UNIQA - Selective Equity

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-04-18
260,40
-1,66
-0,63
-1,54
2,47
12,99
24,84
17,23
8,49
-16,50
UNIQA - Selective Equity
Profil ryzyka: agresywny
2024-04-18
260,40
-0,63 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-40%

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe. Do 100% wartości aktywów może być inwestowane w lokaty denominowane w walucie obcej. Obszar inwestycji funduszu to przede wszystkim rynki Europy Zachodniej. Zarządzający do skoncentrowanego portfela dobiera najciekawsze spółki o obiecujących perspektywach. Fundusz dostosowuje się do panujących warunków rynkowych i dominujących trendów gospodarczych oraz społecznych.

Benchmark: nieustalony

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA FIO - UNIQA Subfundusz Selective Equity

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze