UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
Życia i Zdrowia

Pakiet Ochronny, NNW dziecka,
Medycyna bez Granic i Telemedycyna

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Czas czytania:

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – co obejmuje, jak działa i jak ubezpieczyć się dobrowolnie poza NFZ?

Bezpieczeństwo zdrowotne to priorytet. Coraz więcej Polaków, którym zależy na kompleksowej opiece medycznej dla, wykupuje dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Produkty te zapewniają szybki dostęp do wielu specjalistów oraz możliwość skorzystania z różnych badań diagnostycznych. Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

 

wizyta u lekarza

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE - OBOWIĄZKOWE W NFZ I DOBROWOLNE

Jak wygląda rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce? Dzieli się na dwa obszary:

 • obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • prywatne ubezpieczenie zdrowotne (dobrowolne).

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zostało wprowadzone w naszym kraju na mocy uchylonej Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 6 lutego 1997 r. i obejmuje większość Polaków (również osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędach pracy, kobiety w ciąży, dzieci i młodzież do 18. roku życia). Świadczeniami udzielanymi ubezpieczonym i refundacją leków zajmuje się specjalna państwowa jednostka organizacyjna, czyli NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia, powołana w 2003 roku.

Na przykład pracodawcy zatrudniający pracowników zobowiązani są do ich zarejestrowania i zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Muszą to zrobić w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.

Natomiast prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest wykupywane dobrowolnie w towarzystwie. W ramach indywidualnej polisy zdrowotnej ubezpieczony płaci co miesiąc składkę, dzięki czemu może korzystać z określonych placówek i usług medycznych (np. badania diagnostyczne, zabiegi ambulatoryjne, wizyty u specjalistów). Według szacunków Polskiej Izby Ubezpieczeń w 2013 roku z prywatnych pakietów medycznych korzystało około 750 tys. Polaków - w 2019 roku na wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego zdecydowało się około 3 mln osób.

JAK DZIAŁA PRYWATNE DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE?

Prywatne ubezpieczenie medyczne pozwala umawiać się na wizyty na konkretny dzień i godzinę. Pacjent może to zrobić telefonicznie, skorzystać z internetowego portalu pacjenta lub odwiedzić daną przychodnię osobiście. Możliwość zdalnego umówienia wizyty lub skonsultowania się z lekarzem online to ogromna wygoda szczególnie dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. Co obejmuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne? Z racji tego, że jest dobrowolne, może ono objąć inne świadczenia. Trzeba zwrócić uwagę na zawartość umowy.

PRYWATNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - CO OBEJMUJE?

Prywatne ubezpieczenie medyczne (w zależności od wariantu polisy) zapewnia dostęp do:

 • wielu badań i testów diagnostycznych,
 • konsultacji z lekarzami różnych specjalizacji,
 • zabiegowej opieki pielęgniarskiej,
 • domowej opieki pielęgniarskiej,
 • domowych wizyt lekarskich realizowanych całodobowo,
 • wybranych zabiegów ortopedycznych,
 • infolinii medycznej,
 • konsultacji profesorskich,
 • szczepień (np. na grypę),
 • rehabilitacji,
 • opieki stomatologicznej.

Dokładny zakres usług jest ujęty w umowie ubezpieczeniowej, którą należy dokładnie przeczytać - szczegółowe zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) jest w interesie każdego ubezpieczonego.

CZEGO NIE OBEJMUJE PRYWATNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE?

Co zwykle znajduje się na liście wyłączeń odpowiedzialności prywatnych ubezpieczeń medycznych? Większość firm nie gwarantuje pomocy pacjentom, którzy świadomie działają na swoją niekorzyść, np. dokonują samookaleczeń, podejmują próby samobójcze, wdają się w bójki, stosują substancje odurzające. Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia osobom, które cierpią na choroby będące efektem wad wrodzonych. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne nie obejmuje również leczenia niepłodności (żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie oferuje pomocy przy tego typu problemach zdrowotnych). Jeśli do pogorszenia stanu zdrowia doszło podczas popełnienia przestępstwa lub próby jego usiłowania, również nie można liczyć na zabezpieczenie ze strony firmy ubezpieczeniowej. Zwykle towarzystwa nie decydują się na podjęcie leczenia także w przypadku osób, które stosowały leki wbrew zaleceniom lekarza. Polisa może nie zadziałać również wtedy, gdy poszkodowany prowadził pojazd bez uprawnień (lądowy, powietrzny, wodny), czy uprawiał ryzykowne sporty. Informacje o wszystkich wykluczeniach zawsze znajdują się w umowie ubezpieczeniowej - warto zapoznać się z całą listą.

ZALETY POSIADANIA PRYWATNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Zgodnie z konstytucją każdy Polak ma prawo do ochrony zdrowia i finansowania świadczeń medycznych ze środków publicznych. Jednak system opieki zdrowotnej jest bardzo obciążony i nie zawsze wydolny. Warto zwiększyć swoje bezpieczeństwo i komfort, korzystając również z innych rozwiązań.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to opcja dla każdego, kto chce zaoszczędzić czas i ceni sobie wygodę - z pakietu medycznego będą szczególnie zadowolone te osoby, które często korzystają z opieki lekarskiej i nie chcą za każdym razem, gdy potrzebują skonsultować się ze specjalistą, czekać w długich kolejkach przez miesiące, a czasem nawet lata (z tym problemem mierzy się wielu pacjentów, którzy korzystają jedynie z publicznej opieki zdrowotnej).

Prywatny sektor ubezpieczeń zdrowotnych gwarantuje wysoką jakość świadczeń, dostęp do nowoczesnego sprzętu, brak kolejek i świetną dostępność do usług lekarskich, co przyspiesza rozpoczęcie procesu leczenia (często od szybkiej konsultacji i wykonania badań zależy zdrowie i życie pacjenta). Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to spokój o zdrowie swoje oraz wszystkich członków rodziny.

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - CENA, JAK UBEZPIECZYĆ SIĘ DOBROWOLNIE?

Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne? Koszt składki zależy od zakresu ochrony, wieku ubezpieczonego, liczby osób decydujących się na polisę (pakiet rodzinny jest korzystniejszy niż indywidualny) oraz oferty danego towarzystwa. Podstawowe warianty tego typu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego to wydatek około 40 zł (w wersji rozszerzonej kilkaset). Nie jest to więc wygórowana kwota. Osoby, które chcą wykupić ubezpieczenie zdrowotne indywidualne, mogą skorzystać z internetowych kalkulatorów ubezpieczenia zdrowotnego do obliczania wysokości składek, zadzwonić na infolinię danego towarzystwa lub odwiedzić punkt obsługi klienta. Przed zawarciem polisy warto porównać oferty co najmniej kilku konkurencyjnych firm i wybrać najlepszy pakiet, optymalnie dopasowany do naszych potrzeb. Przykładowo, jeśli cierpimy z powodu alergii, należy upewnić się, czy dany wariant polisy obejmuje konsultacje z alergologiem i dostęp do testów alergicznych.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje natychmiastową pomoc w chorobie. To potrzebny i coraz popularniejszy produkt. Warto pamiętać, że dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne nie zastępuje ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, ale stanowi jego uzupełnienie. Zdaniem wielu specjalistów dalsze wprowadzenie na rynek dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych może znacznie poprawić kondycję zdrowotną Polaków. Przed zawarciem umowy warto dokładnie zapoznać się z jej treścią (OWU), aby wiedzieć, w jakich sytuacjach towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności finansowej.

Ubezpieczenie dobrowolne ale w ramach ubezpieczenia zdrowotne NFZ

Jeśli nie ma obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, to dana osoba może, ale nie musi płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne. Może to jednak zrobić, dokonując zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Warunkiem objęcia nim jest zamieszkiwanie na terytorium Polski i to, by nie być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem. Oddzielnie nie muszą płacić składek członkowie rodziny ubezpieczonego, można bowiem objąć ich polisą po zgłoszeniu.

By korzystać ze świadczeń publicznej służby zdrowia bezpłatnie, należy zawrzeć umowę z NFZ dobrowolnie. Do tego celu należy przedstawić dowód osobisty w oddziale NFZ i złożyć wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Potrzebne będzie wypełnienie formularza ZUS – druku ZUS ZZA za siebie lub ZUS ZCNA, jeśli zgłaszasz członków rodziny. Jeśli dotyczy Cię opłata dodatkowa za rejestrację do ubezpieczenia dobrowolnego w NFZ, trzeba przedstawić dowód jej wniesienia.

Jeśli byłeś wcześniej objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, powinieneś przedstawić dokument potwierdzający wyrejestrowanie z niego – ZUS ZWUA lub inny dokument lub zaświadczenie potwierdzające ostatni okres ubezpieczenia. Kiedy już dokonasz rejestracji, będziesz musiał co miesiąc odprowadzać z tego tytułu składkę.

Ubezpieczenie zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę
Paweł Fidelus - autor artykułu to Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.
Paweł Fidelus
Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.

Ukończył wydział Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją ubezpieczeniową. W ramach stypendium Socrates-Erasmus studiował również na Université Panthéon-Sorbonne (Sorbona) w Paryżu. Od ponad 15 lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń. Początkowo w firmach assistance, następnie w PZU Życie S.A. oraz AXA Życie TU S.A. Pracował również w Ministerstwie Finansów. Obecnie w UNIQA TUnŻ S.A. odpowiada za tworzenie i utrzymanie wybranych ubezpieczeń na życie o charakterze indywidualnym.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
wizyta lekarska w domu

Wizyta lekarska w domu w ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to produkt, który umożliwia szybki dostęp do specjalistów z różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji oraz wykonanie ważnych badań diagnostycznych, na które musielibyśmy oczekiwać przez długi czas, chcąc skorzystać z oferty NFZ. W ramach indywidualnego pakietu medycznego możemy też korzystać z wizyt lekarskich w domu, co jest dużym udogodnieniem dla osób, które nie są mobilne ze względu na zły stan zdrowia.

Czytaj dalej

Jakie ubezpieczenie zdrowotne wybrać? Jak kształtują się składki?

Długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty to jedna z wad publicznego systemu opieki zdrowotnej. Na leczenie prywatne decyduje się coraz więcej Polaków. Wiele osób zastanawia się, jakie korzyści zapewnia indywidualne ubezpieczenie zdrowotne i co wpływa na jego cenę. Jakie wybrać i jak obliczyć koszt pakietu medycznego?

Czytaj dalej

Jakie ubezpieczenie zdrowotne będzie dla Ciebie najlepsze? Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne i jak je wybrać?

Oczekiwanie w kolejkach do specjalistów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia często urasta do rangi absurdu. Na wizytę do niektórych lekarzy czeka się miesiącami. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób rozważa zakup dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jakie będzie dla Ciebie najlepsze? Na co powinieneś zwrócić uwagę, by zapewnić sobie komfortowe korzystanie z usług medycznych? W poniższym artykule wyjaśniamy, na czym polega prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę