UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
Życia i Zdrowia

Pakiet Ochronny, NNW dziecka,
Medycyna bez Granic i Telemedycyna

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Czas czytania:

Ubezpieczenie dla studentów pielęgniarstwa i studentów medycyny - co obejmuje?

Ministerstwo Zdrowia podejmuje w Polsce konkretne działania, których celem jest zwiększenie liczby studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Dąży się, poprzez różnego rodzaju stypendia i poprawę warunków kształcenia, do zwiększenia aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej. Resort zdrowia informuje, że w roku 2021/2022 na kierunku pielęgniarstwo I stopnia liczba studentów wynosiła 11 408 osób, podczas gdy w roku akademickim 2015/2016 było to jedynie niespełna 6 tys. osób. Młodzi ludzie decydujący się na studia pielęgniarskie mają do wyboru wiele różnych szkół – w 2023 roku ich liczba wynosiła 118 ośrodków prowadzących kształcenie na kierunku pielęgniarstwo i 35 na kierunku położnictwo. Czy studenci na studiach pielęgniarskich muszą mieć specjalne ubezpieczenie na czas nauki?

Ubezpieczenia dla studentów pielęgniarstwa – ubezpieczenie NNW i OC dla uczniów szkół wyższych medycznych

Czy ubezpieczenie NNW dla studenta jest obowiązkowe?

Nie ma wymogu wykupienia ubezpieczenia dla żaka, niezależnie od tego, jaki kierunek studiuje. Dotyczy to również studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Jednak ubezpieczenie NNW, czyli polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków, może stanowić ważne wsparcie finansowe na wypadek złamania nogi czy pokryje poniesione koszty rehabilitacji.. To tak naprawdę nieduży wydatek, a w zamian otrzymujesz pomoc w trudnych sytuacjach, do jakich może dojść.

Polisa NNW dla studenta jest rodzajem dobrowolnego ubezpieczenia, które zapewnia wypłatę świadczenia  w wysokości adekwatnej do wysokości sumy ubezpieczenia  zawsze wtedy, gdy w okresie trwania ochrony dojdzie np. do złamania ręki, czy poparzenia albo znajdziesz się w szpitalu.

Polisę NNW żak może zawrzeć w dowolnie wybranym towarzystwie. Normą jest, że umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla studentów podpisywana jest na 12 miesięcy i obowiązuje nie tylko podczas przebywania na uczelni czy w okresie trwania roku akademickiego, ale przez cały czas, na jaki została zawarta.

Jaką ochronę zapewnić może ubezpieczenie NNW dla studenta?

Na ogół ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z umowy ubezpieczenia NNW dla studenta dotyczy:

  • śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • uszkodzenia ciała będącego konsekwencją następstwa nieszczęśliwego wypadku,
  • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • śmierci rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • zdiagnozowania poważnej choroby,
  • konsekwencji wyczynowego uprawiania sportów.

W UNIQA w zakresie ubezpieczenia NNW dla studentów pielęgniarstwa i innych żaków mamy również świadczenia na wypadek ukąszenia kleszcza, łącznie z pokryciem poniesionych kosztów wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza ale również zorganizujemy i pokryjemy koszty badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów oraz zwrócimy koszty zaleconej przez lekarza prowadzącego antybiotykoterapii.

Ponadto polisa może obejmować nie tylko wypadki i konsekwencje nieszczęśliwych sytuacji, ale również ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Dodatkiem do NNW dla studenta może być ubezpieczenie przed hejtem w Internecie. Jeżeli  student zostanie w Internecie pomówiony, znieważony lub bezprawnie zostaną ujawnione informacje na temat jego życia prywatnego, będzie miał możliwość skorzystania z pomocy prawnej, mającej na celu ochronę swoich interesów. Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania i opłacenia specjalisty IT, który podejmie działania zmierzające do usunięcia lub zatrzymania dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji, a także zorganizowania i pokrycia kosztów konsultacji z psychologiem w formie telekonsultacji oraz 10 wizyt stacjonarnych.

Gdzie kupić polisę NNW dla studenta? Co mogą oferować firmy ubezpieczeniowe?

Masz dowolność w wyborze odpowiedniej oferty ubezpieczenia dla studenta. Możesz kupić je nawet za pośrednictwem uczelni, jeśli udostępnia ona taką opcję, lub zawrzeć indywidualnie umowę ubezpieczeniową, wybierając ofertę najlepiej odpowiadającą Twoim indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom w tym zakresie. Warunkiem przystąpienia do polisy NNW dla studenta będzie nie tylko posiadanie statusu żaka, ale i wiek maksymalnie do  ukończenia 26 lat.

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia studenckiego, zakresu ochrony i wysokości sumy ubezpieczeniowej wysokość składki będzie odmienna. Okres ubezpieczenia pozostanie taki sam - 12 miesięcy. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla studentów pozwoli na zabezpieczenie swoich interesów na wszelki wypadek.

Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Ubezpieczenie ucznia na praktykach – co musisz wiedzieć?

Praktyki są obowiązkowe w technikach oraz w szkołach zawodowych. Są również doskonałą okazją do zdobycia doświadczenia przez studentów. Jest to rozwiązanie cieszące się też coraz większą popularnością w szkołach średnich. Nic w tym dziwnego, ponieważ ma ono mnóstwo zalet. Z drugiej strony wiąże się jednak z pewnymi zagrożeniami, które koniecznie trzeba mieć na uwadze. Mowa tutaj o nieszczęśliwych wypadkach, do których może dojść podczas praktyk zawodowych.

Czytaj dalej

Edukacja na kredyt. Czy warto zadłużać się na studia?

Studia zaoczne lub wieczorowe w Polsce to wydatek rzędu co najmniej kilku tysięcy złotych za semestr. Najbardziej prestiżowe kierunki MBA potrafią kosztować nawet 40-50 tysięcy złotych za rok. Co zrobić, gdy jest potrzeba studiowania, a brakuje środków?

Czytaj dalej
studenci na zajęciach

Ubezpieczenie NNW dla studenta – ile kosztuje, co obejmuje? Czy można poszerzyć je o ubezpieczenie zdrowotne studenta i OC?

Okres studiów jest czasem, w którym młodzi ludzie najczęściej mają do dyspozycji bardzo ograniczony budżet. Wielu z nich musi opłacić wynajęte mieszkanie, akademik, wyżywić się, kupić środki higieniczne i nie tylko. Na dokładkę, tak jak każdemu człowiekowi, również i żakowi może przytrafić wypadek, który wiązać się będzie z koniecznością pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji. W takich przypadkach bezcenne dla studenta może być posiadanie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Jak…

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę