Ważne wskazówki

Zapoznaj się zanim wypełnisz formularz! 

Przed zgłoszeniem szkody przygotuj:

  • informacje dotyczące danych osobowych uczestników zdarzenia
  • dowód rejestracyjny uszkodzonego pojazdu
  • prawo jazdy osoby, która kierowała pojazdem
  • notatkę policyjną lub oświadczenie spisane ze sprawcą (jeśli zostały sporządzone) /
    wyrok sądu lub postanowienie z prokuratury (jeśli jesteś w ich posiadaniu)
  • poglądowe zdjęcia widocznych uszkodzeń

Pamiętaj! Kradzież pojazdu zawsze należy zgłosić na policję.

Jeżeli szkoda powstała w wyniku wjechania w dziurę w drodze, zgłoś zdarzenie na policję i dowiedz się, kto jest zarządcą drogi.
Jeżeli pojazd został uszkodzony przez osobę trzecią albo doszło do zderzenia ze zwierzęciem lub przedmiotem, także zgłoś zdarzenie na policję.
Szkody, za które odpowiedzialne są osoby trzecie mają możliwość regresuRegres ubezpieczeniowy to roszczenie, które przysługuje zakładowi ubezpieczeń na mocy prawa. Polega ono na żądaniu od sprawcy/odpowiedzialnego za zdarzenie zwrotu kosztów poniesionych przez towarzystwo podczas likwidacji szkody., co może uchronić Cię przed zwyżką składki za polisę.

Jeśli posiadasz nagranie z videorejestratora lub monitoringu, zachowaj je przez rok od zdarzenia. W razie potrzeby, poprosimy Cię o jego udostępnienie.
Nagrania z monitoringu (np. na parkingu sklepu) mogą być przechowywane przez krótki czas. Zabezpiecz je szybko, jeśli Twoim zdaniem dokumentują przebieg zdarzenia.