UNIQA NN Obligacji (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-02-19
352.55
-0.55
-0.16
-0.21
-0.34
1.76
3.28
8.97
6.16
-0.11
UNIQA NN Obligacji
Profil ryzyka: zachowawczy
2024-02-19
352.55
-0.16 %
Zl
%

Opis funduszu

Aktywa funduszu inwestowane są głównie w długoterminowe instrumenty dłużne, w szczególności obligacje Skarbowe.

Benchmark: <p>100% Merrill Lynch G0PL</p>

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze