Wszystkie dane, o które prosimy w formularzu są niezbędne do poprawnego przyjęcia zgłoszenia.  Dane  przekazane w formularzu są bezpieczne - szczegóły w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych na www.uniqa.pl/dane-osobowe/ oraz na www.uniqa.pl/bezpieczenstwo.

Kupiłem pojazd, który ma ubezpieczenie w UNIQA, co mam zrobić?

Jeżeli kupiłeś pojazd z ubezpieczeniem w UNIQA:

  • Wypełnij formularz zgłoszenia kupna pojazdu
  • Ubezpieczenie pojazdu zostanie przepisane na Ciebie- możesz je kontynuować do końca trwania okresu, na który zawarto polisę.
  • Pamiętaj, że polisa nie odnowi się na kolejny rok automatycznie.

Co się dzieje z polisą UNIQA po zakupie pojazdu?

Wraz z zakupem pojazdu, na Nabywcę przechodzą wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej przez poprzedniego właściciela umowy ubezpieczenia OC.

Nabywca może kontynuować umowę ubezpieczenia OC zawartą przez Zbywcę w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC (ubezpieczenia dobrowolne, nie są przenoszone na Nabywcę). Nabywca ma prawo wypowiedzieć polisę (w dowolnym momencie jej trwania) i zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC na okres 12 miesięcy .

Kontynuując umowę ubezpieczenia OC zawartą przez poprzedniego właściciela pamiętaj, że zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji składki z uwzględnieniem danych oraz historii ubezpieczenia nowego właściciela.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu?

Jeżeli sprzedałeś samochód z ubezpieczeniem UNIQA, powiadom nas o tym w terminie 14 dni od daty sprzedaży.
W tym celu wypełnij formularz lub zaloguj się do konta mojaUNIQA

Pamiętaj!

Twoim obowiązkiem jest również przekazanie nowemu właścicielowi pojazdu dotychczasowej Polisy ubezpieczenia OC.

Czy otrzymam zwrot składki po zgłoszeniu sprzedaży pojazdu?

Po zgłoszeniu sprzedaży pojazdu otrzymasz zwrot opłaconej składki, za każdy dzień niewykorzystanej ochrony:

  • ubezpieczeń dobrowolnych (AC, NNW, Assistance oraz innych), które rozwiązują się z chwilą sprzedaży samochodu.
  • ubezpieczenia OC - tylko jeżeli nabywca samochodu złoży wypowiedzenie dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC.