Wszystkie dane, o które prosimy w formularzu są niezbędne do poprawnego przyjęcia zgłoszenia.  Dane  przekazane w formularzu są bezpieczne - szczegóły w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych na www.uniqa.pl/dane-osobowe/ oraz na www.uniqa.pl/bezpieczenstwo.

Jak sprawdzić terminy i wysokości składki ubezpieczeniowej?

Informacje o wysokości składki ubezpieczeniowej oraz terminy płatności znajdziesz w dokumencie polisy lub w koncie mojaUNIQA. Możesz też wypełnić formularz online, a skontaktujemy się z Tobą w sprawie płatności. 

Wypełnij formularz

Czy można opłacić ratę składki ubezpieczeniowej w późniejszym terminie?

Prosimy o terminowe uregulowanie wpłat, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie ubezpieczeniowej. W razie nieopłacenia w terminie składki należnej z tytułu umowy ubezpieczenia UNIQA może wezwać do jej zapłaty. W przypadku braku płatności w terminie określonym na wezwaniu, ubezpieczenia dobrowolne ulegną rozwiązaniu z dniem następnym. UNIQA może też rozpocząć postępowanie windykacyjne w celu uzyskania zaległej raty składki.

W jaki sposób mogę opłacić składkę ubezpieczenia?

Możesz zapłacić składkę ubezpieczeniową przez:

  • przelew bankowy (numer konta bankowego, na który należy wpłacić składkę jest na polisie)
  • szybki przelew online(link do płatności znajdziesz w koncie mojaUNIQA)
  • kartę płatniczą VISA, VISA Electron, MasterCard Electronic, Maestro.

W jaki sposób mogę otrzymać zwrot składki?

O zwrot składki może się ubiegać jedynie osoba ubezpieczająca pojazd. W celu otrzymania zwrotu składki z polisy wypełnij formularz online. Zwrot przysługuje w sytuacji:

  • Złomowania/ wyrejestrowania pojazdu
  • Odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 30 dni od zawarcia ubezpieczenia lub podwójnego ubezpieczenia
  • Sprzedaży pojazdu - w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych oraz OC -  jeżeli nowy nabywca wypowie polisę OC

Wypełnij formularz