UNIQA NN Globalny Długu Korporacyjnego (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-06-22
199.93
0
0
-0.13
0.92
1.96
3
11.07
9.07
12.84
UNIQA NN Globalny Długu Korporacyjnego
Profil ryzyka: zrównoważony
2021-06-22
199.93
0 %
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Opis funduszu

Min. 70% aktywów inwestowane jest w tytuły uczestnictwa NN (L) Global High Yield, lokujący min. 2/3 swoich aktywów w wysokodochodowe obligacje, emitowane przez spółki na całym świecie. Do 20% może być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie w papiery krótkoterminowe, emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Do 20% środków może być lokowane w depozyty bankowe.

Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze