Zgłoszenie szkody osobowej NNW i OC

Do wypełnienia formularza potrzebujesz:

  • Numeru polisy lub numeru rejestracyjnego pojazdu

W formularzu możesz załączyć:

  • Kopię pełnej dokumentacji medycznej powypadkowego leczenia szpitalnego oraz/lub ambulatoryjnego oraz/lub leczenia rehabilitacyjnego
  • Kopię aktu urodzenia osoby poszkodowanej lub kopie dowodów osobistych rodziców (dotyczy małoletnich)
  • Fakturę za poniesione koszty
  • Pełnomocnictwo (w przypadku reprezentowania osoby roszczącej)
  • Notatkę policji/oświadczenia uczestników zdarzenia

Pamiętaj! Dane przekazane w formularzu są bezpieczne - szczegóły w informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz na www.uniqa.pl/bezpieczenstwo.


Wybierz rodzaj Twojego zgłoszenia:

SZKODA OSOBOWA Z OC SPRAWCY

SZKODA Z NNW KOMUNIKACYJNEGO