Wypowiedz umowę

Wypowiedzenie umowy komunikacyjnego ubezpieczenia OC możesz złożyć wygodnie online, bez konieczności wizyty w jednym z naszych oddziałów. Korzystając z dostępnego formularza możesz złożyć rezygnację z polisy w następujących przypadkach: 

 • Rezygnacja z kontynuacji polisy na kolejny rok
  Złóż rezygnację najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem obecnej polisy. Jeśli tego nie zrobisz, to ochrona przedłuży się automatycznie na kolejne 12 miesięcy w przypadku standardowej umowy ubezpieczenia OC.
 • Rezygnacja z kontynuacji polisy po zakupie pojazdu
  Jeśli kupiłeś pojazd, to sprzedający powinien Ci przekazać polisę OC. Nie musisz jednak obowiązkowo z niej korzystać. Możesz wypowiedzieć umowę i zawrzeć nową.

  Masz możliwość rezygnacji z ubezpieczenia w dowolnym momencie trwania polisy. Nie ma znaczenia to, jak długo jeszcze obowiązywać będzie ochrona ubezpieczeniowa. Jeśli wypowiesz umowę, to sprzedający otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony, a Ty musisz zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC tak, żeby nie doszło do przerwy w ubezpieczeniu.
 • Zawarłeś umowę w innym Towarzystwie i chcesz zrezygnować z kontynuacji polisy w tracie jej trwania
  Możesz to zrobić w dowolnym momencie obowiązywania polisy. Pamiętaj jednak, że za okres udzielonej ochrony należy opłacić składkę. Chodzi tutaj o przypadku tzw. podwójnego ubezpieczenia, kiedy korzystasz jednocześnie z dwóch polis.
 • Odstąpienie od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość.
  Możesz odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.