UNIQA Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-06-22
279.1
6.06
2.22
9
17.66
9.13
-8.73
42.69
98.65
126.03
UNIQA Skarbiec Spółek Wzrostowych
Profil ryzyka: agresywny
2021-06-22
279.1
2.22 %
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Opis funduszu

Co najmniej 66% aktywów fundusz lokuje w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie w akcje spółek o wysokim potencjale rozwoju. W centrum zainteresowania są walory firm, które cechuje konkretny rodzaj przewagi konkurencyjnej, pozwalającej konsekwentnie zwiększać udziały w rynku oraz akcje tych spółek, które osiągają  ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale. W związku z tym, że na polskim rynku niewiele firm spełnia te kryteria, znaczną część portfela stanowią akcje podmiotów zagranicznych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 2-3 lata.

Benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 3M pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie funduszem

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze