UNIQA Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-07-30
218.93
0.11
0.05
0.02
1.72
9.24
21.99
45.65
78.6
55.94
UNIQA Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
Profil ryzyka: agresywny
2021-07-30
218.93
0.05 %
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Opis funduszu

Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie od 70% do 100% wartości aktywów w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje małych i średnich spółek. Środki zainwestowane w ten fundusz lokowane są w akcjach małych i średnich spółek, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2%. W pozostałym zakresie aktywa funduszu inwestowane są w dłużne instrumenty finansowe. Fundusz dedykowany jest inwestorom, którzy pragną uzyskać potencjalnie największy zysk w długim  horyzoncie inwestycji i akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wraz z możliwością okresowej utraty wartości inwestycji. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.

Benchmark: <p>70% mWIG40 + 20%MiS80 Index + 10% WIBID O/N</p>

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze