UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
Życia i Zdrowia

Pakiet Ochronny, NNW dziecka,
Medycyna bez Granic i Telemedycyna

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Czas czytania:

Ubezpieczenie szkolne – co obejmuje ubezpieczenie NNW szkolne dla dzieci i młodzieży? Czy polisa dziecka jest obowiązkowa?

Wbrew powszechnemu przekonaniu ubezpieczenie ucznia, inaczej ubezpieczenie szkolne czy ubezpieczenie NNW szkolne dla uczniów i przedszkolaków, nie jest zaliczane do obowiązkowych. Jeszcze do niedawna podczas wrześniowych zebrań z rodzicami uczniów zbierane były zwykle składki na NNW dla dzieci. Obecnie już tak nie jest. Na ubezpieczeniu NNW dla dzieci nie warto oszczędzać, a już na pewno nie powinno się z niego rezygnować. To jednorazowy wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych w skali roku na jedno dziecko. Pomimo braku obowiązku wykupienia ubezpieczenia NNW dla ucznia warto pomyśleć o tym, by taką polisę jednak zawrzeć. Sprawdź, co obejmuje.

Czy ubezpieczenie szkolne NNW jest obowiązkowe?

W Polsce nie ma prawnego obowiązku nakładanego na rodziców dzieci szkolnych czy uczęszczających do różnych placówek edukacyjnych czy opiekuńczych, by ubezpieczyć je w ramach szkolnego NNW, czyli ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych ryzyk.  Jest więc zaliczane do grona nieobowiązkowych.

Jednak istnieją wyjątki od reguły. W przypadku organizowania wycieczki lub imprezy zagranicznej to szkoła ma obowiązek ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zapewnić im pokrycie kosztów leczenia, na co wskazuje paragraf 7a ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Dlaczego warto zawrzeć umowę ubezpieczenia NNW dla dziecka?

Skoro ubezpieczenie szkolne jest dobrowolne, to czy warto zdecydować się na taki dodatkowy wydatek i podpisać umowę NNW z wybranym towarzystwem? Zdecydowanie tak, ponieważ zapewnia ono wsparcie finansowe. Ubezpieczenie działa nie tylko w szkole lub na uczelni, ale również poza nimi, także w dni wolne od zajęć.. To ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków chroniące przed skutkami finansowymi uszkodzenia ciała lub śmierci, zawierane na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenie NNW szkolne obejmować może:

 • dzieci w żłobkach i przedszkolach,
 • uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • uczniów szkół specjalnych i sportowych,
 • uczniów placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • studentów i doktorantów,
 • słuchaczy placówek oświatowo-wychowawczych.

Kiedy można liczyć na odszkodowanie z polisy NNW dziecka – wypadek, pobyt w szpitalu i inne urazy

Z ubezpieczenia NNW szkolnego wypłata świadczenia, tj. odszkodowania, następuje w związku z uszkodzeniem ciała lub śmiercią ubezpieczonego. Możesz liczyć na wypłacenie stosownej kwoty za pobyt Twojego dziecka w szpitalu oraz na zwrot kosztów podjętego leczenia i rehabilitacji.

W zależności od wybranej polisy NNW szkolnej odszkodowanie wypłacane może być także w wielu innych sytuacjach, np. w UNIQA ubezpieczenie szkolne obejmuje również:

 • zwrot kosztów za zniszczone lub uszkodzone okulary korekcyjne ubezpieczeniowego, jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku dojdzie do uszkodzenia ciała, za które przyjmiemy odpowiedzialność
 • pokrycie wydatków na nabycie protez czy zakup lub wypożyczenie środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • pokrycie kosztów wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza, organizacja i pokrycie kosztów badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów, refundacja kosztów antybiotykoterapii w takiej sytuacji,

jeśli dojdzie do wypadku i dziecko np. złamie rękę, ubezpieczyciel oszacuje wysokość świadczenia w  oparciu o przesłaną dokumentację medyczną i tabelę; w związku z uszkodzeniem ciała w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia wypłaci odszkodowanie zgodne z procentem uszczerbku na zdrowiu i wysokością ustalonej w NNW sumy ubezpieczenia.

Gdzie kupić ubezpieczenie – czy szkoła może oferować ubezpieczenie dla dziecka?

W szkołach oferowane było przed laty ubezpieczenie NNW dziecka w formie polisy grupowej. Można było odnieść wówczas wrażenie, że ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe. Dla rodziców wygodne było zawarcie takiej umowy na miejscu, podczas wizyty na pierwszym zebraniu w placówce szkolnej.

Chcąc zapewnić swojemu dziecku maksimum ochrony i wypłatę odszkodowania w adekwatnej kwocie względem poniesionych szkód, warto podpisać indywidualną polisę ubezpieczenia NNW szkolnego.

Jeśli zawarłeś umowę ubezpieczenia szkolnego dla swojego dziecka np. w UNIQA, możesz liczyć na takie korzyści jak:

 • objęcie ochroną dziecka także w trakcie wyczynowego uprawiania sportu – bez konieczności wnoszenia dodatkowej składki,
 • możliwość samodzielnego wyboru właściwego dla Ciebie i Twojego dziecka wariantu ubezpieczenia,
 • całodobowa ochrona, świadczona także poza placówką szkolną,
 • dla młodzieży powyżej 13 lat : możliwość objęcia ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie ochrony prawnej – od hejtu w internecie, dzięki któremu w razie naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności ubezpieczonego w sieci pojawi się możliwość skorzystania z pomocy prawnej, specjalisty IT oraz konsultacji z psychologiem. 

Ubezpieczenie to ma szeroki zakres ochrony zdrowia dzieci i młodzieży do 26. roku życia. NNW działa nie tylko w szkole lub na uczelni, ale i poza nimi czy w dni wolne od zajęć dydaktycznych. Zapewni wypłatę świadczeń w razie wypadku dziecka w wysokości zgodnej z ofertą i wybranym pakietem ubezpieczenia. Przy wyborze polisy trzeba zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia oraz na sumę ubezpieczenia. Suma ta stanowi maksymalną kwotę, jaka może zostać wypłacona ubezpieczonemu.

Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę
Monika Łukasik
Specjalista ds. rozwoju procesów i produktów

Ponad 7 lat doświadczenia w branży ubezpieczeniowej w UNIQA. Miłośniczka dobrej kawy.  Produktowiec, szkoleniowiec (współpraca z agentami i brokerami na terenie Polski). Współtworzyła Ogólne Warunki Ubezpieczeń osobowych następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży. W 2020 r. dołączyła do zespołu do Departamentu Rozwoju Produktu i Procesów w UNIQA – kontynuuje prace na stanowisku specjalisty biorąc udział w licznych projektach.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Ubezpieczenie ucznia na praktykach – co musisz wiedzieć?

Praktyki są obowiązkowe w technikach oraz w szkołach zawodowych. Są również doskonałą okazją do zdobycia doświadczenia przez studentów. Jest to rozwiązanie cieszące się też coraz większą popularnością w szkołach średnich. Nic w tym dziwnego, ponieważ ma ono mnóstwo zalet. Z drugiej strony wiąże się jednak z pewnymi zagrożeniami, które koniecznie trzeba mieć na uwadze. Mowa tutaj o nieszczęśliwych wypadkach, do których może dojść podczas praktyk zawodowych.

Czytaj dalej

Ubezpieczenie na wycieczce szkolnej – jakie zagrożenia czekają Twoje dziecko?

Szkolna wycieczka to dla dziecka doskonała okazja do spędzenia czasu z koleżankami i kolegami oraz do dobrej zabawy i poznania nowych miejsc. O ile dla uczniów jest to ekscytujące doświadczenie, o tyle dla ich rodziców oznacza spory stres. Na uczestników wycieczki czyhają różne zagrożenia takie jak np. nieszczęśliwy wypadek czy nagłe zachorowanie. Nikt oczywiście nie nastawia się, że podczas wyjazdu coś takiego może się przytrafić, ale w myśl dobrze znanego powiedzenia lepiej być przezornym i…

Czytaj dalej

Czy ubezpieczenie dziecka w przedszkolu jest obowiązkowe? Sprawdź, co mówi prawo o NNW przedszkolaka

Ministerstwo Edukacji Narodowej właściwie co roku otrzymuje od rodziców uczniów i przedszkolaków czy dzieci uczęszczających do żłobka zapytania dotyczące istnienia lub jego braku obowiązku ubezpieczenia dzieci w ramach ubezpieczeń NNW. Co mówi na ten temat prawo? Czy rodzice przedszkolaków absolutnie muszą wykupić im ubezpieczenie, czy jest to opcja, którą jednak warto rozważyć dla dobra dziecka?

Czytaj dalej

OC w życiu prywatnym – ochrona przed szkodami

Większość rodziców decyduje się na ubezpieczenie grupowe w szkole dziecka. Zazwyczaj na pierwszym zebraniu otrzymuje informację o wysokości składki i na tym kończy się kwestia związana z zabezpieczeniem dziecka na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu szkolnym? Jaką ochronę zapewnia polisa OC w życiu prywatnym?

Czytaj dalej

Ubezpieczenie szkolne dla dzieci i młodzieży. Co obejmuje? Czy szkolne NNW jest obowiązkowe i trzeba ubezpieczyć dziecko?

Początek roku szkolnego wiąże się z dużymi kosztami dla rodziców. Lwią część domowego budżetu pochłaniają wydatki na książki, zeszyty i przybory szkolne. Koszty nie kończą się wraz z ich zakupem. Kolejnym kosztem może być ubezpieczenie dziecka. Ma chronić przed kosztami finansowymi różnych zdarzeń. Jego zakres obejmuje m.in. nieszczęśliwe wypadki, po których można otrzymać odszkodowanie. Czy jednak ubezpieczenie dziecka w szkole jest obowiązkowe? Czy rodzic może odmówić opłacania składek na nie…

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę