UNIQA - Akcji Amerykańskich

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-06-14
157,96
0,10
0,06
1,03
4,09
6,51
13,11
37,67
48,44
54,17
UNIQA - Akcji Amerykańskich
Profil ryzyka: agresywny
2021-06-14
157,96
0,06 %
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 90%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 0%-10%

Opis Funduszu:

Fundusz akcji amerykańskich. Fundusz inwestuje środki przede wszystkim w tytuły uczestnictwa subfunduszu AXA World Funds – Framlington American Growth wyodrębnionego w ramach AXA World Funds, inwestującego przede wszystkim w akcje oraz inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku.

Benchmark: Fundusz nie posiada benchmarku.

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA SFIO – UNIQA Subfundusz Akcji Amerykańskich

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze