UNIQA - BlackRock GF Euro Bond (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-06-22
113,23
-0,08
-0,07
-0,27
0,54
-0,79
-2,82
0,40
3,79
-
UNIQA - BlackRock GF Euro Bond
Profil ryzyka: zachowawczy
2021-06-22
113,23
-0,07 %
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny zagraniczny
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 100%

Opis funduszu

Jest to fundusz dłużny o zasięgu geograficznym ograniczonym do Europy. Fundusz lokuje minimum 80% aktywów w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie i ratingu na poziomie inwestycyjnym (czyli papiery stabilne, stosunkowo bezpieczne, o mniejszym potencjalnym dochodzie ale i niższym ryzyku).

Benchmark: 100% BBG Barclays Euro Aggregate 500+

Nazwa funduszu źródłowego: BlackRock Global Funds – Euro Bond Fund A2 PLN-hedged

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze