UNIQA – Generali Absolute Return Dłużny FIZ

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2023-09-29
1170,60
-3,66
-0,31
-0,31
-0,61
1,69
6,31
12,03
-7,80
-5,15
UNIQA – Generali Absolute Return Dłużny FIZ
Profil ryzyka: zrównoważony
2023-09-29
1170,60
-0,31 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0-100%
Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0-100%

Opis funduszu

Fundusz absolutnej stopy zwrotu, w którym środki pieniężne są lokowane przede wszystkim w obligacje i inne instrumenty stopy procentowej, waluty i derywaty walutowe oraz derywaty na stopę procentową. Przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne. 

Benchmark: brak

Nazwa funduszu źródłowego: Generali Return Dłużny FIZ

Najbliższe dni wyceny funduszu źródłowego: 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021, 30.07.2021, 31.08.2021, 30.09.2021, 29.09.2021, 30.11.2021, 30.12.2021

Termin najbliższej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu źródłowego: brak subskrypcji. Zgodnie z par. 14 OWU Plan Inwestycyjny Premium oraz db Invest Premium środki pieniężne przeliczane są na jednostki uczestnictwa i zapisywane na rachunku nie później niż 4. dnia roboczego od dnia zapłaty składki, według cen jednostek uczestnictwa obowiązujących w dniu zapisania

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze