UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Czas czytania:

Ile kosztuje wyrobienie paszportu – opłata za wyrobienie paszportu wnoszona w paszportowym urzędzie wojewódzkim

Podstawowym dokumentem podróży zagranicznej jest paszport. Pozwala na potwierdzenie Twojej tożsamości i jest wymagany np. w czasie wyjazdów na wakacje czy ferie poza granice Unii Europejskiej i strefy Schengen. Sprawdź, jak wyrobić paszport dla siebie i dziecka oraz jaka jest wysokość opłat wnoszonych do urzędu, które są związane z całą procedurą.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu

Jak wygląda procedura wyrobienia paszportu?

Bez paszportu możesz nie wyjechać na urlop życia, np. do Tajlandii, Kenii czy nawet do Egiptu. Planowanie wakacji warto rozpocząć od sprawdzenia dokumentów podróży i ich ważności. Pamiętaj, że w wielu przypadkach nie wystarczy dowód osobisty, by wyjechać na zaplanowane wakacje, a nieważny paszport może spowodować, że wczasy przepadną. Nie ma znaczenia, czy lecisz do kraju, gdzie jest najtańsze życie na świecie, czy do bogatej części świata. Zawsze sprawdź wymagane dokumenty.

Chcąc wyrobić paszport, musisz złożyć wniosek osobiście w urzędzie wojewódzkim, w punkcie paszportowym. Natomiast jeśli ma to być dokument dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wówczas w jej imieniu wniosek o paszport składa opiekun prawny lub kurator.

Wniosek o paszport

Podstawą wnioskowania o wyrobienie paszportu – czy to zwykłego, biometrycznego czy tymczasowego, jest wniosek składany na formularzu urzędowym. Dołączyć powinieneś do niego:

 • Twoje jedno, aktualne, kolorowe zdjęcie wykonane nie później niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 • Dowód uiszczenia opłaty za paszport.
 • Dokument, który potwierdza przysługujące Ci prawo do zniżki lub całkowite zwolnienie z uiszczania opłaty, np. ważną legitymację studencką.
 • Paszport, którego obecnie używasz, o ile go miałeś, a jeśli nie – na wizytę w urzędzie zabierz ważny dowód osobisty (bądź tymczasowy dowód osobisty, o ile jest wyrobiony dla osoby niepełnoletniej).
 • Skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa, jeśli Twoje nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą.

Niewykluczone, że urzędnik przyjmujący Twój wniosek poprosi Cię o złożenie dodatkowych dokumentów, np. odpis polskiego aktu stanu cywilnego, potwierdzenie obywatelstwa, jeśli będzie miał wątpliwości co do tożsamości osoby wnioskującej o paszport. Pamiętaj, że w trakcie składania wniosku zostaną od Ciebie pobrane odciski palców.

Wysokość opłaty za wyrobienie paszportu dla dorosłego i paszportu dla dziecka

Z tytułu wyrobienia paszportu musisz ponieść pewne opłaty. Jeśli chodzi o paszport dla osoby dorosłej, której nie przysługują żadne zniżki, wynosi ona 140 zł. Na stronie punktu paszportowego można dowiedzieć się, czy przyjmuje on płatności gotówką w kasie urzędu, czy też płatności bezgotówkowe kartą, a także to, na jaki numer konta można zrobić wcześniej przelew tytułem opłaty za paszport.

Ze zniżki w wysokości 50 proc. opłaty tymczasowej (płacisz 70 zł za paszport) skorzystasz, jeśli jesteś:

 • uczniem lub studentem między 18. a 26. rokiem życia,
 • emerytem,
 • rencistą,
 • osobą niepełnosprawną,
 • osobą utrzymywaną przez małżonka, który jest emerytem, rencistą albo osobą z niepełnosprawnością,
 • osobą z ustalonym prawem do renty socjalnej,
 • osobą przebywającą w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,
 • świadczeniobiorcą pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej,
 • świadczeniobiorcą pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • osobą mającą status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • kombatantem albo ofiarą represji wojennych i okresu powojennego,
 • osobą, która pracowała po 1956 roku na rzecz nielegalnych organizacji politycznych i związków zawodowych,
 • osobą, która nie pracowała przed 31 lipca 1990 roku z powodu represji politycznych,
 • osobą, która nie mogła wykonywać swojego zawodu przed 31 lipca 1990 roku z powodu represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce,
 • żołnierzem pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakiem ratownikiem ochotniczej straży pożarnej,
 • osobą, której przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikiem pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa,
 • rodzicem albo małżonkiem rodzica w rodzinie wielodzietnej, rodzicem zastępczym lub osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka i masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Skorzystasz z jeszcze większej zniżki, w wysokości 75 proc. standardowej opłaty, czyli zapłacisz jedynie 35 zł za paszport, jeśli jesteś członkiem rodziny wielodzietnej, posiadasz ważną kartę Dużej Rodziny i jesteś przy tym uczniem lub studentem.

Nic nie płacisz za wyrobienie paszportu w urzędzie wojewódzkim, czyli skorzystasz ze zwolnienia z opłaty, jeśli:

 • w dniu złożenia wniosku o paszport masz ukończone 70 lat,
 • Twój paszport został błędnie spersonalizowany lub ma wadę techniczną (z winy urzędu),
 • w Twoim paszporcie stwierdzone zostały niezgodności dotyczące m.in. imienia, nazwiska, daty urodzenia,
 • jesteś żołnierzem wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa (nie dotyczy to żołnierzy zawodowych),
 • masz prawomocne orzeczenie sądu, które stwierdza nieważność decyzji o odmowie wydania lub unieważnienia dokumentu paszportowego.

Musisz mieć przy tym ze sobą dokumenty, które potwierdzą przy wnioskowaniu o paszport, że masz prawo do opłaty zniżkowej lub do ubiegania się o dokument bez wnoszenia takiej opłaty.

Weź pod uwagę to, że nie otrzymasz paszportu od ręki – musisz na to poczekać około miesiąc od chwili złożenia wniosku w urzędzie. Brak dokumentu może być powodem rezygnacji z wyjazdu, ale nie zawsze poniesiesz z tego tytułu pełne koszty odwołania imprezy turystycznej. Jeśli dojdzie do kradzieży dokumentów niezbędnych w podróży, np. paszportu, i masz to udokumentowane, wówczas możemy Ci zagwarantować zwrot kosztów podróży w ramach oferowanego ubezpieczenia rezygnacji z wyjazdu za granicę. Sprawdź, gdzie wykupić ubezpieczenie na wakacje za granicą obejmujące ryzyko odwołania wakacji – u nas możesz to zrobić także w trybie online.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu tymczasowego

Jeśli potrzebujesz dokumentu „na już”, być może dobrym rozwiązaniem będzie wyrobienie paszportu tymczasowego. W przypadku gdy wybierasz się do krajów spoza Schengen i paszport jest dokumentem wymaganym, a jednocześnie w kraju docelowym akceptują paszport tymczasowy, możesz go od ręki otrzymać np. na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Okęcie). Jest ważny przez maksymalnie 365 dni od chwili wydania.

Koszt wyrobienia paszportu tymczasowego wynosi 30 zł, jeśli składasz wniosek w Polsce. Opłata może być wyższa za granicą. Informację o jej wysokości znaleźć możesz na stronie polskiego konsulatu w kraju, w którym chcesz uzyskać dokument.

Zniżka -15%
Potrzebujesz ubezpieczenia podróży?
Oblicz składkę
Magdalena Oszczak - autor artykułu to Menedżer Zespołu Ubezpieczeń Turystycznych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów w UNIQA
Magdalena Oszczak
Menedżer Zespołu Ubezpieczeń Turystycznych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TU S.A.

Od 13 lat pracuje w UNIQA TU S.A. (dawniej AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.) i odpowiada za tworzenie produktu, ocenę ryzyka, nadzór nad likwidacją szkód linii travel. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studnia w Katedrze Ubezpieczeń Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 20 lat związana jest z rynkiem ubezpieczeń turystycznych. Początki swojego doświadczenia zdobywała w Towarzystwie Ubezpieczeń  Gerling Polska na stanowisku Głównego Specjalisty, następnie z Towarzystwie Ubezpieczeń Signal Iduna S.A. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych i Osobowych.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Gdzie wyrobić paszport? Punkt paszportowy w urzędzie wojewódzkim

W ramach wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej i sukcesywnie poszerzanej strefy Schengen obywatele krajów wspólnoty mogą podróżować wygodnie za okazaniem dowodu tożsamości, np. dowodu osobistego. Jednak poza Schengen do przekroczenia granicy konieczne jest posiadanie paszportu. Zobacz, gdzie wyrobić ten dokument.

Czytaj dalej

Brak paszportu oraz nieważny dowód – co zrobić, gdy paszport straci ważność? Ile trzeba czekać na nowy paszport czy dowód w urzędzie?

W ramach planowania wakacyjnych wojaży czy wyjazdów zagranicznych w ciągu roku konieczne jest sprawdzenie ważności dokumentów podróży. Jednak z różnych względów – zapominalstwa, niedopatrzenia czy z uwagi na spontaniczną organizację urlopu może się okazać tuż przed wylotem czy podróżą samochodem za granicę, że Twój paszport jest nieważny. Co zrobić w takiej sytuacji?

Czytaj dalej

Jak wyrobić paszport? Jak krok po kroku przebiega wyrobienie paszportu?

Paszport jest podstawowym dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza i wykorzystywany jest podczas wielu podróży zagranicznych. Nie do wszystkich krajów, nawet w Europie, można wjechać wyłącznie na dowód osobisty. Dokument ten wystarczy w przypadku krajów strefy Schengen. Na przykład obecnie, jeśli wybierasz się na krótką wycieczkę czy dłuższy pobyt na Wyspach Brytyjskich, musisz mieć przy sobie ważny paszport. Ponadto w wielu krajach konieczne jest, by był ważny przez co najmniej 6…

Czytaj dalej
Polecany

Już od 4,20 zł /dzień!

Ubezpieczenie
podróży

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę