecka po nieszczęśliwym wypadku (pokrycie kosztów leczenia),
  • hospitalizacji dziecka,
  • rehabilitacji dziecka. 

Odszkodowanie nie będzie należne, jeśli w wyniku wypadku dziecko np.  stłucze sobie palec ponieważ takie urazy nie mieszczą się z reguły w definicji uszkodzenia ciała, jaka powinna znajdować się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia polisy. 

W dokumencie tym (OWU) warto zapoznać się z sytuacjami, w jakich Towarzystwo nie będzie odpowiadało za zaistniałe zdarzenie. To sytuacje, gdy dochodzi co prawda do uszkodzenia ciała dziecka, ale nie będą one generować podstawy do wypłaty świadczenia odszkodowawczego z ubezpieczenia przedszkolnego. Mogą to być uszkodzenia ciała  spowodowane np. wyczynowym uprawianiem sportu przez dziecko, chyba że umowa obejmuje tego typu ryzyko, jak np. w ramach oferty NNW dla dziecka w UNIQA. 

Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę
Monika Łukasik
Specjalista ds. rozwoju procesów i produktów

Ponad 7 lat doświadczenia w branży ubezpieczeniowej w UNIQA. Miłośniczka dobrej kawy.  Produktowiec, szkoleniowiec (współpraca z agentami i brokerami na terenie Polski). Współtworzyła Ogólne Warunki Ubezpieczeń osobowych następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży. W 2020 r. dołączyła do zespołu do Departamentu Rozwoju Produktu i Procesów w UNIQA – kontynuuje prace na stanowisku specjalisty biorąc udział w licznych projektach.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Ubezpieczenie na wycieczce szkolnej – jakie zagrożenia czekają Twoje dziecko?

Szkolna wycieczka to dla dziecka doskonała okazja do spędzenia czasu z koleżankami i kolegami oraz do dobrej zabawy i poznania nowych miejsc. O ile dla uczniów jest to ekscytujące doświadczenie, o tyle dla ich rodziców oznacza spory stres. Na uczestników wycieczki czyhają różne zagrożenia takie jak np. nieszczęśliwy wypadek czy nagłe zachorowanie. Nikt oczywiście nie nastawia się, że podczas wyjazdu coś takiego może się przytrafić, ale w myśl dobrze znanego powiedzenia lepiej być przezornym i…

Czytaj dalej

Ubezpieczenie szkolne – co obejmuje ubezpieczenie NNW szkolne dla dzieci i młodzieży? Czy polisa dziecka jest obowiązkowa?

Wbrew powszechnemu przekonaniu ubezpieczenie ucznia, inaczej ubezpieczenie szkolne czy ubezpieczenie NNW szkolne dla uczniów i przedszkolaków, nie jest zaliczane do obowiązkowych. Jeszcze do niedawna podczas wrześniowych zebrań z rodzicami uczniów zbierane były zwykle składki na NNW dla dzieci. Obecnie już tak nie jest. Na ubezpieczeniu NNW dla dzieci nie warto oszczędzać, a już na pewno nie powinno się z niego rezygnować. To jednorazowy wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych w skali roku na…

Czytaj dalej

Ubezpieczenie dziecka w przedszkolu — czy przedszkolak musi obowiązkowo być ubezpieczony? Co powinno obejmować ubezpieczenie przedszkolaka — NNW?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę NNW dla dziecka? Sprawdź praktyczne porady ekspertów z UNIQA i zadbaj o bezpieczeństwo swojej pociechy w szkole i poza nią.

Czytaj dalej

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka — jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny? Jak zapewnić prywatną opiekę zdrowotną?

Coraz więcej rodziców w trosce o bezpieczeństwo swoich pociech decyduje się na prywatne ubezpieczenie zdrowotne dziecka. Składka w postaci kilkudziesięciu złotych miesięcznie pozwala chronić najmłodszych już od chwili narodzin. Na jakie aspekty zwrócić szczególną uwagę, zanim podpiszemy umowę ubezpieczenia zdrowotnego dzieci i młodzieży? Do jakiego wieku potomek może korzystać z polisy? Sprawdź również, na jakich zasadach zgłasza się dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego rodzica?

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę