UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
Życia i Zdrowia

Pakiet Ochronny, NNW dziecka,
Medycyna bez Granic i Telemedycyna

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Czas czytania:

Ubezpieczenie od utraty pracy – jak działa, ile kosztuje? Dlaczego może być wymagane przy kredycie hipotecznym?

Polisy na życie mają wiele uzupełniających wariantów, które zabezpieczają nas i naszych bliskich na wypadek różnych zdarzeń. Ubezpieczenie od utraty pracy jest najczęściej oferowane jako dodatkowa opcja ochronny przy długoletniej umowie kredytowej, na przykład w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego. Co daje ubezpieczenie od utraty pracy kredytobiorcom?

kobieta w biurze

CZYM JEST UBEZPIECZENIE OD UTRATY PRACY?

Ubezpieczenie od utraty pracy jest polisą, która ma zagwarantować wypłatę świadczenia po stracie stałego dochodu przez ubezpieczonego. Produkt występuje jako pakiet dodatkowy do ubezpieczenia na życie i można z niego najczęściej skorzystać przy podpisywaniu umowy kredytu. Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy ma zabezpieczać interesy kredytobiorcy w ten sposób, że zapewnia przez pewien, z góry określony czas, spłatę kredytu hipotecznego czy innego zobowiązania, jakiego dotyczy.

Wiele banków traktuje polisę na wypadek utraty pracy jako dodatkowe zabezpieczenie do kredytu hipotecznego, pożyczki lub karty kredytowej. Pozwala ona na uzyskanie lepszych warunków kredytowania. Bank ma pewność, że w przypadku utraty źródła dochodu przez klienta, to ubezpieczyciel przejmie obowiązek uiszczania kolejnych rat zgodnie z harmonogramem spłaty.

UBEZPIECZENIE NIEZDOLNOŚCI DO PRACY A UBEZPIECZENIE OD UTRATY PRACY I UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU?

Dla wielu osób niezdolność do pracy jest równoznaczna z utratą pracy. To jednak dwie różne sytuacje i w ten sposób są traktowane przez towarzystwa. Łączy je to, że oba warianty można dokupić przy podpisywaniu polisy na życie.

Przyzwyczailiśmy się, że standardowa polisa na życie najczęściej zawiera dodatkowy pakiet ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), stąd pojawienie się opcji ubezpieczenia od całkowitej niezdolności do pracy czy czasowej niezdolności do pracy często wprowadza w błąd. Dlatego warto wyjaśnić różnicę pomiędzy obiema wariantami. Na czym polega ubezpieczenie od utraty pracy i od zdolności do jej wykonywania?

NNW, w zależności od umowy, gwarantuje wypłatę środków w przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu. Zwykle polisa pokrywa koszty:

 • pomocy medycznej;
 • pobytu i opieki w szpitalu;
 • rehabilitacji oraz leków;
 • przeszkolenia zawodowego dla inwalidów;
 • transportu zwłok i organizacji pogrzebu.

Nasi bliscy otrzymają również świadczenie z tytułu śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. To właśnie w NNW osoby ubezpieczone mogą liczyć na pomoc finansową w przypadku całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Natomiast odszkodowanie z tytułu utraty pracy dostaniemy tylko w sytuacji, kiedy pracodawca rozwiązał z nami umowę, najczęściej jednostronnie, z winy pracodawcy, a nie pracownika. Utrata zdolności do wykonywania obowiązków zawodowych spowodowana może być nieszczęśliwym wypadkiem i może czasowo wykluczyć pracownika ze świadczenia pracy. Wówczas można liczyć na świadczenie w wysokości ustalonej w polisie NNW lub ubezpieczeniu na życie.

KIEDY DZIAŁA UBEZPIECZENIE OD UTRATY PRACY?

Ubezpieczenie kredytu od utraty pracy ma na celu zapewnienie środków na pokrycie rat zaciągniętego zobowiązania. Świadczenie jest przyznawane, gdy ubezpieczony był zatrudniony na umowę o pracę i został zwolniony przez pracodawcę. Najczęściej polisa działa także w przypadku ogłoszenia upadłości przez firmę, w której byliśmy zatrudnieni. W przypadku działalności gospodarczych trzeba ogłosić upadłość oraz dokonać wyrejestrowania z odpowiednich ewidencji. Polisa nie zadziała w sytuacji, gdy przedsiębiorca tylko zawiesi działalność.

Oczywiście należy pamiętać, że ubezpieczenie zazwyczaj nie ochroni nas od następnego dnia po podpisaniu umowy, lecz ma przeważnie kilkumiesięczny okres karencji.

Zanim podpiszemy umowę, należy koniecznie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), w których znajdziemy informacje o wykluczeniach z ochrony na wypadek utraty pracy.

Wprawdzie każde towarzystwo może stosować inną politykę wyłączeń, jednak najczęściej nie dostaniemy odszkodowania, gdy:

 • zwolnienie nastąpiło za porozumieniem stron - wyjątkiem od reguły jest m.in. ubezpieczenie stanowiące zabezpieczenie kredytu hipotecznego w mBanku, zapewniane przez UNIQA
 • pracownik sam rozwiązał umowę o pracę;
 • pracodawca rozwiązał umowę w trybie dyscyplinarnym;
 • nastąpiło wygaśnięcie terminowej umowy o pracę;
 • rozwiązanie umowy dotyczyło pracy w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenie;
 • w firmie, w której pracowaliśmy, udziałowcem jest bliska nam osoba;
 • utrata pracy nastąpiła wskutek działań wojennych, strajków lub zamieszek.

Gdy pracujemy na kilku etatach i zostaniemy zwolnieni u jednego pracodawcy, przeważnie nie przysługuje nam odszkodowanie.

JAK UZYSKAĆ WYPŁATĘ Z UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY?

Do uzyskania świadczenia z polisy konieczne będzie zgłoszenie tego faktu do ubezpieczyciela oraz dostarczenie mu dokumentów potwierdzających utratę pracy. Szczegółowy wykaz znajdziemy w OWU, najczęściej jednak niezbędne będą:

 • kopia dowodu osobistego;
 • dokument potwierdzający rozwiązanie umowy o pracę;
 • dokument potwierdzający, że ubezpieczony przez okres wymagany w umowie prowadził w sposób nieprzerwany działalność gospodarczą – dla osób mających firmę;
 • zaświadczenie o nadaniu statusu bezrobotnego, dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenie o prawie do zasiłku dla bezrobotnych;
 • zaświadczenie o wykreśleniu przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Warto również sprawdzić w OWU, w jakim terminie należy zgłosić zdarzenie, to ważne szczególnie w przypadku ubezpieczenia do karty kredytowej. Świadczenie powinno zostać zrealizowane w przewidzianym w umowie czasie – najczęściej to okres 30 dni od zgłoszenia.

Niektóre towarzystwa w ramach polisy oferują pakiet assistance. W nim mogą być zawarte usługi, tj. weryfikacja CV, listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej lub pomoc psychologa.

ILE WYNOSI ŚWIADCZENIE Z POLISY?

Niestety, ale świadczenia z polisy nie gwarantują nam wypłaty równowartości utraconych dochodów. W przypadku ubezpieczenia do kart kredytowych – możemy liczyć na ich spłatę. Gdy posiadamy ubezpieczenie od utraty pracy zabezpieczające kredyt hipoteczny, wysokość świadczenia może być ograniczona kwotowo oraz ilością wypłat. Na przykład w ciągu jednego roku ubezpieczyciel pokryje koszt 12 rat, których pojedyncza wartość nie przekracza 5 tys. zł. Co więcej, w zależności od towarzystwa i wybranego wariantu można dostać świadczenie na pokrycie utrzymania kredytowanej nieruchomości, np. czynszu, rachunku za gaz lub prąd. Sumy jednak nie są wysokie, zwykle oscylują w granicach 500 zł. Ostatecznie wysokość świadczeń wypłacanych z polisy od utraty pracy uzależnione są od kwoty kredytu i wysokości zadłużenia pozostającego do spłaty.

W większości towarzystw jest zapis, który stanowi, że w wypadku, gdy kredyt brało małżeństwo, a pracę straci jedno z małżonków, wówczas przysługuje częściowe świadczenie.

ILE KOSZTUJE UBEZPIECZENIE?

Wysokość składki jest zwykle uzależniona od sumy ubezpieczenia oraz zakresu, jaki obejmuje (suma i ilość gwarantowanych wypłat). Najczęściej to procent od wysokości udzielonego kredytu i może wynosić np. zaledwie 0,0450% od salda zadłużenia wynikającego z kredytu hipotecznego (aktualna oferta ubezpieczenia kredytu w mBanku od towarzystwa UNIQA). Składkę, w zależności od umowy, można opłacać za rok z góry lub w comiesięcznych ratach.

CO DAJE UBEZPIECZENIE OD UTRATY PRACY – CZY WARTO JE WYKUPIĆ?

Wiele osób, mając pracę na pełnym etacie z umową na czas nieokreślony, nie zakłada, że w najbliższym czasie może ją stracić. Dlatego zatrudnieni z takimi umowami chętnie biorą kredyty konsumpcyjne albo na zakup mieszkania lub też dodatkowe karty kredytowe.

Gdy mamy pracę, spłata rat jest wliczona w comiesięczne koszty i nie stanowi problemu. Kłopoty mogą się zacząć w przypadku jej utraty. Właśnie dlatego powstało ubezpieczenie od utraty pracy.

Nad wykupieniem tego wariantu powinny zastanowić się przede wszystkim osoby zaciągające kredyty hipoteczne. Zobowiązania często sięgają nawet 30 lat - trudno przewidzieć, co wydarzy się za 10 czy 20 lat. Zdarza się, że banki, aby zachęcić do zawierania umów, mogą proponować np. niższą marżę.

Polisa na życie wraz z ubezpieczeniem od utraty pracy jest oferowana również przy zakupach na raty. W tym wypadku trzeba dokładnie przeliczyć koszt ochrony oraz zapoznać się dokładnie z warunkami ubezpieczenia. Na pewno warto rozważyć jej zawarcie, gdy nabywany przedmiot jest znacznej wartości, np. samochód czy (w przypadku przedsiębiorcy) wyposażenie lokalu użytkowego.

Niezależnie od zawodu oraz wieku powinno się rozważyć ubezpieczenie od utraty pracy. Szczególnie jeśli zawieramy umowę kredytową na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Wprawdzie nie dostaniemy wynagrodzenia, jak na etatowej pracy, ale z pewnością pokrycie spłaty 6-12 rat pomoże spokojnie znaleźć nowe zajęcie. Przy zawieraniu umowy warto dopytać o dodatkowe świadczenia, tzw. assistance. W ich skład może wejść spotkanie ze specjalistą, który sprawdzi CV lub pomoże przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej. Warto też pamiętać, że ubezpieczenie niezdolności do pracy to nie to samo, co polisa od utraty zatrudnienia. Pierwsze odnosi się do zaprzestania pracy wskutek złego stanu zdrowia, drugie do jej straty w następstwie rozwiązania umowy.

Ubezpieczenie życia i zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę
Paweł Fidelus - autor artykułu to Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.
Paweł Fidelus
Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.

Ukończył wydział Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją ubezpieczeniową. W ramach stypendium Socrates-Erasmus studiował również na Université Panthéon-Sorbonne (Sorbona) w Paryżu. Od ponad 15 lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń. Początkowo w firmach assistance, następnie w PZU Życie S.A. oraz AXA Życie TU S.A. Pracował również w Ministerstwie Finansów. Obecnie w UNIQA TUnŻ S.A. odpowiada za tworzenie i utrzymanie wybranych ubezpieczeń na życie o charakterze indywidualnym.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
wizyta lekarska w domu

Wizyta lekarska w domu w ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to produkt, który umożliwia szybki dostęp do specjalistów z różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji oraz wykonanie ważnych badań diagnostycznych, na które musielibyśmy oczekiwać przez długi czas, chcąc skorzystać z oferty NFZ. W ramach indywidualnego pakietu medycznego możemy też korzystać z wizyt lekarskich w domu, co jest dużym udogodnieniem dla osób, które nie są mobilne ze względu na zły stan zdrowia.

Czytaj dalej
wizyta u lekarza

Ubezpiecz się na wypadek niezdolności do pracy — czyli jak działa ubezpieczenie od niezdolności do pracy zawodowej

Praca to dla nas codzienność i z pewnością wielu z nas trudno wyobrazić sobie, że w wyniku nieszczęśliwego wypadku możemy już więcej do niej nie wrócić. Problem dotyczy nie tylko zawodowego spełnienia, ale przede wszystkim kwestii finansowych. Jak utrzymać się nie będąc zdolnym do wykonywania obowiązków? Czy warto ubezpieczyć się od niezdolności do pracy? Czy takie ryzyko ujmuje swoim zakresem ubezpieczenie na życie?

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę