Zgłoś sprzedaż lub kupno samochodu

Polisa OC po sprzedaży samochodu przechodzi na nowego właściciela. Nie wymaga to dodatkowych zapisów w umowie. Zbywca jest zobowiązany przekazać Ci ją bez względu na to, jak długo obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa. Może być jednak i tak, że okres ubezpieczenia zakończy się nawet kolejnego dnia po przeniesieniu praw własności – przed nabyciem pojazdu zwróć uwagę na to, do kiedy obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa.

Nawet jeśli auto nie jest ubezpieczone, to nie oznacza, że nie powinieneś brać pod uwagę jego zakupu. Odpowiadasz za zawarcie umowy ubezpieczenia OC dopiero wtedy, gdy staniesz się posiadaczem pojazdu. Za wcześniejsze przerwy w ochronie odpowiedzialność ponosi sprzedający. 

Zgłoszenie o sprzedaży pojazdu powinno wpłynąć do nas w terminie 14 dni od zmiany posiadacza. Możesz to zrobić wypełniając formularz. 
 

Jesteś zbywcą? 
Ubezpieczenia dobrowolne rozwiązują się z dniem sprzedaży pojazdu i za okres niewykorzystanej ochrony przysługuje Ci zwrot. 

Polisa OC po sprzedaży samochodu przechodzi na nowego właściciela. To do niego należy decyzja, czy będzie kontynuował zawartą przez Ciebie umowę, czy też nie. Jeżeli zdecyduje się na wypowiedzenie, zwrot za niewykorzystany okres ubezpieczenia otrzymasz również z OC. 

Jesteś nabywcą? 
Z dniem z zakupu samochodu polisa OC przechodzi na Ciebie. Możesz ją kontynuować do końca okresu na jaki została zawarta lub wypowiedzieć w każdym momencie jej trwania. Pamiętaj, polisa którą otrzymałeś po zakupie pojazdu nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok.