Jazda bez prawa jazdy – co za to grozi, jakie są kary?

Żeby móc prowadzić pojazdy danego rodzaju, trzeba najpierw zdobyć do tego uprawnienia. Kiedy już je posiadasz, możesz legalnie jeździć np. samochodem osobowym. Niektórzy decydują się jednak na prowadzenie pojazdów mimo tego, że nie mają uprawnień. Co grozi za jazdę bez prawa jazdy?

 

ruch uliczny

Co grozi za jazdę bez prawa jazdy?

Zdanie egzaminu i uzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdów danej kategorii jest potwierdzeniem tego, że masz odpowiednie umiejętności i znasz przepisy ruchu drogowego. Co grozi za jazdę bez prawa jazdy? To zależy, co dokładnie się wydarzyło:

      Prowadzenie auta bez prawa jazdy – w Polsce obowiązkowe jest jego posiadanie w trakcie jazdy pojazdem. W planach jest zniesienie takiej konieczności, ale na chwilę obecną brak dokumentu najczęściej karany jest mandatem w wysokości 50 zł. Jednak zgodnie z art. 95 Kodeksu wykroczeń kierowca może być ukarany naganą bądź grzywną do 250 zł. Nie trzeba natomiast mieć przy sobie w trakcie jazdy potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC i dowodu rejestracyjnego.

      Jazda bez uprawnień – tę kwestię reguluje art. 94 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nim, kto kieruje pojazdami, mimo że nie wyrobił wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny. Zgodnie z taryfikatorem mandatowym opłata może wynosić w tym przypadku od 500 do 5000 zł. Dotyczy to osób, które nigdy nie posiadały prawa jazdy.

      Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami – najczęściej starosta wydaje taką decyzję m.in. za spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym, ucieczkę z miejsca zdarzenia, unikanie kontroli, prowadzenie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Jeśli mimo braku posiadania uprawnień kierowca zdecyduje się na prowadzenie pojazdu, to podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Możliwe jest również orzeczenie przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez okres do 15 lat. Jeżeli kierowca, na którego zostanie nałożony taki zakaz, mimo to zdecyduje się na jazdę autem, zostanie pozbawiony wolności na czas od 3 miesięcy do 5 lat, co wynika z art. 244 Kodeksu karnego.

Mandat czy kara grzywny to dopiero początek problemów, z którymi może wiązać się kierowanie bez uprawnień. Kosztowne konsekwencje czekają na prowadzącego pojazd wówczas, gdy spowoduje on szkodę innym uczestnikom ruchu drogowego.

Konsekwencje jazdy bez prawa jazdy

Jeśli zapomnisz zabrać ze sobą prawo jazdy i spowodujesz szkodę, to prawdopodobnie poniesiesz jedynie konsekwencje w postaci mandatu. Nie jest to podstawa do tego, żeby towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokryło kosztów odszkodowania dla poszkodowanych w ramach ubezpieczenia OC. Problem pojawia się wtedy, gdy prowadzący pojazd spowodował szkodę, a kierował nie mając uprawnień. Co się wówczas dzieje? Możliwe warianty uzależnione są od tego, z jakiego ubezpieczenia ma być likwidowana szkoda. W przypadku:

      OC – towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie poszkodowanym, ale następnie może się zwrócić na drodze regresu do sprawcy zdarzenia, żeby odzyskać te środki. Poszkodowany zatem nie musi się martwić tym, że nie otrzyma odszkodowania. Jego koszty poniesie sprawca zdarzenia.

      AC – ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania, jeśli szkodę spowoduje osoba, która nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Co wówczas, gdy pożyczysz pojazd komuś, kto nie ma uprawnień i to on spowoduje wypadek? Nie otrzymasz odszkodowania z ubezpieczenia autocasco, ale możesz żądać zwrotu kosztów naprawy pojazdu od prowadzącego. Możliwe jednak, że będziesz musiał dochodzić swoich praw w sądzie, gdy sprawca nie odda ci dobrowolnie pieniędzy wydanych na naprawę pojazdu.

Każdy prowadzący pojazd bez posiadania uprawnień powinien mieć świadomość tego, jak ryzykuje, jeżdżąc autem. Jeśli spowoduje wypadek, w którym poszkodowany odniesie trwały uszczerbek na zdrowiu czy zdarzenie będzie przyczyną śmierci jednego z uczestników, to odszkodowanie może przekroczyć nawet milion złotych. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania poszkodowanym, gdy zdarzenia spowodują nieubezpieczeni lub nie uda się odnaleźć sprawcy. Rekordzista musi zwrócić tej instytucji 1,4 mln złotych za wypadek spowodowany nieubezpieczonym motocyklem, którego efektem była śmierć rowerzysty. Inny sprawca ma obowiązek oddać 1,37 mln za spowodowanie wypadku, w konsekwencji którego poszkodowany jest sparaliżowany. W przywołanych przypadkach kierowcy zostali obciążeni koniecznością zwrotu odszkodowania wypłaconego poszkodowanym z innego tytułu niż brak uprawnień do prowadzenia pojazdów, ale takie same następstwa mogą dotknąć prowadzących pojazdy, którzy siadają za kierownicę nie mając uprawnień i do wypadku dojdzie z ich winy.

Warto pamiętać, że umożliwianie jazdy takiemu kierowcy, który nie posiada uprawnień jest karane grzywną.

Jazda bez prawa jazdy po zdanym egzaminie

Zdałeś egzamin na prawo jazdy i z niecierpliwością czekasz na wydanie dokumentu? Skoro potwierdziłeś, że potrafisz prowadzić samochód, to czy dozwolona jest jazda bez prawa jazdy po zdanym egzaminie? Jeżeli nie posiadasz tego dokumentu, to również nie powinieneś kierować autem. Jeżeli złamiesz tę zasadę, to zostaniesz potraktowany tak, jak kierowca, który nie ma uprawnień, czyli zapłacisz grzywnę. Prawo daje też podstawę do tego, by w przypadku skierowania sprawy do sądu został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Jeżdżenie bez prawa jazdy i w tej sytuacji jest bardzo złym pomysłem.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę