UNIQA Allianz Konserwatywny (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-07-30
161.31
-0.03
-0.02
-0.06
0.03
-0.45
-0.3
1.59
2.74
4.37
UNIQA Allianz Konserwatywny
Profil ryzyka: zachowawczy
2021-07-30
161.31
-0.02 %
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Opis funduszu

Całość aktywów funduszu lokowana jest w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności. Fundusz polecany jest inwestorom, którzy dążą do osiągnięcia stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie 6-miesięcznej lokaty bankowej. Fundusz zapewnia wysoką płynność oszczędności, bezpieczeństwo i stanowi idealne rozwiązanie w przypadku krótkoterminowej inwestycji.

Benchmark: <p>100 % WIBID 6M</p>

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze