Zgłoś szkodę

Zgłoszenie z ubezpieczenia OC zagranicznego ubezpieczyciela

Ważne wskazówki

Zapoznaj się zanim wypełnisz formularz! 

Przed zgłoszeniem szkody przygotuj:

  • informacje dotyczące danych osobowych uczestników zdarzenia
  • dowód rejestracyjny uszkodzonego pojazdu
  • notatkę policyjną lub oświadczenie spisane ze sprawcą (jeśli zostały sporządzone)
  • wyrok sądu lub postanowienie z prokuratury (jeśli jesteś w ich posiadaniu)
  • poglądowe zdjęcia widocznych uszkodzeń

 

Jeśli posiadasz nagranie z videorejestratora lub monitoringu, zachowaj je przez rok od zdarzenia. W razie potrzeby, poprosimy Cię o jego udostępnienie.
Nagrania z monitoringu (np. na parkingu sklepu) mogą być przechowywane przez krótki czas. Zabezpiecz je szybko, jeśli Twoim zdaniem dokumentują przebieg zdarzenia.