UNIQA - Stabilnego Wzrostu

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-06-14
116,06
-0,05
-0,04
-0,45
1,94
2,80
10,75
18,03
5,12
-6,90
UNIQA - Stabilnego Wzrostu
Profil ryzyka: zrównoważony
2021-06-14
116,06
-0,04 %
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz stabilnego wzrostu
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 10%-50%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 10%-90%

Opis funduszu

Fundusz stabilnego wzrostu. Zależnie od sytuacji rynkowej może inwestować od 0% do 30% swoich środków w akcje. Pozostałą część portfela stanowią instrumenty o niskim poziomie ryzyka – głównie polskie obligacje skarbowe i korporacyjne największych krajowych spółek o stabilnej sytuacji finansowej. W części akcyjnej fundusz inwestuje głównie w europejskie akcje typu value, czyli o niskiej wycenie. Fundusz cechuje się wysoką zmiennością części akcyjnej i niską korelacją z polskim rynkiem akcji.

Benchmark: 33% WIG + 67% Treasury Bond Spot Poland

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA FIO - UNIQA Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze