UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
Życia i Zdrowia

Pakiet Ochronny, NNW dziecka,
Medycyna bez Granic i Telemedycyna

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Czas czytania:

Ubezpieczenie ucznia na praktykach – co musisz wiedzieć?

Praktyki są obowiązkowe w technikach oraz w szkołach zawodowych. Są również doskonałą okazją do zdobycia doświadczenia przez studentów. Jest to rozwiązanie cieszące się też coraz większą popularnością w szkołach średnich. Nic w tym dziwnego, ponieważ ma ono mnóstwo zalet. Z drugiej strony wiąże się jednak z pewnymi zagrożeniami, które koniecznie trzeba mieć na uwadze. Mowa tutaj o nieszczęśliwych wypadkach, do których może dojść podczas praktyk zawodowych.

Ubezpieczenie ucznia na praktykach

Jakie są zalety praktyk zawodowych?

Nie trzeba mieć statusu ucznia placówki kształcenia ustawicznego, aby móc korzystać z praktyk. Lista ich zalet jest długa. Przede wszystkim pomagają w zdobywaniu pierwszych doświadczeń zawodowych. Kierowanie uczniów na praktyczną naukę zawodu to ponadto doskonały sposób na poszerzenie zakresu umiejętności. Jest to znakomite uzupełnienie edukacji – zwłaszcza, że praktyki można odbywać w różnych firmach i organizacjach. Można je również uwzględnić w CV, dzięki czemu rosną szanse na zainteresowanie pracodawcy. Łatwiej jest rozwijać zawodową karierę, mając na koncie praktyki i staże realizowane już na etapie nauki w szkole czy na studiach.

Nauka zawodu w formie praktyk a ubezpieczenie NNW – czyli następstw nieszczęśliwych wypadków

W kontekście omawiania zagadnień związanych z praktykami zawodowymi często mówi się o ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu jest zobligowana, aby ubezpieczyć ich od następstw nieszczęśliwych zdarzeń. Obowiązek ten wynika z tego, że praktyczna nauka zawodu zaliczana jest to podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół, które prowadzą kształcenie zawodowe. Zadania z tego zakresu są finansowane z subwencji oświatowej przyznawanej specjalnie na te cele. Jeśli zatem praktyki mają miejsce poza placówką oświatową, stosowna polisa powinna zostać opłacona właśnie z tych środków.  

Czy NNW szkolne wystarczy na praktyki zawodowe?

Szkoły zawierające umowy ubezpieczenia praktyk zawodowych, na które kierują swoich uczniów, zwykle korzystają z ofert zbiorowych. Każde towarzystwo ma w swojej ofercie taki wariant ubezpieczeniowy. W ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) jest dokładnie wyjaśnione, co polisa zapewnia uczniom. NNW jest rodzajem ubezpieczenia osobistego obejmującego zdrowie i życie człowieka. Zapewnia ono prawo do uzyskania odszkodowania w sytuacji, kiedy ubezpieczony ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi powodującego skutki opisane w warunkach polisy. Dużym plusem grupowego ubezpieczenia  jest gwarancja objęcia młodego praktykanta ochroną. Z drugiej zaś strony trzeba brać poprawkę na niską sumę ubezpieczenia i raczej ograniczony zakres – to jest właśnie największy minus takich polis. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia wypadkowego kupionego przez szkołę rodzice mogą uzyskać u ubezpieczyciela lub w placówce oświatowej, do tego jest rzecz jasna zalecana wnikliwa lektura umowy. Często obawiają się, że warunki ubezpieczenia grupowego, które szkoła w razie praktyk musi nabyć obowiązkowo, nie są w stanie zapewnić należytej ochrony.

Jak wybrać ubezpieczenie wypadkowe dla ucznia skierowanego na praktyki zawodowe?

W Polsce koszty leczenia w publicznych ośrodkach pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Opiekę nad ubezpieczonym uczniem finansuje NFZ ze składek osób ubezpieczonych. O ile organ prowadzący musi wykupić polisę dla uczniów skierowanych na praktyki zawodowe, o tyle rodzice nie są zobowiązani do wykupienia dla młodego praktykanta oddzielnego ubezpieczenia. Warto jednak poszukać odpowiedniej polisy NNW, aby mieć pewność solidnego zabezpieczenia swojego dziecka. Szukając polisy, należy mieć na uwadze przede wszystkim zakres ochrony oraz sumę ubezpieczenia. Bardzo ważne jest, żeby były one dobrze dopasowane do konkretnych potrzeb. Im więcej zdarzeń obejmuje NNW, tym lepiej. Duże znaczenie ma tutaj charakter praktyk, np. te w biurze zasadniczo różnią się od tych w zakładzie samochodowym, co też należy uwzględnić. 

Do najistotniejszych elementów ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej zaliczają się zakres i wysokość:

  • świadczeń, które nie skutkują uszczerbkiem na zdrowiu,
  • refundacji kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku,
  • świadczeń w razie zdiagnozowania poważnego zachorowania

OC w życiu prywatnym w ramach ubezpieczenia na praktyki zawodowe – czy jest niezbędne?

Posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków skrojonego na miarę indywidualnych preferencji to doskonałe zabezpieczenie w razie niefortunnych zdarzeń oraz ich mniej lub bardziej uciążliwych następstw. Warto sprawdzić, czy wybrane ubezpieczenie obejmuje również OC w życiu prywatnym. Nie ma co prawda obowiązku jego wykupienia, ale w niektórych sytuacjach może okazać się pomocne. Ochrona obejmuje szkody które wyrządził Ubezpieczony osobie trzeciej, jeśli powstały one w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego oraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną możliwe jest tylko w przypadku, gdy Ubezpieczonym na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia jest osoba w wieku między 13 a 26 lat.  OC w życiu prywatnym chroni przed wyrządzeniem  krzywdy  wskutek której ucierpi inny uczeń lub uszkodzeniu czyjegoś mienia. Strona poszkodowana ma wówczas prawo domagać odszkodowania – zostanie ono wypłacone z OC sprawcy. W związku z tym opłaca się zainwestować w rozszerzony pakiet ochronny na zasadach określonych w umowie z towarzystwem. 

Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Ubezpieczenie szkolne – co obejmuje ubezpieczenie NNW szkolne dla dzieci i młodzieży? Czy polisa dziecka jest obowiązkowa?

Wbrew powszechnemu przekonaniu ubezpieczenie ucznia, inaczej ubezpieczenie szkolne czy ubezpieczenie NNW szkolne dla uczniów i przedszkolaków, nie jest zaliczane do obowiązkowych. Jeszcze do niedawna podczas wrześniowych zebrań z rodzicami uczniów zbierane były zwykle składki na NNW dla dzieci. Obecnie już tak nie jest. Na ubezpieczeniu NNW dla dzieci nie warto oszczędzać, a już na pewno nie powinno się z niego rezygnować. To jednorazowy wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych w skali roku na…

Czytaj dalej

Ubezpieczenie dla studentów pielęgniarstwa i studentów medycyny - co obejmuje?

Ministerstwo Zdrowia podejmuje w Polsce konkretne działania, których celem jest zwiększenie liczby studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Dąży się, poprzez różnego rodzaju stypendia i poprawę warunków kształcenia, do zwiększenia aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej. Resort zdrowia informuje, że w roku 2021/2022 na kierunku pielęgniarstwo I stopnia liczba studentów wynosiła 11 408 osób, podczas gdy w roku akademickim 2015/2016 było to jedynie…

Czytaj dalej
studenci na zajęciach

Ubezpieczenie NNW dla studenta – ile kosztuje, co obejmuje? Czy można poszerzyć je o ubezpieczenie zdrowotne studenta i OC?

Okres studiów jest czasem, w którym młodzi ludzie najczęściej mają do dyspozycji bardzo ograniczony budżet. Wielu z nich musi opłacić wynajęte mieszkanie, akademik, wyżywić się, kupić środki higieniczne i nie tylko. Na dokładkę, tak jak każdemu człowiekowi, również i żakowi może przytrafić wypadek, który wiązać się będzie z koniecznością pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji. W takich przypadkach bezcenne dla studenta może być posiadanie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Jak…

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę