UNIQA - Stabilnego Wzrostu IKZE

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-02-19
130,35
0,31
0,24
0,84
2,80
4,72
9,33
16,09
18,74
17,06
UNIQA - Stabilnego Wzrostu IKZE
Profil ryzyka: zrównoważony
2024-02-19
130,35
0,24 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz stabilnego wzrostu rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%-30%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 70%-100%

Opis funduszu

Klasyczny fundusz stabilnego wzrostu. Zależnie od sytuacji rynkowej może inwestować od 0% do 30% swoich środków w akcje (głównie dużych, stabilnych spółek na polskiej giełdzie). Pozostałą część portfela stanowią instrumenty o niskim poziomie ryzyka – głównie obligacje skarbowe.

Benchmark: 33% WIG + 67% Treasury Bond Spot Poland

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA FIO - UNIQA Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Komunikat o wycenie UFK (16 lipca – 5 października 2020)

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze