UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
Życia i Zdrowia

Pakiet Ochronny, NNW dziecka,
Medycyna bez Granic i Telemedycyna

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Czas czytania:

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe – czym się różnią? Czy ubezpieczenia chorobowe i zdrowotne są obowiązkowe?

Zarówno pracodawca, jak i osoby zatrudnione spotykają się z pojęciami ubezpieczeń zdrowotnych i chorobowych. W obu przypadkach mamy do czynienia z inną formą ochrony. Co dają te ubezpieczenia? Ile wynoszą składki? I dlaczego warto korzystać z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego?

lekarz

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE A CHOROBOWE – PODSTAWOWE RÓŻNICE

W ramach systemu ubezpieczeń społecznych mamy ubezpieczenia zdrowotne i chorobowe.

Ubezpieczenie zdrowotne, mówiąc najprościej, umożliwia korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej w placówkach medycznych. Jeśli zachorujemy, możemy umówić się na wizytę do lekarza, który ma podpisany kontrakt z NFZ, i uzyskać pomoc bez płacenia za konsultację. Mamy także prawo korzystać również z opieki szpitalnej. W ten sposób z ubezpieczenia korzystają osoby zatrudnione, dzięki opłacanym przez pracodawców składkom, ale nie tylko oni. Do objęcia takim ubezpieczeniem można zgłosić pracodawcy członków rodziny ubezpieczonego, jeśli nie są oni nim objęci z innego tytułu. Z ubezpieczenia korzystają też osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy.

Natomiast jako posiadacz ubezpieczenia chorobowego mamy prawo do otrzymania zasiłku w razie choroby, wypadku  lub macierzyństwa . W praktyce oznacza to, że dzięki ochronie otrzymujemy wynagrodzenie, mimo nieobecności w pracy. Najczęściej będzie ono jednak niższe niż to, które wpływa comiesięcznie na konto. Wysokość zasiłku jest zależna od tego, co spowodowało niemożność wykonywania pracy. Żeby możliwe było otrzymanie zasiłku chorobowego, najpierw musimy uzyskać od lekarza zaświadczenie stwierdzające czasową niezdolność do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Jakie świadczenia będą przysługiwać z ubezpieczenia chorobowego?

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za pierwsze 33 dni choroby, a w przypadku osób po 50. roku życia – za 14 dni w danym roku kalendarzowym. Czym różni się wynagrodzenie chorobowe od zasiłku? Otóż pierwsze świadczenie wypłaca ze swoich środków pracodawca, a zasiłek przelewa ZUS. Sytuacja wygląda nieco inaczej, kiedy przyczyną niezdolności jest wypadek przy pracy lub choroba zawodowa. Wówczas od pierwszego dnia przysługuje zasiłek chorobowy.

Wynagrodzenie chorobowe wynosi:

 • Najczęściej 80 proc. średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy.
 • 100 proc. średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, jeśli przyczyną niezdolności jest: ciąża, wypadek w pracy, w drodze do firmy lub z firmy. Ta wartość obowiązuje również w przypadku gdy nieobecność ma związek z poddawaniem się przez zatrudnionego badaniom dla dawców szpiku, tkanek i narządów lub pobytem w szpitalu w związku z oddawaniem narządu.

Zasiłek chorobowy może być wypłacany przez maksymalnie 182 dni, a w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub ciążą, nie dłużej niż przez 270 dni.

Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe - ile wynosi składka na ZUS?

Ubezpieczeniu chorobowemu podlegają obowiązkowo,:

 • pracownicy,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby odbywające służbę zastępczą.

Natomiast dobrowolnie składki za ubezpieczenie chorobowe można opłacać  dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą czy wykonują umowę zlecenia, wykonują pracę nakładczą, duchownych, prowadzą pozarolniczą działalność lub współpracują przy niej.

Każdy, kto zatrudnia pracowników, musi obowiązkowo płacić za nich składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne, tj. chorobowe, rentowe, wypadkowe i emerytalne. Wynoszą one odpowiednio:

 • ubezpieczenie emerytalne – 19,52 proc. podstawy,
 • ubezpieczenie rentowe – 8 proc. podstawy,
 • ubezpieczenie wypadkowe – zależy od liczby ubezpieczonych w firmie i branży, w której działa,
 • ubezpieczenie chorobowe – 2,45 proc. podstawy.

Co oznacza procent podstawy? Otóż podstawą w przypadku ubezpieczeń społecznych jest wynagrodzenie brutto wraz ze wszystkimi dodatkami pieniężnymi.

Ile wynosi obecnie składka zdrowotna?

Natomiast składka zdrowotna płacona przez pracodawcę za pracownika to 9 proc. podstawy wymiaru. Nie jest to jednak ta sama podstawa, co w przypadku ubezpieczeń społecznych. Jest nią wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o 13,71 proc., czyli o tyle, ile wynoszą składki na ubezpieczenie społeczne. Podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi różnica pomiędzy wynagrodzeniem brutto a kwotą składek na ubezpieczenie społeczne.

Na innych zasadach wyliczana jest składka dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ponieważ jej podstawa uzależniona będzie od wybranej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

PRYWATNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE – DLACZEGO WARTO JE MIEĆ?

Od lat wadą korzystania z publicznej opieki zdrowotnej są długie kolejki do specjalistów. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Fundację Watch Health Care, Warsaw Enterprise Institute oraz pracownię MAHTA, obejmującego grudzień 2018 roku i styczeń 2019 roku, średnio na wizytę należało czekać:

 • endokrynolog – 11 miesięcy,
 • stomatolog – 8 miesięcy,
 • kardiolog dziecięcy – 7 miesięcy,
 • neurochirurg – 7 miesięcy.

Tymczasem pomoc lekarska najczęściej potrzebna jest od razu. Między innymi dlatego skorzystanie z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego to dobre rozwiązanie. Dzięki temu czas oczekiwania na konsultacje u internisty, pediatry lub lekarza medycyny możemy skrócić nawet do 24 h, a dostęp do innych specjalistów, m.in. alergologa, pulmonologa, urologa, reumatologa – można uzyskać w 5 dni od zgłoszenia takiej potrzeby.

W ramach dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w naszym towarzystwie dostępne są trzy produkty:

 • Ubezpieczenie na życie z leczeniem za granicą Medycyna bez Granic,
 • Pakiet medyczny
 • Ubezpieczenie z telekonsultacjami medycznymi

Pierwsze ubezpieczenie - Medycyny bez granic w przypadku poważnego stanu chorobowego (np. nowotworu, przeszczepu szpiku kostnego, przeszczepu narządów, wszczepienia by-passów, operacji naprawczej zastawki serca lub zabiegów neurochirurgicznych) umożliwi ubezpieczonemu dostęp do leczenia w zagranicznych ośrodkach medycznych, nowoczesnych procedur.  

Pakietu medycznego  ubezpieczony uzyska nielimitowany dostęp do telekonsultacji i konsultacji stacjonarnych z internistą, lekarzem rodzinnym i specjalistami, a w przypadku objęcia ochroną dziecka także ze specjalistami dziecięcymi. Ubezpieczenie zapewnia także  dostęp do szerokiego zakresu badań, m.in. badań laboratoryjnych, RTG, USG, tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego.

Telekonsultacje medyczne w UNIQA pozwalają natomiast w trybie natychmiastowym, bez wychodzenia z domu, uzyskać konsultacje z lekarzem przez telefon. To dobry sposób na omówienie wyników badań, uzyskanie recepty czy skierowania.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zapewnia przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i gwarancję otrzymania szybkiej pomocy zawsze, gdy będzie ona potrzebna. Możesz przystąpić do tego ubezpieczenia dobrowolnie, niezależnie od tego, że będziesz objęty też ubezpieczeniem z pracy czy z działalności gospodarczej. Jeśli będziesz ubezpieczony w ramach prywatnej polisy zdrowotnej, to zyskujesz szybszy dostęp do opieki medycznej w wyznaczonych klinikach i przychodniach.

Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę
Paweł Fidelus - autor artykułu to Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.
Paweł Fidelus
Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.

Ukończył wydział Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją ubezpieczeniową. W ramach stypendium Socrates-Erasmus studiował również na Université Panthéon-Sorbonne (Sorbona) w Paryżu. Od ponad 15 lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń. Początkowo w firmach assistance, następnie w PZU Życie S.A. oraz AXA Życie TU S.A. Pracował również w Ministerstwie Finansów. Obecnie w UNIQA TUnŻ S.A. odpowiada za tworzenie i utrzymanie wybranych ubezpieczeń na życie o charakterze indywidualnym.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Urlop wypoczynkowy a choroba w trakcie urlopu - czy można przerwać urlop i wziąć zwolnienie lekarskie? Czy ubezpieczenie zdrowotne pokryje koszty leczenia za granicą?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego umożliwia bezpłatne korzystanie z usług medycznych w trakcie pobytu w wielu krajach Starego Kontynentu. Nie wszędzie jednak opieka zdrowotna nie będzie się wiązać z jakimikolwiek opłatami. Często jedynym rozwiązaniem, które pozwala uniknąć kosztów, może być skorzystanie z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zobacz, jak leczyć się za granicą, jeśli podczas urlopu wypoczynkowego dopadnie Cię choroba lub ulegniesz wypadkowi? Czy możesz wówczas przerwać…

Czytaj dalej

Ubezpieczenie od raka – jakie wybrać, czy warto wykupić ubezpieczenie na wypadek nowotworu?

Coraz więcej towarzystw ma w swojej ofercie ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór. Czy takie produkty faktycznie dają realne wsparcie finansowe w razie choroby? Co obejmuje ubezpieczenie od raka? Czym kierować się przy jego wyborze?

Czytaj dalej

Jakie ubezpieczenie zdrowotne będzie dla Ciebie najlepsze? Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne i jak je wybrać?

Oczekiwanie w kolejkach do specjalistów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia często urasta do rangi absurdu. Na wizytę do niektórych lekarzy czeka się miesiącami. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób rozważa zakup dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jakie będzie dla Ciebie najlepsze? Na co powinieneś zwrócić uwagę, by zapewnić sobie komfortowe korzystanie z usług medycznych? W poniższym artykule wyjaśniamy, na czym polega prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę