UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Czas czytania:

Odszkodowanie za odwołany lot i odszkodowanie za opóźniony lot - kiedy przysługuje zwrot, jak go uzyskać?

Odwołany lot może skutecznie popsuć wakacje i zmienić plany. W takiej sytuacji klient linii lotniczych powinien pamiętać o przysługującym mu odszkodowaniu. Przeczytaj nasz poradnik i sprawdź, jak uzyskać odszkodowanie za odwołany lot oraz kiedy linie lotnicze mogą odmówić wypłacenia rekompensaty.

Odwołane loty są niestety często spotykanym zjawiskiem na całym świecie. AirHelp, czyli największa na świecie firma pomagająca pasażerom linii lotniczych w egzekwowaniu ich praw, wskazuje, że za opóźniony czy odwołany lot odszkodowanie należy się każdemu. Szacuje jednocześnie, że każdego roku około 10 mln pasażerów na świecie ma prawo otrzymać za opóźniony lot odszkodowanie, ale aż 85 proc. podróżujących nie wie o tym.

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH

Odszkodowanie za odwołany czy opóźniony lot przysługuje wszystkim, którzy zechcą się o nie ubiegać i którzy ucierpieli na skutek takiej sytuacji. Jego wysokość zależy od tego, na jaką trasę mieliśmy bilet. Krótsze podróże to niższe zadośćuczynienie. Ale żeby dostać taką rekompensatę, trzeba o nią zawalczyć. Gdyby pasażerowie wiedzieli, jak dociekać swoich praw, firmy byłyby zmuszone wypłacić odszkodowania liczone w milionach euro. Odwołany lot? Co robić? Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić po tym, jak nasz transport został anulowany, jest skontaktowanie się z przewoźnikiem. Niektóre linie lotnicze udostępniają na swoich stronach internetowych specjalne formularze. Można również zdecydować się na wypełnienie unijnego wzoru skargi, by następnie skutecznie ubiegać się o zwrot pieniędzy.

Wymienione poniżej prawa dotyczą pasażerów podróżujących w granicach Unii Europejskiej, a także odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium Unii do krajów trzecich czy też przylatujących na lotnisko, które znajduje się na terytorium Unii z kraju trzeciego, korzystając z usług przewoźnika wspólnotowego.

Jeżeli lot zostanie odwołany, przewoźnik jest zobowiązany zapewnić pasażerom odpowiednią opiekę. Co obejmuje? W szczególności posiłki i napoje (w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania), rozmowy telefoniczne oraz koszty transportu i zakwaterowania w hotelu, gdy podróżujący musi oczekiwać jedną lub więcej nocy na lot. 

Prawo do opieki nie przysługuje, jeśli opóźnienie trwa:

 • mniej niż 4 godziny w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości ponad 3500 km,
 • mniej niż 3 godziny w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości 1500-3500 km,
 • mniej niż 3 godziny w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych o długości powyżej 1500 km,
 • mniej niż 2 godziny w przypadku lotów do 1500 km. 

Odwołanie bądź opóźnienie lotu daje również możliwość ubiegania się o odszkodowanie lub zwrot pełnej ceny biletu i bezpłatny powrót. Kiedy będzie przysługiwać Ci odszkodowanie? Pasażer ma prawo odstąpić od umowy, jeśli lot został odwołany bądź jest opóźniony o więcej niż 5 godzin. Wówczas przewoźnik musi zwrócić koszt biletu (po cenie zakupu) w terminie maksymalnie 7 dni. Kolejne prawa osoby podróżującej to:

 • prawo do zmiany planu podróży, 
 • prawo do złożenia skargi na przewoźnika lotniczego, 
 • prawo do informacji o prawach pasażera, 
 • prawo do informacji o tożsamości przewoźnika, 
 • prawo do zwrotu części ceny biletu za zmianę klasy podróży.

W JAKICH SYTUACJACH LOT MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANY?

Przez pojęcie odwołanego lotu rozumie się taki, który:

 • w ogóle się nie rozpoczął, 
 • wystartował, jednak ze względu na okoliczności samolot zawrócił do miejsca wylotu, 
 • został przekierowany, przez co start nastąpił z innego lotniska w innym mieście.

Powodów do odwołania lotu może być wiele, do najczęstszych zaliczamy:

 • problemy techniczne lotu - samolot jest niesprawny, odbycie lotu jest więc niemożliwe bądź niebezpieczne,
 • ekstremalne warunki pogodowe - choć najnowsze samoloty są przystosowane do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, nie zawsze jest to możliwe,
 • problemy operacyjne przewoźnika - zaliczamy do nich np. brak personelu,
 • zagrożenie dla zdrowia i życia pasażerów - mowa tu m.in. o zagrożeniach, które tworzą pasażerowie,
 • obostrzenia ruchu bądź obostrzenia wieży kontroli lotów - każdy lot ma swój przydział, czyli ustalone godziny startu i lądowania. Odwołanie lotu może nastąpić ze względu np. na brak miejsca do wylądowania. 

Poza sytuacjami, w których lot może zostać odwołany, zdarzają się i takie, w których przewoźnik ma prawo wyprosić pasażera z pokładu samolotu. Mowa tutaj między innymi o sytuacjach, w których pasażer nie stosuje się do zaleceń załogi i stwarza tym samym niebezpieczeństwo dla siebie oraz innych. W zależności od powagi sytuacji załoga ma prawo zdecydować o wcześniejszym wylądowaniu i wyproszeniu pasażera. Zdecydowana większość linii lotniczych nie wpuszcza na pokład, tj. odmawia przyjęcia na pokład, osób, które są pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.

Każda linia lotnicza ma swój regulamin i restrykcyjne zasady, warto więc przed rozpoczęciem lotu się z nimi zapoznać. Czasem nawet nieumyślne zachowanie może nieść za sobą naprawdę przykre konsekwencje. Za nieodbyty w takich przypadkach lot linia lotnicza nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania.

KIEDY PRZYSŁUGUJE ODSZKODOWANIE ZA ODWOŁANY LOT?

Pasażer może ubiegać się o odszkodowanie, jeśli przyczyna odwołania lotu leży w zakresie odpowiedzialności linii lotniczej, czyli odwołanie nie było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności. Zakres reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  Rady UE nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r., w którym ustalono, że odszkodowanie przysługuje w przypadku:

 • lotu obsługiwanego przez linie lotnicze spoza UE oraz których wylot ma miejsce z lotniska UE,
 • lotu obsługiwanego przez linie lotnicze zarejestrowane w UE oraz których trasa obejmuje przynajmniej jedno lotnisko w UE jako start lub lądowanie. 

Zasady są takie same zarówno w przypadku linii tradycyjnych, jak i czarterowych czy niskokosztowych. Nie ma tutaj żadnych wyjątków. Roszczenie o odszkodowanie obowiązuje w każdym przypadku. 

Mówiąc o odszkodowaniu za odwołany lot, warto wspomnieć również o ubezpieczeniu turystycznym, które nierzadko pozwala uzyskać rekompensatę za zgubiony lub skradziony bagaż. Jego wykupienie umożliwia otrzymanie odszkodowania z dwóch źródeł - od linii lotniczych i ubezpieczyciela. Poszukując takiej polisy, warto przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia i sprawdzić, co dokładnie jest objęte zakresem ochrony, a także jakie zastosowano wyłączenia odpowiedzialności.

KIEDY NIE OTRZYMAMY ODSZKODOWANIA ZA OPÓŹNIENIE CZY ODWOŁANIE LOTU?

Otrzymanie odszkodowania za odwołany lot nie zawsze jest możliwe. Nie zostanie ono wypłacone, jeżeli:

 • odwołanie lotu nastąpiło co najmniej 14 dni przed planowaną podróżą i pasażer został poinformowany, 
 • odwołanie lotu nastąpiło między 14 a 7 dniem przed planowaną podróżą, a pasażerowi zaproponowano podróż alternatywną, czyli lot zastępczy (wylot nie może odbyć się wcześniej niż 2 godziny przed pierwszym planowanym lotem, a przylot nie może nastąpić później niż na 4 godziny przed pierwszym planowanym przylotem),
 • odwołanie lotu nastąpiło przed 7 dniem przed planowaną podróżą, a pasażerowi zaproponowano podróż alternatywną (wylot nie może odbyć się wcześniej niż godzinę przed pierwszym planowanym lotem, a przylot nie może nastąpić później niż 2 godziny przed pierwszym planowanym przylotem),
 • zaistniała sytuacja nadzwyczajna, której nie dało się uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych kroków. Mowa tu o warunkach meteorologicznych, zagrożeniach bezpieczeństwa czy destabilizacji sytuacji politycznej.

ZMIANA KLASY PODRÓŻY W SAMOLOCIE - CO TERAZ? JAKIE ROSZCZENIE PRZYSŁUGUJE?

Jeśli przez odwołany lot pasażer został umieszczony w klasie wyższej niż ta, na którą wykupił bilet, przewoźnik nie ma prawa domagać się dopłaty żadnych pieniędzy. Jeżeli z kolei został umieszczony w klasie niższej niż ta, na którą wykupił bilet, przewoźnik jest zobowiązany do zwrotu części pieniędzy. W przypadku lotów o długości do 1500 km będzie to 30% ceny biletu. W przypadku lotów o długości od 1500 do 3500 km powinien zwrócić 50% ceny biletu. Nie dotyczy to jednak lotów pomiędzy europejskim terytorium państw UE a francuskimi departamentami zamorskimi. W przypadku lotów o długości większej niż 3500 km przewoźnik zobligowany jest zwrócić pasażerowi 75% ceny biletu. 

ODSZKODOWANIE ZA ODWOŁANY LOT - JAK DŁUGO TRZEBA CZEKAĆ I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ODSZKODOWANIE?

W ubieganiu się o odszkodowanie za opóźniony i odwołany lot duże znaczenie mają wszelkie zachowane przez nas dokumenty. Przydatna będzie karta pokładowa, potwierdzenie rezerwacji, zawiadomienie o odwołaniu lub opóźnieniu lotu i elektroniczny bilet. Jeśli mamy je, możemy skontaktować się z liniami lotniczymi w celu złożenia reklamacji, a także złożyć skargę do krajowego organu wykonawczego. Prawo do odszkodowania istnieje nie tylko w przypadku odwołania lotu, lecz także jeżeli został on znacząco opóźniony. 

Wniosek o odszkodowanie należy wysłać na adres prawny linii lotniczych. Ważne, aby adres był prawidłowy. W razie wątpliwości należy skontaktować się telefonicznie bądź mailowo. 

Taki wniosek powinien zawierać:

 • dane osobowe pasażera,
 • dane linii lotniczych,
 • nazwiska innych pasażerów,
 • numer lotu i datę rezerwacji, 
 • adres lotniska odlotu i przylotu, 
 • czas opóźnienia bądź informację o odwołaniu lotu,
 • kwotę odszkodowania, 
 • konto bankowe pasażera.

Do wniosku należy również dołączyć wyżej wymienione dokumenty, czyli dowody świadczące o rezerwacji i zapłacie za lot. Po wysłaniu stosownego wniosku trzeba poczekać na decyzję linii. Jeśli wystąpią przesłanki przemawiające za wypłatą odszkodowania za opóźnienie lub odwołanie lotu, lecz linia lotnicza nie uwzględni roszczenia, warto skorzystać z usług prawnika.

Czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania zależy od zaistniałych okoliczności oraz przewoźnika, jednak szacuje się, że proces egzekwowania odszkodowania może trwać od 3 do nawet 12 miesięcy. 

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA ZA OPÓŹNIONY LOT I ODWOŁANY LOT

Wysokość odszkodowania za odwołany lot zależy od długości trasy oraz tego, czy był to lot wewnątrzwspólnotowy. Z poniższej tabeli dowiesz się, o jakie możesz wnioskować. 

Odległość

Trasa

Odszkodowanie w wysokości

Do 1500 km

Lot rozpoczyna się i kończy w UE

250 euro 

Powyżej 1500 km

Lot rozpoczyna się i kończy w UE

400 euro 

Od 1500 km do 3500 km

Lot kończy się lub rozpoczyna poza UE

400 euro 

Powyżej 3500 km

Lot kończy się lub rozpoczyna poza UE

600 euro 

Linia lotnicza, w przypadku odwołania podróży, może zaproponować pasażerowi alternatywny lot do miejsca docelowego. Jeśli wylot ma się odbyć następnego dnia od planowanego lotu bądź jeszcze później, przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia pasażerowi opieki, w tym m.in. wyżywienia i hotelu.

Zniżka -15%
Potrzebujesz ubezpieczenia podróży?
Oblicz składkę

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Lot czarterowy – czym są czartery? Czym różni się lot czarterowy od lotu rejsowego?

W 2023 roku polskie lotniska obsłużyły ponad 50 mln pasażerów, a swoje rekordy w tym zakresie pobiły porty regionalne, na czele z Krakowem i Modlinem pod Warszawą. Takie Lotniska obsługują różnego rodzaju loty – w tym rejsowe i czarterowe. Zwłaszcza w okresie wakacyjnym loty charters są regularnie organizowane z Polski do wakacyjnych destynacji. Czym właściwie są czartery?

Czytaj dalej

Jak wygląda odprawa na lotnisku przed odlotem?

Wybierasz się w podróż samolotem? Będzie to Twój pierwszy lot? Z pewnością możesz odczuwać stres przed wzbiciem się w powietrze, ale dobrze wszystko zaplanuj, by zmniejszyć to poczucie. Musisz wiedzieć przede wszystkim to, jak wygląda odprawa w porcie lotniczym, którą przechodzisz, zanim jeszcze wejdziesz na pokład samolotu. Zobacz, jak wygląda odprawa i kontrola bezpieczeństwa na lotnisku i jakie dokumenty absolutnie musisz mieć przy sobie. Jak nadać bagaż i jakie rodzaje bagażu możesz zabrać…

Czytaj dalej
Polecany

Już od 4,20 zł /dzień!

Ubezpieczenie
podróży

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę