Zgłoś lub znieś cesję

Chcesz zgłosić lub znieść cesję? Nie musisz tego robić w jednym z naszych oddziałów.
Jeśli Twój bank lub inna instytucja wymagają ustanowienia cesji do zawartej polisy lub zmieniają się dane cesjonariusza, wypełnij formularz, w treści wiadomości podając dane cesjonariusza: 

  • nazwę,
  • adres siedziby,
  • NIP,
  • REGON
  • numer rachunku, na który spłacasz kredyt.

Po wprowadzeniu podanych przez Ciebie danych, wyślemy dokument cesji na adres e-mail podany przez Ciebie przy zawarciu umowy lub - w przypadku braku adresu email - pocztą tradycyjną.

Usunięcie Cesji
Usunięcie cesji jest możliwe jedynie na podstawie zaświadczenia o całkowitej spłacie kredytu lub zniesieniu cesji. Wyślij do nas wiadomość i załącz kopię dokumentu potwierdzającego spłatę kredytu lub zniesienie cesji. Po dokonaniu stosownych zmian, wyślemy aneks do polisy na adres e-mail podany przy zawarciu umowy ubezpieczenia lub - w przypadku braku adresu email - pocztą tradycyjną.