Szkody

Korzystając z dostępnego formularza masz możliwość:

Zgłoszenia szkody z OC i AC
Do zgłoszenia będziesz potrzebował numeru polisy OC sprawcy, lub autocasco oraz danych z dowodu rejestracyjnego. Poprosimy Cię również o podanie danych kontaktowych oraz informacji o zdarzeniu. 

 

Skorzystania z bezpośredniej likwidacji szkód
Jeśli jesteś poszkodowanym w zdarzeniu drogowym, nie musisz zgłaszać szkody do ubezpieczyciela sprawcy. Likwidacji szkody może się podjąć nasze towarzystwo. Oczywiście nie wpłynie to na wysokość Twojej składki polisy OC – koszty naprawy szkody pokryje zakład ubezpieczeń sprawcy zdarzenia.  

 

Zgłoszenia szkody osobowej (OC lub NNW)
Chcesz zgłosić szkodę osobową z ubezpieczenia OC lub NNW?  Poprosimy Cię o podanie informacji dotyczących danych osobowych uczestników zdarzenia, notatkę policyjną lub oświadczenie spisane ze sprawcą (jeśli zostały spisane) oraz o dokumentację medyczną.

 

Sprawdzenia statusu zgłoszonej już szkody
Sprawdź, na jakim etapie jest Twoja sprawa. Wystarczy, że podasz numer PESEL i kod z wiadomości SMS. 

Wybierz temat, którym jesteś zainteresowany i wypełnij formularz.