Ile się czeka na prawo jazdy po zdaniu egzaminu w 2021 roku?

Egzamin na prawo jazdy to procedura, która ma na celu zweryfikowanie umiejętności kierowania pojazdem danego kursanta. Wiele młodych osób, które rozważa zapisanie się do szkoły nauki jazdy, zastanawia się, ile zajmuje zrobienie prawa jazdy kategorii B. Jaki jest czas oczekiwania na prawo jazdy po egzaminie państwowym? Sprawdź, ile się czeka na prawo jazdy.

młody kierowca pokazuje swoje prawo jazdy

KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B - ILE ZAJMUJE ZROBIENIE PRAWA JAZDY W 2021?

Niedoświadczeni kandydaci na kierowców samochodów osobowych zwykle nie wiedzą, ile czasu zajmuje zrobienie prawa jazdy kategorii B. Najpierw trzeba wykonać badania lekarskie, które potwierdzą, że można uczestniczyć w kursie (kierować pojazdami). Kolejny krok to wizyta w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania oraz złożenie wniosku o wydanie numeru PKK (Profil Kursanta Kierowcy) wraz z dołączoną fotografią. Następnie – po otrzymaniu numeru PKK - można zapisać się na kurs nauki jazdy. Tak więc ile trwa wyrobienie prawa jazdy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku kategorii B kursant musi odbyć 30 godzin szkolenia teoretycznego (każda godzina lekcyjna to 45 minut). Po zdaniu części teoretycznej można zapisać się na kurs praktyczny (trwa 30 godzin zegarowych – każde zajęcia praktyczne to 60 minut). Szkolenie praktyczne obejmuje plac manewrowy i naukę jazdy w ruchu drogowym (tzn. kursant wyjeżdża samochodem „na miasto’’). Po jego zakończeniu należy przystąpić do egzaminu wewnętrznego, a następnie można zapisać się na egzamin państwowy. Warto dodać, że kurs nauki jazdy (kategoria B) można rozpocząć już 3 miesiące przed 18. urodzinami.

A ile trwa kurs na prawo jazdy? Zależy to przede wszystkim od osoby biorącej udział w kursie - zwykle to około 2 miesiące.

ILE SIĘ CZEKA NA PRAWO JAZDY I JAK WYGLĄDA PROCEDURA JEGO WYDANIA?

Cały proces wydawania pierwszego prawa jazdy określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Dotyczy ono wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Jeśli chodzi o prawo jazdy kategorii B (najpopularniejsze), dotyczy ono uprawnień do prowadzenia pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony oraz ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych (z wyłączeniem kategorii B1).

Od czego zatem zaczyna się ten proces? Po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (tzw. WORD), wysyła on informację do właściwego urzędu. Następnie zainteresowany wypełnia odpowiednie dokumenty i składa je w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania (w wydziale komunikacji). Można zrobić to osobiście, lecz jest także inna opcja - złożenie dokumentów przez Internet. Jeśli wybierze się właśnie formę online, niezbędne jest do tego założenie tzw. profilu zaufanego, co można zrobić na stronie www.pz.gov.pl. Trzeba też uiścić opłatę w wysokości 100,50 zł, którą także określa wspomniany wyżej akt prawny. Jest to więc kwota stała - w całym kraju taka sama. Po złożeniu dokumentów zostaje już tylko czekanie aż Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych przygotuje prawo jazdy.

Ile się czeka na prawo jazdy? Zwykle około 14 dni roboczych, choć ten okres nie jest opisany żadnymi przepisami (określony jest czas do 9 dni roboczych wzwyż - od dnia, w którym urząd otrzyma potwierdzenie opłaty). W przypadku nieścisłości (np. podania błędnych informacji) czas może wydłużyć się nawet do 2 miesięcy.

Jak sprawdzić status wydania prawa jazdy? Wystarczy wejść na stronę internetową www.info-car.pl i podać imię, nazwisko oraz numer PESEL (numer PKK, czyli Profilu Kandydata na Kierowcę, bądź datę urodzenia). Jeśli w systemie PWPW pojawi się komunikat: „Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru”, oznacza to, że wystarczy udać się do urzędu po odbiór.

Na dłuższy czas oczekiwania na prawo jazdy muszą nastawić się cudzoziemcy, którzy wnioskują o wymianę zagranicznego prawa jazdy na polskie. W tym przypadku wypełnienie wszystkich formalności (i w związku z tym termin wydania prawa jazdy) może zająć kilka tygodni, co wiąże się zwykle z weryfikacją ich uprawnień do kierowania pojazdami. Warto też wiedzieć, że jeśli dana osoba wyrobiła prawo jazdy w kraju, w którym nie obowiązuje konwencja wiedeńska o ruchu drogowym, będzie musiała zdać dodatkowy egzamin z teorii.

Co ważne, ze względu na pandemię sytuacja może być dynamiczna, a czas oczekiwania ulec wydłużeniu. Warto mieć na uwadze delikatne opóźnienia.

MŁODY KIEROWCA - PRZEZORNY ZAWSZE UBEZPIECZONY

Po otrzymaniu prawa jazdy wielu świeżo upieczonych kierowców decyduje się na zakup pierwszego samochodu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każde auto musi być ubezpieczone. Niedoświadczeni, młodzi kierowcy powinni zainwestować w pakiet o szerokim zakresie ochrony – poza obowiązkowym OC samochodu, które gwarantuje odszkodowanie za szkody spowodowane przez kierowcę auta osobom trzecim, warto sprawdzić również propozycje szerszego zakresu ochrony, w tym. NNW, Assistance i ubezpieczenia AC. Bogatą ofertę przedstawia w tym zakresie UNIQA. Pakiet OC obejmuje także ubezpieczenie Assistance MIDI oraz Zieloną Kartę. Co więcej, cena tego typu pakietu jest bardziej korzystna, niż wykupowanie każdego z wymienionych tu ubezpieczeń oddzielnie.

Podsumowując, ile się czeka na prawo jazdy (kategoria B)? Na otrzymanie dokumentu, potwierdzającego uprawnienia jego właściciela do prowadzenia pojazdów silnikowych na drogach publicznych, czeka się standardowo około 14 dni (liczonych od chwili wniesienia stosownej opłaty za wydanie dokumentu). W wyjątkowych okolicznościach (wystąpienie problemów formalnych) czas może wydłużyć się nawet do kilku tygodni. Warto więc pożytecznie wykorzystać okres oczekiwania na prawo jazdy i przeanalizować aktualną ofertę. Korzystając z kalkulatora OC, można kupić korzystne cenowo OC dla młodego kierowcy.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę