UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Czas czytania:

Opóźnienie pociągu – sprawdź, kiedy przysługuje Ci rekompensata czy odszkodowanie od urzędu transportu kolejowego

Wzrost cen paliw doprowadził do sytuacji, w której coraz częściej przesiadamy się z własnych samochodów i samolotów podczas podróżowania międzynarodowego lub krajowego na pociągi. Kolej podała, że w 2023 roku do polskich pociągów wsiadło ponad 374,4 mln pasażerów. W porównaniu z 2022 rokiem był to wzrost o 9,4 proc. Bolączką polskiej kolei są opóźnienia w ruchu pociągów. Czy w takiej sytuacji przysługuje Ci jako poszkodowanemu pasażerowi jakaś rekompensata?

Opóźnienie pociągu

Podróż pociągiem pasażerskim na wakacje

Roczna frekwencja na polskiej kolei znajduje się w trendzie wzrostowym. Oznacza to wzrost zainteresowania podróżami kolejowymi jako takimi. Pozwalają one na wygodne docieranie nawet do odległych od Polski miejsc. Zaplanuj podróż dookoła świata z wykorzystaniem właśnie pociągów. Być może ten środek transportu połączysz z samolotem i przejazdem autokarami. Sprawdź, jak zachować się na lotnisku i dowiedz się, jak skontrolować rzetelność działania pośredników turystycznych, jeśli chcesz skorzystać z ich usług. Pamiętaj, że powinni być wpisani do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Wiadomo, że zarówno na krótszych, jak i dłuższych trasach wiele rzeczy może Ci się przydarzyć. Weź pod uwagę zapas czasu w przypadku przesiadek na trasie. Miej świadomość swoich praw w związku z zaistniałymi opóźnieniami w dotarciu do celu. O ile ubezpieczenie turystyczne, np. u nas ubezpieczenie na wyjazd do Europy i świata, uwzględnia wypłatę za odwołany lot odszkodowania czy zwrot zaliczki za nieodbyte wakacje w ramach ubezpieczenia rezygnacji z wyjazdu, o tyle co w przypadku, gdy opóźnienie dotyczy pociągu? Wiadomo że należy się odszkodowanie za opóźniony lot i jest to związane z obowiązującym w Unii Europejskiej prawem. Wynosi ono od 250 do 600 euro, w zależności od długości trasy lotu. Co z koleją i jej częstymi opóźnieniami?

Opóźnienia pociągu – sprawdź, kiedy przysługuje Ci rekompensata czy odszkodowanie od PKP

Także w przypadku opóźnienia pociągów niewykluczone, że z powodzeniem możesz ubiegać się o odszkodowanie. Kwestie związane z wypłatą rekompensat z tytułu opóźnień pociągów reguluje art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 dotyczącego prawa i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Warto wiedzieć, jak możesz uzyskać zryczałtowaną rekompensatę za opóźnienie pociągu powyżej 60 minut i jak dochodzić odszkodowania z tytułu naprawy szkody powstałej w wyniku tego opóźnienia.

Ile wynosi rekompensata za opóźnienie pociągu?

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE minimalna kwota rekompensaty za opóźnienie pociągu wynosi:

 • 25 proc. ceny biletu jednorazowego – w przypadku opóźnienia od 60 do 119 minut,
 • 50 proc. ceny biletu jednorazowego – w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Co istotne, podstawą do ustalenia, czy rzeczywiście przysługuje Ci rekompensata, jest minimalny czas opóźnienia przyjazdu pociągu do stacji końcowej podróżnego. Powinien on wynieść co najmniej 60 minut. Jeśli tak rzeczywiście jest, możesz wystąpić do przewoźnika z reklamacją, dołączając do niej bilet lub dane umożliwiające identyfikację umowy przewozu. Nie trzeba dowodzić czasu opóźnienia, ponieważ przewoźnik jest w posiadaniu takich danych i dokona obliczenia czasu opóźnienia we własnym zakresie.

Wniosek o rekompensatę za opóźnienie pociągu należy wysłać do przewoźnika przez internet, pocztą tradycyjną lub złożyć w kasie biletowej prowadzącej sprzedaż jego biletów.
Najczęściej rekompensata ma postać bonu uprawniającego pasażera do zniżkowego zakupu kolejnego biletu, jednak jeśli wyraźnie zaznaczysz w reklamacji, że chcesz wypłatę pieniężną, tak się stanie. Może ona być realizowana przekazem pocztowym lub przelewem.

Uwaga! Przepis dotyczący obowiązku wypłaty rekompensaty za opóźnienie pociągu obowiązuje w Polsce tylko w odniesieniu do opóźnień krajowych pociągów dalekobieżnych, kategorii:

 • Express Intercity Premium (EIP),
 • Express InterCity (EIC),
 • InterCity (IC),
 • Twoje Linie Kolejowe (TLK),
 • interREGIO (IR),
 • ŁKA Sprinter (ŁS).

Będą to także należne odszkodowania za opóźniony pociąg w przypadku połączeń międzynarodowych. Rekompensata zawsze wypłacana jest wtedy, gdy wartość danego odszkodowania w przeliczeniu na każdą poszkodowaną osobę przekracza minimalny próg ustanowiony przez przewoźnika. Próg ten nie może przekraczać 4 euro – w PKP Intercity jest to kwota 16 zł.

Jeśli opóźnienie czy odwołanie pociągu zostało spowodowane bezpośrednio np. z winy podróżnego, w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności niezwiązanych z ruchem kolei, np. ekstremalnych warunków pogodowych czy zachowania się osoby trzeciej, wówczas przewoźnik może odmówić wypłaty odszkodowania.

Stosowanie rekompensat przy opóźnieniach pociągów na podstawie unijnego rozporządzenia bezterminowo jest wyłączone w Polsce w przypadku miejskich, podmiejskich i regionalnych pociągów, na podstawie art. 3a ustawy o transporcie kolejowym. Dotyczy to przewoźników regionalnych, w tym:

 • Kolei Mazowieckich,
 • Kolei Dolnośląskich,
 • Kolei Śląskich,
 • Kolei Małopolskich,
 • Kolei Wielkopolskich,
 • Arriva RP,
 • Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej,
 • Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie,
 • PKP SKM w Trójmieście,
 • Warszawskiej Kolei Dojazdowej,
 • POLREGIO.

Gdzie sprawdzać aktualne opóźnienia w ruchu pociągów?

Już na stacji kolejowej na tablicach informacyjnych sprawdzisz, jak duże są ewentualne opóźnienia w ruchu pociągów. Prócz tego możesz to zrobić przez internet, np. w Portalu Pasażera PKP, gdzie pasażerowie są informowani o opóźnieniach i utrudnieniach na trasie pociągów oraz poszczególnych stacjach. Podobnie jest w przypadku strony internetowej PKP Intercity. 

Zniżka -15%
Potrzebujesz ubezpieczenia podróży?
Oblicz składkę

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Jak napisać opis wypadku czy kolizji drogowej? Jak przygotować opis zdarzenia wypadku do odszkodowania?

Zgodnie z przepisami prawa poszkodowanemu w wypadku czy kolizji drogowej należy się odszkodowanie. Jeśli sprawcą zdarzenia jest kierowca pojazdu mechanicznego, rekompensata zostanie wypłacona z polisy OC zawartej na pojazd sprawcy. By jednak uzyskać odszkodowanie, musisz zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. Do wniosku należy dołączyć protokół policyjny lub oświadczenie powypadkowe podpisane przez uczestników zdarzenia. Konieczne jest potwierdzenie okoliczności przez sprawcę i bezsprzeczne…

Czytaj dalej
kobieta podpisuje dokument

Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

Zgodnie z przepisami prawa, poszkodowanemu w wypadku czy kolizji drogowej należy się odszkodowanie. Jeśli sprawcą zdarzenia jest kierowca pojazdu mechanicznego, rekompensata zostanie wypłacona poszkodowanemu z polisy OC zawartej na pojazd sprawcy. By jednak uzyskać odszkodowanie, musisz zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Do wniosku należy dołączyć protokół policyjny lub oświadczenie powypadkowe podpisane przez poszkodowanego i sprawcę.

Czytaj dalej
Polecany

Już od 4,20 zł /dzień!

Ubezpieczenie
podróży

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę