Wszystkie dane, o które prosimy w formularzu są niezbędne do poprawnego przyjęcia zgłoszenia.  Dane  przekazane w formularzu są bezpieczne - szczegóły w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych na www.uniqa.pl/dane-osobowe/ oraz na www.uniqa.pl/bezpieczenstwo.

Kiedy można wypowiedzieć polisę?

Możesz wypowiedzieć polisę w następujących przypadkach: 

  • Nie chcesz jej kontynuować w następnym roku polisowym - wypowiedzenie należy zgłosić najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem obecnej polisy. Jeżeli tego nie zrobisz, mamy obowiązek automatycznie przedłużyć Twoją polisę na kolejne 12 miesięcy w zakresie obowiązkowej umowy OC (art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).
  • Masz zawartą umowę ubezpieczenia w innym Towarzystwie i chcesz zrezygnować z kontynuacji polisy w trakcie jej trwania. Za okres świadczonej ochrony należy opłacić składkę (art. 28a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).
  • Kupiłeś/aś pojazd z polisą OC w UNIQA - po zakupie pojazdu obowiązkowa polisa OC przechodzi na nowego właściciela, który może z niej zrezygnować (podstawa prawna) i zawrzeć nowe ubezpieczenie (art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).
  • Odstąpienie od umowy zawartej na odległość w terminie 30 dni od zawarcia ubezpieczenia (art. 40 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Jak otrzymać potwierdzenie wypowiedzenia polisy? 

Po zarejestrowaniu wypowiedzenia w naszym systemie, od razu otrzymasz potwierdzenie na adres e-mail. W przypadku pytań lub uwag z naszej strony do przesłanego wypowiedzenia, skontaktuje się z Tobą nasz Doradca.