UNIQA – Akcji Rynku Złota

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2023-09-20
81,56
0,67
0,83
3,75
11,33
4,08
-7,75
8,88
-
-
UNIQA – Akcji Rynku Złota
Profil ryzyka: agresywny
2023-09-20
81,56
0,83 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz surowcowy rynków międzynarodowych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 50%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne: 0%-50%

Opis Funduszu:

Fundusz inwestuje od 50% do 100% w akcje emitowane przez spółki prowadzące działalność związaną z rynkiem złota lub innych metali szlachetnych, w tym z poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem, dystrybucją lub obrotem złotem lub innymi metalami szlachetnymi. Fundusz lokuje również w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy, inwestujących co najmniej 50% swoich aktywów w wymienione kategorie lokat.

Benchmark: Fundusz nie posiada benchmarku.

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA SFIO – Subfundusz UNIQA Akcji Rynku Złota

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze