UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie zdrowotne

Już od 68 /miesiąc!

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Zniżka -15%
Potrzebujesz ubezpieczenia na życie?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Ubezpieczenie od utraty pracy – jak działa, ile kosztuje?

Polisy na życie mają wiele uzupełniających wariantów, które zabezpieczają nas i naszych bliskich na wypadek różnych zdarzeń. Ubezpieczenie od utraty pracy jest najczęściej oferowane jako dodatkowa opcja ochronny przy długoletniej umowie kredytowej.

kobieta w biurze

Czym jest ubezpieczenie od utraty pracy?

Ubezpieczenie od utraty pracy jest świadczeniem, które ma zagwarantować środki po stracie stałego dochodu przez ubezpieczonego. Produkt występuje wyłącznie jako pakiet dodatkowy do ubezpieczenia na życie. Nie istnieje jako samodzielna oferta.

Wiele banków traktuje polisę jako dodatkowe zabezpieczenie do kredytu hipotecznego, pożyczki lub karty kredytowej.

Ubezpieczenie niezdolności do pracy a ubezpieczenie od utraty pracy

Dla wielu osób niezdolność do pracy jest równoznaczna z utratą pracy. To jednak dwie różne sytuacje i w ten sposób są traktowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Łączy je to, że oba warianty można dokupić przy podpisywaniu polisy na życie.

Przyzwyczailiśmy się, że standardowa polisa na życie najczęściej zawiera dodatkowy pakiet ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), stąd pojawienie się opcji ubezpieczenia od utraty pracy często wprowadza w błąd. Dlatego warto wyjaśnić różnicę pomiędzy obiema wariantami.

NNW, w zależności od umowy, gwarantuje wypłatę środków w przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu. Zwykle polisa pokrywa koszty:

 • pomocy medycznej;
 • pobytu i opieki w szpitalu;
 • rehabilitacji oraz leków;
 • przeszkolenia zawodowego dla inwalidów;
 • transportu zwłok i organizacji pogrzebu.

Nasi bliscy otrzymają również świadczenie z tytułu śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. To właśnie w NNW osoby ubezpieczone mogą liczyć na pomoc finansową w przypadku całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. 

Natomiast odszkodowanie z tytułu utraty pracy dostaniemy tylko w sytuacji, kiedy pracodawca rozwiązał z nami umowę.

Kiedy działa ubezpieczenie od utraty pracy?

Ubezpieczenie kredytu od utraty pracy ma na celu zapewnienie środków na pokrycie rat zaciągniętego zobowiązania. Świadczenie jest przyznawane, gdy ubezpieczony był zatrudniony na umowę o pracę i został zwolniony przez pracodawcę. Najczęściej polisa działa także w przypadku ogłoszenia upadłości przez firmę, w której byliśmy zatrudnieni. W przypadku działalności gospodarczych trzeba ogłosić upadłość oraz dokonać wyrejestrowania z odpowiednich ewidencji. Polisa nie zadziała w sytuacji, gdy przedsiębiorca tylko zawiesi działalność.

Oczywiście należy pamiętać, że ubezpieczenie zazwyczaj nie ochroni nas od następnego dnia po podpisaniu umowy, lecz ma przeważnie kilkumiesięczny okres karencji.

Zanim podpiszemy umowę, należy koniecznie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), w których znajdziemy informację o wykluczeniach z ochrony. 

Wprawdzie każde towarzystwo może stosować inną politykę wyłączeń, jednak najczęściej nie dostaniemy odszkodowania, gdy:

 • zwolnienie nastąpiło za porozumieniem stron;
 • pracownik sam rozwiązał umowę o pracę;
 • pracodawca rozwiązał umowę w trybie dyscyplinarnym;
 • nastąpiło wygaśnięcie terminowej umowy o pracę;
 • rozwiązanie umowy dotyczyło pracy w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenie;
 • w firmie, w której pracowaliśmy, udziałowcem jest bliska nam osoba;
 • utrata pracy nastąpiła wskutek działań wojennych, strajków lub zamieszek.

Gdy pracujemy na kilku etatach i zostaniemy zwolnieni u jednego pracodawcy, przeważnie nie przysługuje nam odszkodowanie.

Jak uzyskać wypłatę z ubezpieczenia od utraty pracy?

Do uzyskania świadczenia z polisy konieczne będzie zgłoszenie tego faktu do ubezpieczyciela oraz dostarczenie mu dokumentów potwierdzających utratę pracy. Szczegółowy wykaz znajdziemy w OWU, najczęściej jednak niezbędne będą:

 • kopia dowodu osobistego;
 • dokument potwierdzający rozwiązanie umowy o pracę;
 • dokument potwierdzający, że ubezpieczony przez okres wymagany w umowie prowadził w sposób nieprzerwany działalność gospodarczą – dla osób prowadzących działalność;
 • zaświadczenie o nadaniu statusu bezrobotnego, dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenie o prawie do zasiłku dla bezrobotnych;
 • zaświadczenie o wykreśleniu przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Warto również sprawdzić w OWU, w jakim terminie należy zgłosić zdarzenie, to ważne szczególnie w przypadku ubezpieczenia do karty kredytowej. Świadczenie powinno zostać zrealizowane w przewidzianym w umowie czasie – najczęściej to okres 30 dni od zgłoszenia.

Niektóre towarzystwa w ramach polisy oferują pakiet assistance. W nim mogą być zawarte usługi, tj. weryfikacja CV, listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej lub pomoc psychologa.

Ile wynosi świadczenie z polisy?

Niestety, ale świadczenia z polisy nie gwarantują nam wypłaty równowartości utraconych dochodów. W przypadku ubezpieczenia do kart kredytowych – możemy liczyć na ich spłatę. Gdy posiadamy ubezpieczenie od utraty pracy zabezpieczające kredyt hipoteczny, wysokość świadczenia może być ograniczona kwotowo oraz ilością wypłat. Na przykład w ciągu jednego roku ubezpieczyciel pokryje koszt 12 rat kredytu, których pojedyncza wartość nie przekracza 5 tys. zł. Co więcej, w zależności od towarzystwa i wybranego wariantu można dostać świadczenie na pokrycie utrzymania kredytowanej nieruchomości, np. czynszu, rachunku za gaz lub prąd. Sumy jednak nie są wysokie, zwykle oscylują w granicach 500 zł.

W większości towarzystw jest zapis, który stanowi, że w wypadku, gdy kredyt brało małżeństwo, a pracę straci jedno z małżonków, wówczas przysługuje częściowe świadczenie.

Ile kosztuje polisa?

Wysokość składki jest zwykle uzależniona od kwoty ubezpieczenia oraz zakresu, jaki obejmuje (suma i ilość gwarantowanych wypłat). Najczęściej to procent od wysokości udzielonego kredytu i może wynosić od 1 do nawet 3,24% w skali roku. Składkę, w zależności od umowy, można opłacać za rok z góry lub w comiesięcznych ratach.

Ubezpieczenie od utraty pracy – czy warto je wykupić?

Wiele osób, mając pracę na pełnym etacie z umową na czas nieokreślony, nie zakłada, że w najbliższym czasie może ją stracić. Dlatego ludzie z powyższymi umowami chętnie biorą kredyty konsumpcyjne albo na zakup mieszkania lub też dodatkowe karty kredytowe. 

Gdy mamy pracę, spłata rat jest wliczona w comiesięczne koszty i nie stanowi problemu. Kłopoty mogą się zacząć w przypadku jej utraty. Właśnie dlatego powstało ubezpieczenie od utraty pracy.

Nad wykupieniem tego wariantu powinny zastanowić się przede wszystkim osoby zaciągające kredyty hipoteczne. Zobowiązania często sięgają nawet 30 lat i w większości przypadków trudno przewidzieć, co wydarzy się za 10 czy 20 lat. Zdarza się, że banki, aby zachęcić ludzi do zawierania umów, mogą proponować niższą marżę od kredytu lub inne udogodnienia.

Polisa na życie wraz z ubezpieczeniem od utraty pracy jest oferowana również przy zakupach na raty. W tym wypadku trzeba dokładnie przeliczyć koszt ochrony oraz zapoznać się dokładnie z warunkami ubezpieczenia. Na pewno warto rozważyć jej zawarcie, gdy nabywany przedmiot jest znacznej wartości, np. samochód czy (w przypadku przedsiębiorcy) wyposażenie lokalu użytkowego.

Niezależnie od zawodu oraz wieku powinno się rozważyć ubezpieczenie od utraty pracy. Szczególnie jeśli zawieramy umowę kredytową na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Wprawdzie nie dostaniemy wynagrodzenia, jak na etatowej pracy, ale z pewnością pokrycie spłaty 6-12 rat pomoże spokojnie znaleźć nowe zajęcie. Przy zawieraniu umowy warto dopytać o dodatkowe świadczenia, tzw. assistance. W ich skład może wejść spotkanie ze specjalistą, który sprawdzi CV lub pomoże przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej. Warto też pamiętać, że ubezpieczenie niezdolności do pracy to nie to samo, co polisa od utraty pracy. Pierwsze odnosi się do zaprzestania pracy wskutek złego stanu zdrowia, drugie do jej straty w następstwie rozwiązania umowy o pracę.

Zniżka -15%
Potrzebujesz ubezpieczenia na życie?
Oblicz składkę
Paweł Fidelus - autor artykułu to Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.
Paweł Fidelus
Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.

Ukończył wydział Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją ubezpieczeniową. W ramach stypendium Socrates-Erasmus studiował również na Université Panthéon-Sorbonne (Sorbona) w Paryżu. Od ponad 15 lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń. Początkowo w firmach assistance, następnie w PZU Życie S.A. oraz AXA Życie TU S.A. Pracował również w Ministerstwie Finansów. Obecnie w UNIQA TUnŻ S.A. odpowiada za tworzenie i utrzymanie wybranych ubezpieczeń na życie o charakterze indywidualnym.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
wizyta lekarska w domu

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to produkt, który umożliwia szybki dostęp do specjalistów z różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji oraz wykonanie ważnych badań diagnostycznych, na które musielibyśmy oczekiwać przez długi czas, chcąc skorzystać z oferty NFZ. W ramach indywidualnego pakietu medycznego możemy też korzystać z wizyt lekarskich w domu, co jest dużym udogodnieniem dla osób, które nie są mobilne ze względu na zły stan zdrowia.

wizyta u lekarza

Praca to dla nas codzienność i z pewnością wielu z nas trudno wyobrazić sobie, że w wyniku nieszczęśliwego wypadku możemy już więcej do niej nie wrócić. Problem dotyczy nie tylko zawodowego spełnienia, ale przede wszystkim kwestii finansowych. Jak utrzymać się nie będąc zdolnym do pracy? Czy warto ubezpieczyć się od niezdolności do pracy?

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę