UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Ubezpieczenie OC dla młodych kierowców – ile kosztuje najtańsze OC w 2021?

Ubezpieczenie OC, jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Ta polisa chroni własność osoby, która spowoduje wypadek i będzie zobowiązana do pokrycia szkód powstałych na skutek zdarzenia. Co obejmuje ubezpieczenie OC dla młodych kierowców? Jak wiek kierującego pojazdem wpływa na średnią cenę polisy OC dla młodych właścicieli samochodów oraz komu przysługują zniżki?

młoda kobieta za kierownicą

UBEZPIECZENIE OC - CZYM JEST I CO OBEJMUJE?

Ubezpieczenie OC to jedyne obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Obowiązujące prawo mówi, że każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu powinien posiadać ważną przez 12 miesięcy polisę. Ubezpieczenie OC to rodzaj ochrony majątkowej, który obejmuje sytuacje, takie jak:

 • zderzenie z innym pojazdem,
 • potrącenie pieszego lub rowerzysty,
 • uderzenie pojazdem w budynek, ogrodzenie lub obiekt publiczny,
 • i inne.

Jeśli dojdzie do którejś z wyżej wymienionych sytuacji, ubezpieczenie OC pokryje koszty (poszkodowanego):

 • naprawy uszkodzonego pojazdu i wynajem samochodu zastępczego na czas naprawy,
 • zadośćuczynienia;
 • badania technicznego po naprawie uszkodzonego pojazdu,
 • odszkodowania za szkodę całkowitą,
 • akcji ratunkowej,
 • jeśli to uzasadnione, również noclegu dla osób, które zostały poszkodowane,
 • leczenia, rehabilitacji, a także renty,
 • płatnego parkingu dla uszkodzonego samochodu.

Należy jednak pamiętać również o sytuacjach, w których odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Mowa tu o:

 • uszkodzeniu ładunku przewożonego za opłatą, który przewozimy w celu zarobku,
 • szkodach obejmujących utratę gotówki, sprzętu, biżuterii czy papierów wartościowych,
 • szkodach wyrządzonych nam samym, wówczas jedna osoba jest zarówno sprawcą, jak i poszkodowanym,
 • zniszczeniu bądź skażeniu środowiska spalinami lub wyciekami szkodliwych płynów spod maski.

CO GROZI ZA BRAK UBEZPIECZENIA OC DLA MŁODYCH KIEROWCÓW?

Warto pamiętać, że konieczność posiadania ubezpieczenia OC dotyczy także sytuacji, w których pojazd jest nieużywany lub niesprawny i po prostu stoi w garażu czy na parkingu. Jeśli jednak jest zarejestrowany, koniecznie musi posiadać polisę OC. Za brak ubezpieczenia grozi kara.

Jaka jest jej wysokość? Zależy to od rodzaju pojazdu, ilości dni braku ochrony oraz przede wszystkim od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego co roku. Brak ochrony powyżej 14 dni to 100% kary za brak ubezpieczenia OC dla młodych kierowców (i wszystkich innych) wynosi bowiem dwukrotność płacy minimalnej. Co istotne, takie wyliczenia dotyczą samochodów osobowych, ponieważ kwoty kar, np. dla pojazdów ciężarowych czy motocykli, są inne.

Warto jednak pamiętać, że jeśli dany właściciel pojazdu nie miał polisy przez kilka lat, przypuśćmy - od 2016 roku - ale zostanie to wykryte dopiero w roku 2021, zapłaci tylko za ten ostatni rok. Kary nie sumują się i są liczone zgodnie z wysokością ustaloną na obecny czas.

Co ważne, kara za brak OC ma wyznaczone trzy progi i to właśnie od nich zależy wysokość kwoty, jaką w przypadku nieposiadania polisy należy zapłacić:

 • za brak ciągłości OC do 3 dni wysokość kary wynosi 20% dwukrotności płacy minimalnej ustalonej na dany rok;
 • brak ciągłości od 4 do14 dni - 50% dwukrotności płacy minimalnej;
 • 14 dni i więcej - 100% dwukrotności płacy minimalnej.

W 2021 roku płaca minimalna wynosi 2800 zł brutto, a co za tym idzie, kary za brak OC w roku 2021 wyniosą:

 • Samochód osobowy:
  • 1120 zł w przypadku braku ochrony do 3 dni,
  • 2800 zł w przypadku braku ochrony przez 3-14 dni,
  • 5600 zł w przypadku braku ochrony powyżej 14 dni.

W porównaniu do poprzedniego roku kary za brak OC wzrosły o około 8%. W 2020 płaca minimalna wynosiła bowiem 2600 zł brutto.

Biorąc zaś pod uwagę inne pojazdy, w 2021 kary za brak OC wynoszą:

 • Motocykle i motorowery:
  • 190 zł w przypadku braku ochrony do 3 dni,
  • 470 zł w przypadku braku ochrony przez 3-14 dni,
  • 930 zł w przypadku braku ochrony powyżej 14 dni.
 • Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe, autobusy:
  • 1680 zł w przypadku braku ochrony do 3 dni,
  • 4200 zł w przypadku braku ochrony przez 3-14 dni,
  • 8400 zł w przypadku braku ochrony powyżej 14 dni.

Brak OC dla młodych kierowców - czy zostanie to wykryte?

Zapłacenie kary za brak polisy grozi nie tylko tym, których zatrzyma do kontroli np. policja czy straż graniczna. Swoje własne kontrole przeprowadza też Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - korzysta z baz danych ubezpieczonych pojazdów i sprawdza w nich np. zgłoszone szkody, wypłacone odszkodowania czy informacje na temat sprzedanych polis. Jeśli dana kwestia budzi wątpliwości urzędników, przeprowadzane są dodatkowe weryfikacje - gdy przebiegają niepomyślnie, UFG zwraca się do właściciela pojazdu z prośbą o przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadanie ważnego OC lub, jeśli pojazd zmienił już właściciela, dokumentów potwierdzających jego wcześniejszą sprzedaż. Jeżeli niezmiennie wniosek będzie taki, że polisy nie ma, UFG nałoży karę i wezwie do uiszczenia zapłaty (właścicielowi pojazdu przysługuje możliwość odwołania).

Należy przy tym podkreślić, że nawet jeśli sprawca wypadku nie będzie miał wykupionej polisy OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci w takiej sytuacji odszkodowanie poszkodowanemu. Najprawdopodobniej jednak zwróci się później do sprawcy o zwrot wypłaconego poszkodowanym odszkodowania. Nierzadko są to kwoty, które w przypadku wyrządzenia szkody na osobie sięgają nawet kilkuset tysięcy czy miliona złotych. W takiej sytuacji nawet kilkudniowe opóźnienie w zapłacie OC może zrujnować budżet na wiele lat.

OC DLA MŁODYCH KIEROWCÓW - JAK WIEK KIEROWCY WPŁYWA NA ŚREDNIĄ CENĘ OC?

Wiele osób zastanawia się, jak wygląda kwestia cen OC dla młodych kierowców. Wiek ma znaczący wpływ na cenę ubezpieczenia OC. Dlaczego? Ubezpieczyciele wychodzą z założenia, że im starszy kierowca, tym większe doświadczenie i mniejsze prawdopodobieństwo wypadku. Przedstawiamy średnie ceny OC na podstawie danych z III kw. 2020 roku:

Wiek kierowcy

Cena ubezpieczenia

powyżej 56 lat

555 zł

46-55 lat

570 zł

36-45 lat

570 zł

26-35 lat

706 zł

18-25 lat

1661 zł

Najwyższe OC było płacone przez osoby w wieku 19 lat. Taki kierowca płacił aż 2 215 zł rocznie za ubezpieczenie. Tańsze OC przysługuje osobom zamężnym i żonatym, a także posiadającym dzieci. Osoby w wieku 18-25 lat rzadziej biorą ślub czy decydują się na dzieci, dlatego też OC dla młodych kierowców jest znacznie droższe. Średnia cena OC dla osób, które są w związku małżeńskim, wynosi 595 zł, wdowiec/wdowa płaci średnio 618 zł, osoby po rozwodzie 650 zł, a panna lub kawaler aż 972 zł.

Także płeć ma wpływ na to, jak wiele płaci się za OC. Statystyczna kobieta za obowiązkowe ubezpieczenie samochodu w 2020 roku zapłaciła 640 zł, podczas gdy mężczyzna 614 zł.

Trudno się jednak dziwić, że OC dla młodych kierowców jest wyższe niż dla tych, którzy mają dłuższy staż - najwyższy wskaźnik liczby wypadków odnotowuje się właśnie wśród kierowców do 24. roku życia. Wg raportu Komendy Głównej Policji za 2020 rok, kierowców do 24 roku życia cechował najwyższy wskaźnik liczby wypadków na 10000 populacji, który wynosił 13,82. Dla porównania wskaźnik dla grupy wiekowej 40-59 wyniósł 5,51, a dla osób 60+ tylko 3,55. Przyczyną 41% wypadków, które spowodowali młodzi kierowcy było „niedostosowanie prędkości do warunków ruchu”, a o ich ciężkości świadczy 60% zabitych w wypadkach przez nich spowodowanych. Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami i jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzyka.

A jak powyższe dane mają się do 2021 roku? OC dla młodych kierowców niezmiennie jest droższe niż dla tych starszych, lecz - co najważniejsze - średnie ceny polis spadły. Porównując I kwartał 2021 roku do analogicznego okresu 2020, zauważymy spadek aż o 10,2%. W marcu 2021 roku średnia cena OC wynosiła 572 zł, zaś w marcu rok wcześniej - 630 zł.

ZNIŻKI NA UBEZPIECZENIE OC - KOMU PRZYSŁUGUJĄ?

Bezszkodowa jazda ma wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie OC dla młodych kierowców. Właściciele pojazdów, którzy przez kilka lat nie spowodowali żadnej kolizji, mogą liczyć na to, że cena składki będzie niższa niż w przypadku tych osób, z których polisy były likwidowane szkody komunikacyjne. Niższą cenę za polisę komunikacyjną mogą zapłacić także te osoby, które ubezpieczają więcej niż jeden samochód.

ILE KOSZTUJE UBEZPIECZENIE OC DLA MŁODEGO KIEROWCY?

Zanim przejdziemy do cen OC dla młodych kierowców, powinniśmy wyjaśnić, kogo uważa się za młodego kierowcę - to osoba w wieku 18-25 lat oraz posiadająca prawo jazdy krócej niż 36 miesięcy.

Dokładna kwota, jaką przyjdzie takiej osobie zapłacić, zależy jednak nie tylko od wieku, lecz także wielu innych czynników, w tym:

 • rodzaju pojazdu,
 • marki i modelu (np. na początku 2021 roku właściciel Daewoo mógł za OC zapłacić już 392 zł, zaś posiadacz samochodu marki Kia - 538 zł),
 • pojemności i mocy silnika,
 • przebiegu kilometrowego,
 • daty urodzenia kierowcy,
 • daty wydania prawa jazdy,
 • stanu cywilnego i posiadanych dzieci,
 • miejsca zamieszkania,
 • wypracowanych zniżek.

Każdy klient jest traktowany indywidualnie i w zależności od konkretnej firmy ubezpieczeniowej - ceny ubezpieczenia OC dla młodych kierowców mogą się różnić.

SPOSOBY NA TANIE OC DLA MŁODYCH KIEROWCÓW

OC dla młodych kierowców będzie znacznie tańsze, jeśli posiada samochód o takich parametrach, które zapewniają niższą składkę. Przy jakim aucie polisa będzie najtańsza?

Znaczenie ma m.in. wiek pojazdu - im nowszy, tym lepiej. Istotny jest również jego przebieg kilometrowy - im większy, tym większe szanse na to, że dojdzie do wypadku. Cena ubezpieczenia jest wówczas wyższa. Nie bez znaczenia pozostają także marki i modele. Osoby jeżdżące sportowymi samochodami to ryzykowni klienci, zwłaszcza gdy są młodzi i nie mają doświadczenia za kółkiem, stąd też wyższe ceny OC. Podobnie jest w przypadku pojemności i mocy silnika. Firmy ubezpieczeniowe oferują najtańsze OC dla młodych właścicieli samochodów o niskiej pojemności i mocy silnika oraz aut na benzynę, w przypadku diesla koszty są nieco wyższe. Należy zwrócić uwagę również na przeznaczenie pojazdu - jeśli wykorzystujemy pojazd jako taksówkę, musimy o tym poinformować firmę ubezpieczeniową.

W niektórych sytuacjach również młody kierowca może liczyć na zniżki. Wystarczy, że w młodym wieku zarejestruje na siebie skuter, a następnie będzie opłacał za nie obowiązkową polisę. Nie powinna ona przekraczać kilkudziesięciu złotych rocznie. Jeśli przez rok czy nawet kilka lat nie dojdzie do żadnego zdarzenia, wówczas młody kierowca wyrobi sobie zniżki.

Dobrym sposobem na tanie OC dla młodego kierowcy jest dopisanie do polisy starszego kierowcy jako współwłaściciela pojazdu. Jeśli będzie to osoba mająca duże doświadczenie, bezszkodową historię ubezpieczenia i zniżki w OC, cena za polisę może być tańsza nawet o kilkaset złotych. Takie rozwiązanie niesie również za sobą pewne konsekwencje - jeżeli dojdzie do wypadku, obie osoby stracą część zniżek z tytułu bezszkodowej jazdy. Konieczne jest także zgłoszenie zmian w dowodzie rejestracyjnym. 

Wysoka cena OC dla młodych kierowców nierzadko skłania, by zarejestrować samochód na inną osobę z rodziny - np. rodzica. Dzięki temu kwota, jaką trzeba zapłacić za składkę, jest znacznie niższa. Choć to radykalne rozwiązanie, pozwala zaoszczędzić. Taka praktyka może jednak grozić konsekwencjami w postaci dopłaty, jeśli dojdzie do wypadku, a ubezpieczyciel udowodni, że pojazd był prowadzony przez np. syna właściciela, a nie jego samego.

OC DLA MŁODYCH KIEROWCÓW - SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

Każda, nawet niewielka promocja, może zmienić kwotę polisy, dlatego też warto zwracać na nie uwagę. Często widzimy dostępne kody rabatowe czy zniżki przy płatności kartą bądź zakupie przez internet. W UNIQA nowi klienci, którzy kupują ubezpieczenie samochodu online, mają aż 15% zniżki - na stronie można samodzielnie obliczyć składkę w kalkulatorze online, gdzie w odpowiednim polu trzeba zaznaczyć opcję: „Zniżka za zakup przez internet”. Tylko tyle i aż tyle - zniżka zostanie od razu naliczona.

Ciekawą opcją są także różnego rodzaju pakiety ubezpieczeń, np. OC z ubezpieczeniem NNW, assistance, nieruchomości czy polisą zdrowotną. Często pojawiają się zniżki na pakiety, dzięki którym oferta staje się naprawdę korzystna, a cena za ubezpieczenie ostatecznie nie jest wcale wysoka.

Co więcej, młody kierowca, jeśli tylko ma taką możliwość, nie powinien rozkładać płatności na raty, a zapłacić cenę polisy jednorazowo. Dlaczego? Oprocentowanie przy ratach w OC może być wysokie, zwłaszcza dla młodej osoby. Bez względu na sposób płatności, warto porównać oferty różnych firm i znaleźć ubezpieczyciela, który oferuje nie tylko niskie ceny, lecz także korzystne dla nas warunki.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 12 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 8 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej www.uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz doświadczenia Klienta od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
młody kierowca

Zakup pierwszego pojazdu jest ważnym krokiem dla każdego kierowcy. Jednak poza przyjemnością wynikającą z jazdy własnym autem, trzeba liczyć się również z kosztami m.in. obowiązkowego ubezpieczenia OC. Niestety, ale OC dla młodego kierowcy może być stosunkowo drogie. Z jakiego powodu? Kogo określa się mianem młodego kierowcy?

SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę