UNIQA - Globalny Akcji

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-06-14
132,81
-0,03
-0,02
0,88
2,46
3,38
11,98
34,45
35,44
33,17
UNIQA - Globalny Akcji
Profil ryzyka: agresywny
2021-06-14
132,81
-0,02 %
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 90%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 0%-10%

Opis Funduszu:

Fundusz akcji zagranicznych. Inwestuje przede wszystkim w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę za granicą.

Benchmark: Fundusz nie posiada benchmarku.

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA SFIO – UNIQA Subfundusz Globalny Akcji

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze