UNIQA - Selective Equity

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-06-22
288,95
0,01
0,00
-2,66
1,26
-2,37
4,02
34,98
75,58
63,90
UNIQA - Selective Equity
Profil ryzyka: agresywny
2021-06-22
288,95
0,00 %
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-40%

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe. Do 100% wartości aktywów może być inwestowane w lokaty denominowane w walucie obcej. Obszar inwestycji funduszu to przede wszystkim rynki Europy Zachodniej. Zarządzający do skoncentrowanego portfela dobiera najciekawsze spółki o obiecujących perspektywach. Fundusz dostosowuje się do panujących warunków rynkowych i dominujących trendów gospodarczych oraz społecznych.

Benchmark: nieustalony

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA FIO - UNIQA Subfundusz Selective Equity

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze