UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
Życia i Zdrowia

Pakiet Ochronny, NNW dziecka,
Medycyna bez Granic i Telemedycyna

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Czas czytania:

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe – czym się różnią?

Zarówno pracodawca, jak i osoby zatrudnione z pewnością spotkały się już z pojęciami ubezpieczeń zdrowotnych i chorobowych. W obu przypadkach mamy do czynienia z inną formą ochrony. Co dają te ubezpieczenia? Ile wynoszą składki? I dlaczego warto korzystać z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego?

lekarz

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe – podstawowe różnice

Ubezpieczenie zdrowotne, mówiąc najprościej, umożliwia korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Jeśli zachorujemy, możemy umówić się na wizytę do lekarza, który ma podpisany kontrakt z NFZ, i uzyskać pomoc bez płacenia za konsultację. W ramach ubezpieczenia zdrowotnego mamy prawo korzystać również z opieki szpitalnej.

Natomiast jako posiadacz ubezpieczenia chorobowego mamy prawo do otrzymania zasiłku w razie choroby lub macierzyństwa. W praktyce oznacza to, że dzięki ochronie otrzymujemy wynagrodzenie, mimo nieobecności w pracy. Najczęściej będzie ono jednak niższe niż to, które wpływa comiesięcznie na konto. Wysokość zasiłku jest zależna od tego, co spowodowało niemożność wykonywania pracy. Żeby możliwe było otrzymanie zasiłku chorobowego, najpierw musimy uzyskać od lekarza zaświadczenie stwierdzające czasową niezdolność do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za pierwsze 33 dni choroby, a w przypadku osób po 50. roku życia – za 14 dni w danym roku kalendarzowym. Czym różni się wynagrodzenie chorobowe od zasiłku? Otóż wynagrodzenie chorobowe wypłaca ze swoich środków pracodawca, a zasiłek przelewa ZUS. Sytuacja wygląda nieco inaczej, kiedy przyczyną niezdolności jest wypadek przy pracy czy choroba zawodowa. Wówczas od pierwszego dnia przysługuje zasiłek chorobowy.

Wynagrodzenie chorobowe wynosi:

  • Najczęściej 80 proc. średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy.
  • 100 proc. średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, jeśli przyczyną niezdolności jest: ciąża, wypadek w pracy, w drodze do firmy lub z firmy. Ta wartość obowiązuje również w przypadku gdy nieobecność w pracy ma związek z poddawaniem się przez zatrudnionego badaniom dla dawców szpiku, tkanek i narządów lub pobytem w szpitalu w związku z oddawaniem narządu.

Zasiłek chorobowy może być wypłacany przez maksymalnie 182 dni, a w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub ciążą, nie dłużej niż przez 270 dni.

Każdy, kto zatrudnia pracowników, musi obowiązkowo płacić za nich składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne, tj. chorobowe, rentowe, wypadkowe i emerytalne. Wynoszą one odpowiednio:

  • ubezpieczenie emerytalne – 19,52 proc. podstawy,
  • ubezpieczenie rentowe – 8 proc. podstawy,
  • ubezpieczenie wypadkowe – zależy od liczby ubezpieczonych w firmie i branży, w której działa,
  • ubezpieczenie chorobowe – 2,45 proc. podstawy.

Co oznacza procent podstawy? Otóż podstawą w przypadku ubezpieczeń społecznych jest wynagrodzenie brutto wraz ze wszystkimi dodatkami pieniężnymi.

Natomiast składka zdrowotna to 9 proc. podstawy wymiaru. Nie jest to jednak ta sama podstawa, co w przypadku ubezpieczeń społecznych. Jest nią wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o 13,71 proc., czyli o tyle, ile wynoszą składki na ubezpieczenie społeczne.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – dlaczego warto je mieć?

Od lat wadą korzystania z publicznej opieki zdrowotnej są długie kolejki do specjalistów. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Fundację Watch Health Care, Warsaw Enterprise Institute oraz pracownię MAHTA, obejmującego grudzień 2018 roku i styczeń 2019 roku, średnio na wizytę u specjalisty należało czekać:

  • endokrynolog – 11 miesięcy,
  • stomatolog – 8 miesięcy,
  • kardiolog dziecięcy – 7 miesięcy,
  • neurochirurg – 7 miesięcy.

Tymczasem pomoc lekarska najczęściej potrzebna jest od razu. Między innymi dlatego skorzystanie z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego to dobre rozwiązanie. Dzięki temu na konsultacje u internisty, pediatry lub lekarza medycyny poczekamy 24 h, a dostęp do innych specjalistów, m.in. alergologa, pulmonologa, urologa, reumatologa – można uzyskać w 5 dni od zgłoszenia takiej potrzeby. W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w naszym towarzystwie dostępne są dwa warianty: podstawowy lub rozszerzony. Różnica między nimi tkwi m.in. w liczbie lekarzy specjalistów, z usług których można skorzystać. Pierwszy wariant obejmuje 9 specjalizacji, a drugi – 24. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i gwarancja otrzymania szybkiej pomocy zawsze, gdy będzie ona potrzebna.

Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę
Paweł Fidelus - autor artykułu to Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.
Paweł Fidelus
Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.

Ukończył wydział Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją ubezpieczeniową. W ramach stypendium Socrates-Erasmus studiował również na Université Panthéon-Sorbonne (Sorbona) w Paryżu. Od ponad 15 lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń. Początkowo w firmach assistance, następnie w PZU Życie S.A. oraz AXA Życie TU S.A. Pracował również w Ministerstwie Finansów. Obecnie w UNIQA TUnŻ S.A. odpowiada za tworzenie i utrzymanie wybranych ubezpieczeń na życie o charakterze indywidualnym.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego umożliwia bezpłatne korzystanie z usług medycznych w trakcie pobytu w wielu krajach Starego Kontynentu. Nie wszędzie jednak opieka zdrowotna nie będzie się wiązać z jakimikolwiek opłatami. Często jedynym rozwiązaniem, które pozwala uniknąć dodatkowych kosztów, może być skorzystanie z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego za granicą.

Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych ma w swojej ofercie specjalne polisy na wypadek zachorowania na nowotwór. Czy takie produkty faktycznie dają realne wsparcie finansowe na wypadek choroby? Na nowotwór może zachorować przecież każdy z nas. Co obejmuje ubezpieczenie od raka? Czym należy się kierować przy jego wyborze?

Oczekiwanie w kolejkach do specjalistów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia często urasta do rangi absurdu. Na wizytę do niektórych lekarzy czeka się miesiącami. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób rozważa zakup dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jakie ubezpieczenie zdrowotne będzie dla Ciebie najlepsze? Na co powinieneś zwrócić uwagę, by zapewnić sobie komfortowe korzystanie z usług medycznych? W poniższym artykule wyjaśniamy, na czym polega prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę