UNIQA - Fidelity Funds - America (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-02-21
16.09
15.41
14.73
15.2
UNIQA - Fidelity Funds - America
Profil ryzyka:
2018-02-21
16.09
%
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-30%

Opis funduszu:

Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji, mających siedzibę lub prowadzących znaczną część swojej działalności na terenie Stanów Zjednoczonych. Portfel inwestycyjny składa się zazwyczaj z 80-120 spółek.

Benchmark: 100% S&P 500 Index (NET)

Nazwa funduszu źródłowego: Fidelity Funds America Fund A-ACC-PLN (hedged)

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze