UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
Życia i Zdrowia

Pakiet Ochronny, NNW dziecka,
Medycyna bez Granic i Telemedycyna

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Czas czytania:

Ubezpieczenie OC zawodowe – dla kogo jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w określonych przez ustawy przypadkach, jest w Polsce obowiązkowe. Dotyczy to m.in. właścicieli pojazdów mechanicznych, ale też niektórych profesji. Kogo obejmuje obowiązkowe OC zawodowe, a kto może ubezpieczyć się w ten sposób dobrowolnie?

agent ubezpieczeniowy zawierający umowę

Polisa OC od podstaw

Ubezpieczenie OC to polisa majątkowa, która chroni nas w momencie, gdy wyrządzimy szkodę osobom trzecim. Przykładowo, jeśli jako kierowca spowodujesz wypadek, ubezpieczyciel, u którego masz wykupioną polisę OC, pokryje koszty zarówno szkód osobowych, jak i materialnych. Jeśli zaś chodzi o ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu, analogicznie - ubezpieczyciel pokrywa koszty szkód w sprawie, w której popełnisz błąd związany z wykonywaniem swojej profesji.

W Polsce część ubezpieczeń OC należy do grupy obowiązkowych - dotyczą około 215 przypadków (co plasuje nas na europejskim podium). Są one określone w różnego rodzaju ustawach oraz ratyfikowanych przez nasz kraj umowach międzynarodowych. Ubezpieczenia OC zawodowe zaliczymy w tym kontekście do grupy ubezpieczeń obowiązkowych szczególnych. Brak tego typu polisy wiąże się w takim przypadku nie tylko z koniecznością pokrycia z własnej kieszeni ewentualnych strat, które powstaną w trakcie wykonywania zawodu, lecz także często z grzywną lub nawet utratą możliwości wykonywania danej profesji, co zwykle jest związane wtedy z postępowaniem dyscyplinarnym. Co jednak ważne, zakres kar różni się pomiędzy poszczególnymi profesjami i zależy od konkretnych zapisów prawnych. 

Różnice pojawiają się także w zakresie ochrony. W wielu przypadkach przepisy określają, jaka jest minimalna suma gwarancyjna w tego typu polisach OC - oznacza to górną granicę odpowiedzialności, jaką może ponieść ubezpieczyciel. Przykładowo, w przypadku adwokata minimalna suma gwarancyjna wynosi 50 000 euro na jedno zdarzenie, zaś u detektywa to 15 000 euro.

Jaką składkę zapłacimy za ubezpieczenie OC zawodowe? Jest ona obliczana indywidualnie i zależy m.in. od wspomnianej minimalnej sumy gwarancyjnej, ale też stażu pracy, chęci rozszerzenia polisy o dodatkową ochronę etc. Warto też dodać, że ubezpieczenie OC zawodowe może wykupić zarówno osoba pracująca na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie, jak i prowadząca własną działalność gospodarczą.

Ubezpieczenie OC zawodowe - dla kogo jest obowiązkowe?

Dotyczy kilku grup zawodowych. Konkrety - jak to zostało wspomniane - zapisane są w ustawach oraz rozporządzeniach, np. w rozporządzeniu Ministra Finansów, co widać chociażby na przykładzie notariuszy. Oto duża część profesji, które są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC z tytułu wykonywania zawodu.

 • Zawody prawnicze i im pokrewne, w tym: 
  • notariusze, co wynika m.in. ze wspomnianego rozporządzenia Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy; 
  • doradcy podatkowi i osoby, które pomagają im w wykonywaniu czynności - w tym przypadku o ubezpieczeniu OC zawodowym mówi m.in. ustawa z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym; 
  • osoby powołane do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy (USTAWA z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze); 
  • komornicy i pracownicy komorników (m.in. USTAWA z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji);
  • adwokaci; 
  • radcy prawni; 
  • rzecznicy patentowi; 
  • prawnicy zagraniczni, którzy świadczą pomoc prawną w Polsce.
 • Pośrednicy ubezpieczeniowi: 
  • agenci ubezpieczeniowi, wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń; 
  • konieczne jest też ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.
 • Księgowi i biegli rewidenci: 
  • przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych; 
  • podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych.
 • Zawody związane z gospodarką nieruchomościami: 
  • rzeczoznawcy majątkowi;
  • pośrednicy w obrocie nieruchomościami; 
  • zarządcy nieruchomości. 
 • Osoby wykonujące usługi detektywistyczne i ochroniarskie:
  • przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych;
  • przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia;
  • przedsiębiorcy ubiegający się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych.
 • Działalność lecznicza, badania kliniczne, wyroby medyczne, farmaceutyka:  
  • lekarz lub dentysta wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną lub grupową praktykę lekarską; 
  • pielęgniarki lub położne;
  • badacze i sponsorzy badań.
 • Transport morski - np. właściciel statku powinien ubezpieczyć się w zakresie szkód wyrządzonych zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi.
 • Transport lotniczy:
  • przewoźnicy lotniczy i użytkownicy statków powietrznych (w zakresie ewentualnych szkód, które powstaną w związku z prowadzoną przez nich działalnością lotniczą);
  • przewoźnicy lotniczy (za szkody, które wynikają z opóźnienia w przewozie pasażerów, bagażu lub towarów).
 • Inne, w tym: dzienni opiekunowie dziecka, organizatorzy imprez masowych, architekci oraz inżynierowie budownictwa etc.

Ubezpieczenie OC zawodowe dobrowolne

Jeśli chcemy zabezpieczyć się dokładniej, warto rozważyć wykupienie dodatkowej polisy. Mogą zrobić to osoby wykonujące profesję objętą obowiązkowym ubezpieczeniem - jeśli mają poczucie, że forma ubezpieczenia obowiązkowego jest dla nich niewystarczająca. Dzięki temu mogą zabezpieczyć się np. przed skutkami swojego błędu zawodowego, do którego dojdzie poza granicami Polski.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej, które jest dobrowolne, może wykupić też każda osoba, której profesja nie jest objęta szczególną ustawą, ale mimo wszystko chce zabezpieczyć się przed ewentualnymi kosztami wynikającymi z błędów. Mogą być to: 

 • fryzjerzy, 
 • nauczyciele, 
 • pedagodzy, 
 • weterynarze, 
 • elektrycy, 
 • ratownicy GOPR, 
 • kucharze, 
 • farmaceuci, 
 • konduktorzy, 
 • i inni.
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę
Paweł Fidelus - autor artykułu to Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.
Paweł Fidelus
Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.

Ukończył wydział Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją ubezpieczeniową. W ramach stypendium Socrates-Erasmus studiował również na Université Panthéon-Sorbonne (Sorbona) w Paryżu. Od ponad 15 lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń. Początkowo w firmach assistance, następnie w PZU Życie S.A. oraz AXA Życie TU S.A. Pracował również w Ministerstwie Finansów. Obecnie w UNIQA TUnŻ S.A. odpowiada za tworzenie i utrzymanie wybranych ubezpieczeń na życie o charakterze indywidualnym.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Badania kierowców zawodowych – jakie należy wykonać?

Kierowca zawodowy to bardzo odpowiedzialna i stresująca praca. Taka osoba musi dbać o bezpieczeństwo przewożonych osób i ładunku, powierzonego pojazdu oraz przestrzegać rozkładu jazdy. Dlatego badania kierowców zawodowych obejmują ocenę kondycji fizycznej i psychotesty.

Czytaj dalej
kobieta kupuje OC online

Coraz więcej osób kupuje ubezpieczenie OC online

Zakup polisy ubezpieczeniowej OC online jest czynnością prostą i wygodną, przeznaczoną dla osób, które cenią sobie swój czas. Wybór takiej formy zakupu polisy OC pozwala na skorzystanie z przejrzystego i prostego w obsłudze kalkulatora składki. Ponadto wiele towarzystw ubezpieczeniowych w zamian za zakup OC online oferuje atrakcyjne zniżki.

Czytaj dalej
mężczyzna prowadzi samochód

Co obejmuje ubezpieczenie OC samochodu?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) samochodu obejmuje przede wszystkim rekompensatę szkód, powstałych w wyniku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego. Dotyczy to zarówno szkód osobowych, jak i materialnych. Co istotne, polisa OC przypisana jest do konkretnego samochodu, a nie do jego właściciela.

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę