Zgłoś szkodę szybową

W Twoim pojeździe uszkodzeniu uległa wyłącznie szyba, i
posiadasz dodatkowe ubezpieczenie szyb (rozszerzenie OC o ubezpieczenie Szyb)
zgłoś i w szybki oraz profesjonalny sposób zlikwiduj szkodę u naszego partnera
dzwoniąc pod numer

801 181 181

albo posiadasz Auto Casco,
zgłoś i w szybki oraz profesjonalny sposób zlikwiduj szkodę u naszego partnera
dzwoniąc pod numer

801 181 181

lub zgodnie z posiadanym wariantem AC

Ważne wskazówki

Zapoznaj się zanim wypełnisz formularz! 

Przed zgłoszeniem szkody przygotuj:

  • dowód rejestracyjny uszkodzonego pojazdu.

Ponadto na etapie likwidacji szkody możemy poprosić o dosłanie zdjęć widocznych uszkodzeń lub innych dokumentów np. prawa jazdy osoby, która prowadziła pojazd w chwili zdarzenia.

Pamiętaj!
Jeżeli pojazd został uszkodzony przez osobę trzecią albo doszło do zderzenia ze zwierzęciem lub przedmiotem, zgłoś zdarzenie na policję.
Szkody, za które odpowiedzialne są osoby trzecie mają możliwość regresuRegres ubezpieczeniowy to roszczenie, które przysługuje zakładowi ubezpieczeń na mocy prawa. Polega ono na żądaniu od sprawcy/odpowiedzialnego za zdarzenie zwrotu kosztów poniesionych przez towarzystwo podczas likwidacji szkody., co może uchronić Cię przed zwyżką składki za polisę.

Jeśli posiadasz nagranie z videorejestratora lub monitoringu, zachowaj je przez rok od zdarzenia. W razie potrzeby, poprosimy Cię o jego udostępnienie.
Nagrania z monitoringu (np. na parkingu sklepu) mogą być przechowywane przez krótki czas. Zabezpiecz je szybko, jeśli Twoim zdaniem dokumentują przebieg zdarzenia.