UNIQA - FIZ Globalnych Obligacji

UFK bez możliwości nabycia jednostek

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-06-22
1286,65
0,00
0,00
0,00
-0,16
-0,66
-0,21
3,91
5,36
7,18
UNIQA - FIZ Globalnych Obligacji
Profil ryzyka: zachowawczy
2021-06-22
1286,65
0,00 %
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

Brak danych.

Opis funduszu

Fundusz zagranicznych obligacji korporacyjnych. Fundusz inwestuje środki przede wszystkim w tytuły uczestnictwa subfunduszu UNIQA IM Fixed Income Investment Strategies – US Corporate Bonds wyodrębnionego w ramach UNIQA IM Fixed Income Investment Strategies, inwestującego przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe (w szczególności obligacje korporacyjne).

Benchmark: Brak danych.

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA FIZ Globalnych Obligacji

Najbliższe dni wyceny funduszu źródłowego: 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021, 30.07.2021, 31.08.2021, 30.09.2021, 29.09.2021, 30.11.2021, 30.12.2021

Termin najbliższej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu źródłowego: nie jest możliwe nabywanie jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, którego środki inwestowane są w fundusz źródłowy

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze