UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Jak napisać opis wypadku czy kolizji drogowej? Jak przygotować opis zdarzenia wypadku do odszkodowania?

Zgodnie z przepisami prawa poszkodowanemu w wypadku czy kolizji drogowej należy się odszkodowanie. Jeśli sprawcą zdarzenia jest kierowca pojazdu mechanicznego, rekompensata zostanie wypłacona z polisy OC zawartej na pojazd sprawcy. By jednak uzyskać odszkodowanie, musisz zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. Do wniosku należy dołączyć protokół policyjny lub oświadczenie powypadkowe podpisane przez uczestników zdarzenia. Konieczne jest potwierdzenie okoliczności przez sprawcę i bezsprzeczne przyznanie się do winy za wypadek czy kolizję. W zgłoszeniu należy umieścić zwykle szkic kolizji dla ubezpieczyciela. Jak dopełnić wymaganych formalności?

OPIS WYPADKU – KIEDY POTRZEBNE JEST OPISANIE OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA DROGOWEGO?

Nie każda kolizja drogowa musi kończyć się wezwaniem policji. Jeżeli zarówno sprawca, jak i poszkodowany zgadzają się co do przebiegu, do wypłaty odszkodowania wystarczy opis zdarzenia wypadku samochodowego. Wzór dokumentu wraz z omówieniem możesz znaleźć w internecie, m.in. na stronie towarzystwa. 

Kiedy z kolei warto powiadomić policję? Z pomocy funkcjonariuszy należy skorzystać, gdy w wyniku wypadku ktoś został ranny lub sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Policjanci przeanalizują przyczyny wypadku, wskażą sprawcę oraz przygotują protokół z przeprowadzonego postępowania, łącznie z zeznaniami świadków zdarzenia.

Opis zdarzenia przyda się zarówno wtedy, gdy doznałeś szkody w mieniu, jak i szkody osobowej. W obu tych przypadkach ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić Ci odszkodowanie z polisy OC sprawcy. By jednak stwierdzić winę sprawcy i oszacować wartość odszkodowania, musisz dostarczyć opis okoliczności wypadku. Bardzo często w dokumentacji umieszcza się też szkic sytuacyjny zdarzenia. Dokładny opis zdarzenia może korzystnie wpłynąć na czas likwidacji szkody.

JAK NAPISAĆ OŚWIADCZENIE O zdarzeniu drogowym DO ODSZKODOWANIA Z OC SPRAWCY?

By uzyskać odszkodowanie, opis wypadku samochodowego czy kolizji drogowej powinien zawierać informacje niezbędne do zidentyfikowania sprawcy, a także odtworzenia przebiegu zdarzenia. Musisz pamiętać w szczególności o kilku elementach, jakie powinno zawierać oświadczenie. 

W pierwszej kolejności pamiętaj o umieszczeniu danych personalnych i adresowych, dotyczących sprawcy oraz poszkodowanego. Następnie zamieść informacje na temat pojazdów uczestniczących w zdarzeniu. Określ ich markę, model, nr rejestracyjny, a także nr VIN. Oprócz tego spisz informacje dotyczące polisy sprawcy oraz towarzystwa, w którym została zakupiona ochrona OC na dany pojazd.

Kolejną częścią oświadczenia powinien być opis okoliczności, w jakich doszło do kolizji. Jak napisać tę część? W pierwszej kolejności wskaż dokładną datę, czas i miejsce zdarzenia. Napisz, jaką drogą i w którą stronę poruszały się pojazdy. Następnie opisz, jak doszło do wypadku i jakie szkody powstały w jego wyniku. Jeżeli kolizja miała miejsce na drodze wielopasmowej lub skrzyżowaniu, możesz przygotować szkic sytuacyjny. Nie musi być to rysunek wykonany z dużą szczegółowością. Wystarczy schematyczny szkic zdarzenia.

Pamiętaj, że opis zdarzenia powinien zawierać także jednoznaczne przyznanie się sprawcy do winy. Dokument musi być czytelnie podpisany, nie tylko przez sprawcę, lecz także poszkodowanego.

OPIS ZDARZENIA DO ODSZKODOWANIA – TYCH BŁĘDÓW NALEŻY UNIKAĆ

Wiele osób zastanawia się, jak napisać opis zdarzenia, by procedura związana z likwidacją szkody przebiegła w poprawny sposób. Drobne błędy, popełnione podczas przygotowywania oświadczenia o kolizji, skutkują tym, że ubezpieczyciel domaga się dostarczenia dodatkowych dokumentów. Czego należy unikać?

Do najczęściej popełnianych błędów należą:

  • brak informacji na temat miejsca, czasu i daty zdarzenia,
  • brak danych osobowych uczestników zdarzenia,
  • zbyt ogólnikowy opis zdarzenia, z którego nie wynika, w jaki sposób doszło do kolizji,
  • brak wskazania okoliczności, jakie spowodowały, że doszło do zdarzenia,
  • brak możliwości przypisania bezpośredniej winy za spowodowanie zdarzenia sprawcy wypadku,
  • brak podpisów.

OŚWIADCZENIE O KOLIZJI – Dodatkowe elementy

Oświadczenie po wypadku warto wzbogacić o kilka innych elementów, które pozwolą uniknąć problemów, gdy sprawca zacznie negować swoją winę. Jednym z nich jest wskazanie w opisie zdarzenia świadków, którzy mogą potwierdzić przebieg zdarzenia. W tym celu należy poprosić ich o podanie danych personalnych, jak również kontaktowych. Częstą praktyką jest także dołączanie do opisu dokumentacji zdjęciowej. Fotografie pozwalają lepiej odtworzyć okoliczności kolizji, jak również ocenić rozmiar szkód.

Poszkodowany, który doznał uszczerbku na zdrowiu, do opisu wypadku może dołączyć także oświadczenie lekarskie. Taki dokument może się przydać w szczególności, gdy pokrzywdzony będzie domagał się od sprawcy zadośćuczynienia. Jeżeli okoliczności zdarzenia będą niejasne i sprawa o wypłatę odszkodowania czy zadośćuczynienie zakończy się w sądzie, może pojawić się potrzeba sporządzenia dodatkowego dokumentu, jakim jest oświadczenie powypadkowe poszkodowanego. W takim dokumencie, oprócz przebiegu wypadku, należy wskazać również szkody, jakich doznał pokrzywdzony. Ostatecznie powinno zostać oszacowane i wypłacone odszkodowanie z OC sprawcy.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Anna Bezpalko - autor artykułu to Specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych w Departamencie ubezpieczeń majątkowych w UNIQA TU S.A.
Anna Bezpalko
Specjalista ds. Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Finansów Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie Ryzyka i Ubezpieczeń Majątkowych w Akademii Leona Koźmińskiego. Z rynkiem ubezpieczeniowym związana od 2014 roku. Swoją karierę zawodową zaczynała w Liberty Ubezpieczenia, początkowo jako Doradca w Dziale Obsługi Klienta, następnie jako Specjalista ds. Reklamacji. W 2019 roku dołączyła do Departamentu Rozwoju Produktów i Procesów w AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. obejmując stanowisko Specjalisty ds. Ubezpieczeń Majątkowych. Od 2021 kontynuuje pracę w UNIQA TU S.A. aktywnie uczestnicząc w prowadzonych projektach biznesowych.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Opóźnienie pociągu – sprawdź, kiedy przysługuje Ci rekompensata czy odszkodowanie od urzędu transportu kolejowego

Wzrost cen paliw doprowadził do sytuacji, w której coraz częściej przesiadamy się z własnych samochodów i samolotów podczas podróżowania międzynarodowego lub krajowego na pociągi. Kolej podała, że w 2023 roku do polskich pociągów wsiadło ponad 374,4 mln pasażerów. W porównaniu z 2022 rokiem był to wzrost o 9,4 proc. Bolączką polskiej kolei są opóźnienia w ruchu pociągów. Czy w takiej sytuacji przysługuje Ci jako poszkodowanemu pasażerowi jakaś rekompensata?

Czytaj dalej
wypadek

Wypadek a kolizja drogowa – czym różnią się takie zdarzenia drogowe?

Codziennie na polskich drogach dochodzi do wielu wypadków i kolizji, które są skutkiem chwilowej nieostrożności kierowcy lub konsekwencją nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym. Wiele osób traktuje te terminy jako synonimy, co jest błędem. Jakie są podstawowe różnice między wypadkiem a kolizją? Co powinno zawierać oświadczenie wypadku samochodowego i jakie konsekwencje prawne czekają sprawców tych zdarzeń?

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę