UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

Zgodnie z przepisami prawa, poszkodowanemu w wypadku czy kolizji drogowej należy się odszkodowanie. Jeśli sprawcą zdarzenia jest kierowca pojazdu mechanicznego, rekompensata zostanie wypłacona poszkodowanemu z polisy OC zawartej na pojazd sprawcy. By jednak uzyskać odszkodowanie, musisz zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Do wniosku należy dołączyć protokół policyjny lub oświadczenie powypadkowe podpisane przez poszkodowanego i sprawcę.

kobieta podpisuje dokument

Opis wypadku – kiedy jest potrzebny?

Nie każda kolizja drogowa musi kończyć się wezwaniem policji. Jeżeli zarówno sprawca, jak i poszkodowany zgadzają się, co do przebiegu zdarzenia, do wypłaty odszkodowania wystarczy opis zdarzenia wypadku samochodowego. Wzór dokumentu wraz z omówieniem możesz znaleźć w internecie, m.in. na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego. Kiedy z kolei warto powiadomić policję? Z pomocy funkcjonariuszy należy skorzystać, gdy w wyniku wypadku jedna z osób została ranna lub sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Policjanci przeanalizują przyczyny wypadku, wskażą sprawcę oraz przygotują protokół z przeprowadzonego postępowania.

Opis zdarzenia wypadku do ubezpieczenia przyda się zarówno wtedy, gdy doznałeś szkody w mieniu, jak i szkody osobowej. W obu tych przypadkach ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić Ci rekompensatę z polisy OC sprawcy. By jednak stwierdzić winę sprawcy, jak i oszacować wartość odszkodowania, musisz dostarczyć opis okoliczności wypadku. Od tego, jak wiele szczegółów zamieścisz w tym dokumencie, zależy to, ile potrwa procedura likwidacji szkody u ubezpieczyciela. Im dokładniejszy będzie opis, tym większa szansa na to, że odszkodowanie zostanie wypłacone w niedługim czasie po złożeniu dokumentów.

Jak napisać oświadczenie o kolizji?

By uzyskać odszkodowanie, opis wypadku samochodowego czy kolizji drogowej powinien zawierać informacje niezbędne do zidentyfikowania sprawcy, a także odtworzenia przebiegu zdarzenia. Musisz pamiętać w szczególności o kilku elementach, jakie powinno zawierać oświadczenie. Jak napisać je poprawnie?

W pierwszej kolejności pamiętaj o umieszczeniu danych personalnych i adresowych, dotyczących sprawcy oraz poszkodowanego. Następnie zamieść informacje na temat pojazdów uczestniczących w zdarzeniu. Określ ich markę, model, nr rejestracyjny, a także nr VIN. Oprócz tego spisz informacje dotyczące polisy sprawcy oraz towarzystwa, w którym została zakupiona ochrona OC na dany pojazd.

Kolejną częścią oświadczenia powinien być opis okoliczności, w jakich doszło do kolizji. Jak napisać tę część oświadczenia? W pierwszej kolejności wskaż dokładną datę, czas i miejsce zdarzenia. Napisz, jaką drogą i w którą stronę poruszały się pojazdy. Następnie opisz, jak doszło do wypadku i jakie szkody powstały w jego wyniku. Jeżeli kolizja miała miejsce na drodze wielopasmowej lub skrzyżowaniu, możesz przygotować szkic sytuacyjny zdarzenia drogowego.

Pamiętaj, że opis zdarzenia wypadku do ubezpieczenia powinien zawierać jednoznaczne przyznanie się sprawcy do winy. Dokument musi też być czytelnie podpisany, nie tylko przez sprawcę, lecz także poszkodowanego.

Opis zdarzenia do odszkodowania – tych błędów należy unikać

Wiele osób zastanawia się, jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania, by procedura związana z likwidacją szkody przebiegła w szybki sposób. Często to właśnie drobne błędy, popełnione podczas przygotowywania oświadczenia o kolizji, skutkują tym, że ubezpieczyciel domaga się dostarczenia dodatkowych dokumentów. Czego należy unikać?

Do najczęściej popełnianych błędów należą:

  • brak informacji na temat miejsca, czasu i daty zdarzenia,
  • zbyt ogólnikowy opis zdarzenia, z którego nie wynika, w jaki sposób doszło do kolizji,
  • brak wskazania okoliczności, jakie towarzyszyły zdarzeniu,
  • brak możliwości przypisania bezpośredniej winy za spowodowanie zdarzenia sprawcy wypadku,
  • brak podpisów.

Oświadczenie o kolizji - jak napisać, by uniknąć problemów przy wypłacie odszkodowania?

Oświadczenie po wypadku warto wzbogacić o kilka innych elementów, które pozwolą uniknąć problemów, gdy sprawca zacznie negować swoją winę. Jednym z nich jest wskazanie w opisie zdarzenia świadków, którzy mogą potwierdzić przebieg zdarzenia. W tym celu należy poprosić ich o podanie danych personalnych, jak również kontaktowych. Częstą praktyką jest także dołączanie do opisu dokumentacji zdjęciowej. Fotografie pozwalają lepiej odtworzyć okoliczności kolizji, jak również ocenić rozmiar szkód.

Poszkodowany, który doznał uszczerbku na zdrowiu, do opisu wypadku może dołączyć także oświadczenie lekarskie. Taki dokument może się przydać w szczególności, gdy pokrzywdzony będzie domagał się od sprawcy zadośćuczynienia. Jeżeli okoliczności zdarzenia będą niejasne i sprawa o wypłatę odszkodowania czy zadośćuczynienie zakończy się w sądzie, może pojawić się potrzeba sporządzenia dodatkowego dokumentu, jakim jest oświadczenie powypadkowe poszkodowanego. W takim dokumencie, oprócz przebiegu wypadku, należy wskazać również na szkody, jakich doznał pokrzywdzony.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Paweł Gąsiorowski - autor artykułu to Starszy Specjalista ds. Rozwoju Produktów i Procesów w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TU S.A.
Paweł Gąsiorowski
Starszy Specjalista ds. Rozwoju Produktów i Procesów w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TU S.A.

Ukończył Psychologię Społeczną na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ale swoje życie zawodowe związał z ubezpieczeniami.
Od ponad 10 lat pracuje w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych. Początkowo zdobywając doświadczenie w Dziale Obsługi Klienta Call Center, a od 7 lat w zespole Produktowym. Obecnie w UNIQA TU S.A. odpowiada za współtworzenie produktów, prowadzenie projektów od strony biznesowej, a także szkolenia z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczenia szkolnego.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Opóźnienie pociągu – sprawdź, kiedy przysługuje Ci rekompensata czy odszkodowanie od urzędu transportu kolejowego

Wzrost cen paliw doprowadził do sytuacji, w której coraz częściej przesiadamy się z własnych samochodów i samolotów podczas podróżowania międzynarodowego lub krajowego na pociągi. Kolej podała, że w 2023 roku do polskich pociągów wsiadło ponad 374,4 mln pasażerów. W porównaniu z 2022 rokiem był to wzrost o 9,4 proc. Bolączką polskiej kolei są opóźnienia w ruchu pociągów. Czy w takiej sytuacji przysługuje Ci jako poszkodowanemu pasażerowi jakaś rekompensata?

Czytaj dalej
Na drodze stoi trójkąt ostrzegawczy, w tle widać uszkodzony samochód.

Jak ustala się wysokość odszkodowania z polisy AC przy szkodzie całkowitej? Czy ubezpieczenie pokryje odszkodowanie przy szkodzie całkowitej z OC sprawcy?

Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia AC lub OC uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju szkody i, określonej przy podpisywaniu umowy, wartości rynkowej samochodu. Towarzystwa ubezpieczeniowe przy ustalaniu wysokości odszkodowania biorą pod uwagę także sposób spowodowania zdarzenia.

Czytaj dalej
Mężczyzna spisujący dokument zdarzenia drogowego

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy

Wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku drogowego można uzyskać już po miesiącu. W tym celu należy przekazać ubezpieczycielowi niezbędne dane do wniosku o likwidację szkody oraz skontaktować się z rzeczoznawcą. W przypadku kolizji odszkodowanie można uzyskać poprzez bezpośrednią likwidację szkody.

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę