Karty UFK AXA

Aktywny Portfel Funduszy

AXA - Akcji

AXA - Selektywny Akcji Polskich

AXA - Akcji IKZE

AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek 

AXA - Akcji Spółek Dywidendowych

AXA - AllianceBernstein Global High Yield

AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego

AXA - Altus Aktywnego Zarządzania 

AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych

AXA - BlackRock Emerging Markets Bond 

AXA - BlackRock Global Equity Income

AXA - BlackRock Japan Flexible Equity

AXA - Caspar Akcji Polskich

AXA - Euro Relative Value

AXA - Europe Emerging

AXA - Europe Small Cap

AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa

AXA - Fidelity Global Real Asset Securities

AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies

AXA - Franklin U.S. Opportunities

AXA - Global

AXA - Investor Akcji

AXA - Investor Gold Otwarty

AXA - Investor Płynna Lokata

AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek 

AXA - Investor Turcja 

AXA - IPOPEMA Akcji

AXA - IPOPEMA Makro Alokacji

AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek

AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska

AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska

AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska

AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek 

AXA - KBC Akcyjny

AXA - KBC Gamma

AXA - Legg Mason Akcji

AXA - Legg Mason Pieniężny 

AXA - Legg Mason Strateg

AXA - Lokacyjny

AXA - Lokacyjny IKZE

AXA - Makro Alokacji

AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych

AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek

AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych 

AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 

AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 

AXA - NN (L) Japonia

AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA

AXA - Noble Fund Akcji

AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Noble Fund Global Return

AXA - Noble Fund Mieszany

AXA - Noble Fund Obligacji

AXA - Noble Fund Timingowy

AXA - Novo Papierów Dłużnych

AXA - Obligacji

AXA - Obligacji IKZE

AXA - Obligacji Korporacyjnych

AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE

AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji

AXA - Open Finance Obligacji

AXA - Optimal Income

AXA - PKO Akcji Plus

AXA - PKO Obligacji Długoterminowych

AXA - PKO Skarbowy

AXA - PKO Stabilnego Wzrostu

AXA - Portfel Akcji

AXA - Portfel Bezpieczny

AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego

AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu

AXA - Portfel Zrównoważony

AXA - Quercus Agresywny

AXA - Quercus lev

AXA - Quercus Selektywny

AXA - Schroder - Greater China

AXA - Selective Equity

AXA - Selective Equity IKZE

AXA - Skarbiec Lokacyjny 

AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych

AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych 

AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych

AXA - Stabilnego Wzrostu

AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE

AXA - Templeton Asian Growth

AXA - Templeton BRIC

AXA - Templeton Frontier Markets

AXA - Templeton Global Bond

AXA - Templeton Global Total Return

AXA - Templeton Latin America

AXA - UniAkcje Dywidendowy

AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek

AXA - UniAkcje Wzrostu 

AXA - US Corporate Bonds

Mieszany