UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
Życia i Zdrowia

Pakiet Ochronny, NNW dziecka,
Medycyna bez Granic i Telemedycyna

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Czas czytania:

Ubezpieczenie szkolne dla dzieci i młodzieży. Co obejmuje? Czy szkolne NNW jest obowiązkowe i trzeba ubezpieczyć dziecko?

Początek roku szkolnego wiąże się z dużymi kosztami dla rodziców. Lwią część domowego budżetu pochłaniają wydatki na książki, zeszyty i przybory szkolne. Koszty nie kończą się wraz z ich zakupem. Kolejnym kosztem może być ubezpieczenie dziecka. Ma chronić przed kosztami finansowymi różnych zdarzeń. Jego zakres obejmuje m.in. nieszczęśliwe wypadki, po których można otrzymać odszkodowanie. Czy jednak ubezpieczenie dziecka w szkole jest obowiązkowe? Czy rodzic może odmówić opłacania składek na nie i co to oznacza dla pociechy?

CZY UBEZPIECZENIA SZKOLNE SĄ OBOWIĄZKOWE? CZY TRZEBA WYKUPIĆ POLISĘ NNW SZKOLNĄ?

Składka na ubezpieczenie szkolne to jeden z pierwszych wydatków, z jakim muszą się liczyć rodzice po rozpoczęciu roku szkolnego. Wiele szkół zapewnia swoim uczniom grupowe ubezpieczenie NNW dzieci/młodzieży. Większość osób uiszcza wymaganą przez ubezpieczyciela opłatę, będąc przekonanym, że ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe. Tymczasem wcale tak nie jest. Trzeba podkreślić, że szkoła nie może zmusić rodziców do kupowania ubezpieczenia w wybranym przez nią towarzystwie, a nawet do tego, by dokonać zakupu polisy NNW w jakiejkolwiek firmie. Rodzic może, ale nie musi tego robić. Co ważne, ubezpieczenie NNW szkolne rodzice mogą wykupić na własną rękę, nie korzystając z pośrednictwa szkoły. Rezygnując z ubezpieczenia dziecka wykupionego przez placówkę edukacyjną, nie trzeba składać pisemnej rezygnacji, wyjaśniać swojej decyzji czy przedstawiać polisy wykupionej gdzie indziej. Szkoły od pewnego czasu nie pośredniczą już w zakupie ubezpieczenia szkolnego. Rodzice muszą, jeśli tego chcą, samodzielnie znaleźć odpowiednie dla dziecka ubezpieczenie. 

DLACZEGO WARTO KUPIĆ UBEZPIECZENIE DLA DZIECKA? JAKĄ OCHRONĘ ZAPEWNIA UBEZPIECZENIE W SZKOLE?

Rezygnacja z ubezpieczenia grupowego wykupionego przez szkołę nie powinna być równoznaczna z rezygnacją z ochrony dziecka. Jeśli dziecko nie jest ubezpieczone w szkole, to warto samodzielnie wykupić ubezpieczenie dziecka NNW. Polisa zapewnia odszkodowanie w przypadku nieszczęśliwych wypadków i środki na dalsze leczenie czy rehabilitację. NNW dzieci sprawdzi się jednak nie tylko w przypadku, uszkodzenia ciała, ale również jeśli chce się chronić pociechy przed hejtem w sieci.

JAK UBEZPIECZYĆ DZIECKO – W SZKOLE CZY POZA NIĄ?

Wielu rodziców opłaca składki na ubezpieczenie NNW uczniów zapewniane przez szkołę, nie wiedząc, że może z niego zrezygnować lub nie chcąc szukać innej polisy. Zazwyczaj nie jest to optymalne rozwiązanie pod względem ochrony. Ubezpieczenie NNW uczniów to najczęściej polisa grupowa. W większości przypadków szkoły nie informują o dokładnym zakresie ubezpieczenia i jego warunkach. Rodzice nie mają też wpływu na wykupiony wariant ochrony czy negocjacje warunków umowy. W efekcie dziecko najczęściej otrzymuje ubezpieczenie w podstawowym zakresie. Przekłada się to na skuteczność ochrony oraz wysokość wypłaconych odszkodowań. Bardzo często podstawowy wariant ubezpieczeń szkolnych nie pokrywa nawet ułamka kosztów rehabilitacji czy poważniejszego leczenia. W praktyce nie spełnia więc swojego zadania i jest prowizoryczna. Co więcej, nie jest też dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka. Korzystniej jest wykupić ubezpieczenie szkolne na własną rękę. Proponuje je wiele towarzystw. Aby podpisać umowę, nie trzeba nawet stawiać się w siedzibie zakładu, bez problemu można skorzystać z ubezpieczenia NNW online.

UBEZPIECZENIE NNW INDYWIDUALNE – KTO MOŻE Z NIEGO SKORZYSTAĆ? 

Szkolne NNW jest przeznaczone nie tylko dla uczniów szkoły podstawowej. Mogą z niego skorzystać nawet osoby dorosłe – uczniowie klas maturalnych, studenci, uczniowie szkół wieczorowych, zaocznych. Polisa NNW to także ubezpieczenie przedszkolaka, nawet dziecka uczęszczającego do żłobka. W przypadku ubezpieczeń grupowych kupowanych przez szkołę z ochrony korzystają również nauczyciele i pozostali pracownicy placówki.

KIEDY DZIAŁA UBEZPIECZENIE UCZNIA? KIEDY WYPŁACANE JEST ODSZKODOWANIE Z UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO?

Jednym z mitów jest, że ubezpieczenie szkolne działa tylko w okresie roku szkolnego i tylko na terenie szkoły. Towarzystwa/ Zakłady Ubezpiezeń zajmują w tej kwestii jasne stanowisko. Odszkodowanie NNW jest wypłacane, jeśli do nieszczęśliwego wypadku dojdzie w czasie zajęć lekcyjnych i dodatkowych, w drodze do i ze szkoły, na wycieczkach i obozach szkolnych. Ochrona obejmuje ucznia również w czasie wakacji letnich, ferii zimowych i świątecznych przerw od nauki. Jednym słowem ubezpieczenie szkolne działa całodobowo w kraju i za granicą.

CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE SZKOLNE: ZAKRES OCHRONY Z UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NNW

Co do zasady, każde ubezpieczenie szkolne jest zabezpieczeniem zdrowia i życia dziecka. Polisa gwarantuje więc wypłatę świadczeń w przypadku śmierci, wypadku, zdarzeń, urazów, trwałego uszczerbku na zdrowiu. Większość polis będzie zapewniać wypłatę świadczenia w następstwie uszkodzenia:

 • głowy,
 • narządu wzroku i słuchu,
 • szyi,
 • klatki piersiowej,
 • brzucha,
 • kręgosłupa,
 • narządów płciowych,
 • miednicy
 • i najczęściej spotykanych urazów kończyn przy wypadku dziecka, czyli np. złamania ręki, wybitego czy stłuczonego palca, skręconej kostki.

W podstawowym zakresie ubezpieczenia szkolnego gwarantuje również pokrycie kosztów leczenia twojego dziecka w przypadku chorób, takich jak nowotwory czy seps. Nasze ubezpieczenie traktuje te choroby jako poważne zachorowania. Odpowiedzi na pytanie, co obejmuje ubezpieczenie szkolne, nie da się jednoznacznie udzielić. Wszystko zależy od zakresu ubezpieczenia, który w różnych towarzystwach, a nawet w obrębie różnych wariantów proponowanych przez jedną firmę, może być bardzo różny. Dlatego warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, by wiedzieć, kiedy będzie można skorzystać ze świadczeń z ubezpieczenia szkolnego NNW dla dziecka. 

UBEZPIECZENIE SZKOLNE: CO OBEJMUJE?

NNW online wykupione indywidualnie, a nie w pakiecie grupowym proponuje szereg dodatkowych ochron. Wśród tych najpopularniejszych można znaleźć m.in.:

 • zwrot kosztów antybiotykoterapii nawet do kwoty 500 złotych,
 • zwrot kosztów wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza,
 • ubezpieczenie przed hejtem w sieci, obejmujące pomoc prawnika oraz specjalisty IT,
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które podejmuje m.in. czynność życia prywatnego, naukę, praktykę zawodową, przyuczenie do pracy,
 • pomoc psychologiczną,
 • zwrot kosztów przeprowadzenia operacji plastycznych w razie konieczności.

UBEZPIECZENIE SZKOLNE A POBYT W SZPITALU

Wielu rodziców zastanawia się, czy otrzymają odszkodowanie za pobyt dziecka w szpitalu. O tym, czy będzie to możliwe, mówią warunki umowy. Zazwyczaj w przypadku kilkudniowego pobytu, który jest wynikiem nieszczęśliwego wypadku, odszkodowanie jest wypłacane. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie zawsze tak jest. Umowa z ubezpieczycielem warunkuje, czy i w jakich sytuacjach odszkodowanie za pobyt w szpitalu dziecka będzie przyznawane. Na pewno nie zostanie natomiast wypłacone odszkodowanie za pobyt w szpitalu spowodowany chorobą genetyczną zdiagnozowaną u ubezpieczonego. Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie NNW dotyczy tylko nieszczęśliwych wypadków, czyli nagłych, niepożądanych zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną.

UBEZPIECZENIE NNW DZIECKA: SKŁADKA CZYLI CENA POLISY NNW DLA DZIECKA

Ile kosztuje ubezpieczenie zapewniające bezpieczeństwo dziecka w różnym zakresie? Cena za NNW dziecka nie należy do najwyższych. Składki zaczynają się już od ok. 30 złotych rocznie. Trzeba jednak pamiętać, że oferty NNW szkolnego różnią się od siebie sumą ubezpieczenia. Nie należy kierować się, wybierając ubezpieczenie NNW szkolne dla dziecka, jedynie wysokością  składki. Niska równoznaczna jest również z bardzo małą sumą ubezpieczenia i równie niskim odszkodowaniem. Tanie ubezpieczenia szkolne oznaczają też znikomy zakres ochrony. Czasem warto więc zdecydować się na zwiększenie składki i dokupienia wariantów dodatkowych, np. ubezpieczenia od hejtu w internecie. Przy wyborze ubezpieczenia i zakupie polisy dla dziecka należy  sprawdzić, co ubezpieczenie szkolne zapewnia, jaka jest suma ubezpieczenia i zakres NNW w szkole czy poza nią. Najważniejsza jest wszechstronna ochrona Twojego dziecka.

JAKIE UBEZPIECZENIE NNW DLA DZIECKA KUPIĆ?

Ubezpieczenie dzieci w szkole przede wszystkim powinno być dopasowane do indywidualnych potrzeb i stylu życia pociechy.  O tym, czy tak będzie, mówi zakres oferowanej ochrony. Znając swoje dziecko, można wybrać odpowiedni wariant, np. bardziej nakierowany na sporty, wyjazdy na łono natury itp. Ubezpieczenie NNW zawarte jest na cały rok, włączając w to okres wakacji i innych przerw od nauki. Zwróć uwagę przy wyborze ubezpieczenia na rodzaje świadczeń podstawowych, które mają chronić ubezpieczonego przed skutkami trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci. Kolejną istotną kwestią jest to, czy polisa zapewni świadczenia szpitalne w ramach następstw nieszczęśliwego wypadku, a także jaką stawkę za 1% uszczerbku na zdrowiu proponuje ubezpieczyciel - tu kwoty są bardzo zróżnicowane, od 100 do 500 złotych. Przed podpisaniem umowy powinno się również sprawdzić, czy zakład zwróci koszty rehabilitacji. Ubezpieczenie powinno zapewniać wypłatę odszkodowania za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku choroby czy nieszczęśliwego wypadku.

Polisy na ubezpieczenie szkolne nie powinno się zawierać przed zapoznaniem się z włączeniami odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody i zdarznia. Wykluczenia to przypadki, kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Za co nie odpowiada Ubezpieczyciel?  Najczęściej w zakresie podstawowych wykluczeń znajdują się wypadki:

 • pod wpływem alkoholu,
 • z zamiarem popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa,
 • wynikające z udziału w bójkach (z wyłączeniem ochrony koniecznej),
 • nagłe choroby oraz te, które zostały zdiagnozowane przed datą objęcia ochrony ubezpieczeniowej, wady wrodzone.

ODSZKODOWANIE SZKOLNE: JAK JE UZYSKAĆ DLA SWOJEGO DZIECKA?

Odszkodowanie za  złamanie ręki czy inny nieszczęśliwy wypadek wypłacane jest już po zaistnieniu zdarzenia, które jest przedmiotem ubezpieczenia. Jest wypłacane niezależnie od tego, czy za ten wypadek uzyska się świadczenia pochodzące z innych polis. Odszkodowanie z NNW zależy od procentowego uszczerbku na zdrowiu dziecka. Pełne odszkodowanie wypłacane jest jedynie przy trwałym uszczerbku na zdrowiu lub w sytuacji śmierci ubezpieczonego. W przypadku wybicia palca czy skręcenia nogi, konieczne jest ustalenie przez komisję lekarską procentu uszczerbku na zdrowiu. Jest on orzekany na podstawie dokumentacji medycznej oraz tabeli OWU. Ubezpieczyciel wypłaca jedynie określony procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi uszczerbku na zdrowiu. Analizując wysokość odszkodowań z polis NNW dla dzieci, trzeba pamiętać o limicie odpowiedzialności ubezpieczyciela. W umowach NNW dzieci i młodzieży zazwyczaj poziom sum ubezpieczeniowych jest niski, dlatego odszkodowanie NNW jest relatywnie niskie.

O odszkodowanie NNW należy wystąpić do  Zakładu Ubezpieczeń , z którym zawarło się umowę lub z którym umowę zawarła szkoła. Formularz szkody można wysłać za pomocą formularza elektronicznego przez internet, listownie lub złożyć w oddziale towarzystwa. Większość firm ubezpieczeniowych wymaga, aby szkodę zgłaszać pisemnie na odpowiednim wzorze, który jest udostępniony na stronie WWW ubezpieczyciela. Dokument należy wypełnić, podając wszystkie informacje na temat zdarzenia, tj.:

 • datę, okoliczności i przebieg zdarzenia,
 • dane osoby zgłaszającej,
 • numer polisy, z której zgłaszana jest szkoda,
 • dane poszkodowanego,
 • informację na temat następstw wypadku i przebiegu leczenia.

Termin zgłoszenia się po odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego jest określony w umowie. Ogólnie przyjęte zasady mówią, że uszczerbek na zdrowiu powinno się zgłaszać po zakończeniu leczenia, a w przypadku uszczerbku długotrwałego, po zakończeniu jego pierwszego etapu. Przesłane dokumenty są analizowane przez zakład ubezpieczeń, a o dalszych krokach jest się informowanym indywidualnie.

Już od 41 zł /rok!
Ubezpieczenie szkolne
Oblicz składkę
Paweł Fidelus - autor artykułu to Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.
Paweł Fidelus
Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.

Ukończył wydział Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją ubezpieczeniową. W ramach stypendium Socrates-Erasmus studiował również na Université Panthéon-Sorbonne (Sorbona) w Paryżu. Od ponad 15 lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń. Początkowo w firmach assistance, następnie w PZU Życie S.A. oraz AXA Życie TU S.A. Pracował również w Ministerstwie Finansów. Obecnie w UNIQA TUnŻ S.A. odpowiada za tworzenie i utrzymanie wybranych ubezpieczeń na życie o charakterze indywidualnym.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Ubezpieczenie szkolne – co obejmuje ubezpieczenie NNW szkolne dla dzieci i młodzieży? Czy polisa dziecka jest obowiązkowa?

Wbrew powszechnemu przekonaniu ubezpieczenie ucznia, inaczej ubezpieczenie szkolne czy ubezpieczenie NNW szkolne dla uczniów i przedszkolaków, nie jest zaliczane do obowiązkowych. Jeszcze do niedawna podczas wrześniowych zebrań z rodzicami uczniów zbierane były zwykle składki na NNW dla dzieci. Obecnie już tak nie jest. Na ubezpieczeniu NNW dla dzieci nie warto oszczędzać, a już na pewno nie powinno się z niego rezygnować. To jednorazowy wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych w skali roku na…

Czytaj dalej

Ubezpieczenie dziecka w żłobku - co warto wiedzieć?

W 2022 roku na terenie całego kraju działało 5,3 tys. placówek opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, w tym 4,4 tys. żłobków, które zapewniały 206 tys. miejsc dla najmłodszych wychowanków. Jak informował Główny Urząd Statystyczny, 75 proc. z nich to placówki prywatne. Pracujący rodzice mogą zapisać dziecko do żłobka, by zapewnić mu należytą opiekę w czasie, kiedy oni nie mogą tego zrobić. Żywiołowe małe dzieci w żłobkach mogą łatwo ulec wypadkom – drobne otarcia czy siniaki to tylko niektóre…

Czytaj dalej

OC w życiu prywatnym – ochrona przed szkodami

Większość rodziców decyduje się na ubezpieczenie grupowe w szkole dziecka. Zazwyczaj na pierwszym zebraniu otrzymuje informację o wysokości składki i na tym kończy się kwestia związana z zabezpieczeniem dziecka na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu szkolnym? Jaką ochronę zapewnia polisa OC w życiu prywatnym?

Czytaj dalej

Hejt w Internecie – czym jest i czy można się ubezpieczyć?

Coraz więcej osób prowadzi aktywną działalność w sieci. Social media, blogi czy inne ogólnodostępne platformy są pełne informacji o życiu prywatnym internautów. Dzielą się nimi zarówno celebryci, politycy, jak i osoby prywatne, które nie są znane z pierwszych stron gazet czy szklanych ekranów. Umieszczenie w sieci informacji o sobie i swoim życiu sprawia, że trzeba liczyć się z ocenianiem, komentowaniem, recenzowaniem go. W przypadku niektórych osób wypowiadanie się w sieci przekracza jednak…

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę