UNIQA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2023-09-20
88,76
0,22
0,25
-0,33
1,51
-2,58
3,19
2,27
-19,32
-12,28
UNIQA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
Profil ryzyka: agresywny
2023-09-20
88,76
0,25 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-30%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje aktywa w akcje głównie na tzw. rynkach wschodzących (ang. emerging markets) ze szczególnym uwzględnieniem rynków należących do indeksu MSCI Emerging Markets. Inwestycji w akcje na tych rynkach dokonuje głównie za pośrednictwem inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych (w tym fundusze inwestycyjne typu ETF).

Benchmark: brak

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA FIO - UNIQA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze