UNIQA – Akcji Europejskich ESG

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-06-19
114,23
-0,67
-0,58
-2,53
-2,82
0,64
11,26
16,51
9,97
-6,06
UNIQA – Akcji Europejskich ESG
Profil ryzyka: agresywny
2024-06-19
114,23
-0,58 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 90%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 0%-10%

Opis Funduszu: Fundusz akcji europejskich rynków rozwiniętych. Lokuje środki przede wszystkim w akcje lub inne instrumenty finansowe o charakterze akcyjnym. Podstawowe  kryterium doboru lokat stanowi ocena emitenta w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, obejmująca analizę czynników o charakterze niefinansowym, w kategoriach takich jak: środowisko (ang. environment), społeczna odpowiedzialność (ang. social responsibility) oraz ład korporacyjny (ang. corporate governance), określanych łącznie skrótem „ESG”.

Benchmark: Fundusz nie posiada benchmarku.

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA SFIO – UNIQA Subfundusz Akcji Europejskich ESG

Informacje związane ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych: UNIQA SFIO – UNIQA Subfundusz Akcji Europejskich ESG jest produktem promującym między innymi aspekt środowiskowy i społeczny.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze