UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Ubezpieczenie autocasco – co obejmuje ubezpieczenie AC – jak wybrać?

Autocasco (AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które gwarantuje pokrycie kosztów szkody powstałej w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, uszkodzenia auta przez osoby trzecie lub nieprzewidziane warunki atmosferyczne, kradzieży pojazdu czy jego pożaru lub wybuchu.

Autocasco, w skrócie AC, to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, którym możesz objąć swój samochód oraz jego wyposażenie standardowe i dodatkowe (o ile wyposażenie to zostało zgłoszone we wniosku do ubezpieczenia) przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. To, co obejmuje autocasco, zależy od warunków, jakie oferuje zakład ubezpieczeń, oraz Twoich preferencji jako osoby ubezpieczającej pojazd. Oferta oraz zakres ochrony, które proponuje dany ubezpieczyciel, określone są w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia AC. Co obejmuje i jakie są wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela? Sprawdź to!

CO POKRYWA POLISA AC?

W zależności od wariantu autocasco, na jaki się zdecydujesz, ubezpieczenie to chronić będzie Twój pojazd od różnych zdarzeń. Najczęściej AC obejmuje swoją ochroną szkody powstałe w wyniku:

 • wypadku i kolizji z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami czy przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta,
 • kradzieży lub usiłowania kradzieży pojazdu, jego części lub tzw. wyposażenia dodatkowego,
 • pożaru lub wybuchu,
 • działania zjawisk atmosferycznych, do których zaliczamy m.in. powodzie, zatopienia, huragany, grad, uderzenia pioruna, osuwanie bądź zapadanie się ziemi, lawiny itp.

Na pytanie więc o to, czy AC obejmuje gradobicie, należy odpowiedzieć twierdząco, ale trzeba zawsze sprawdzić, czy konkretna polisa autocasco rzeczywiście uwzględnia takie ryzyko. Zakup AC zawsze powinien być poprzedzony dokładnym zapoznaniem się z ofertą. Kiedy może być wypłacone odszkodowanie z AC, a kiedy będziesz musiał pokryć koszty zaistniałych szkód, np. zarysowania, uszkodzenia silnika i tym podobnych, z własnej kieszeni?

UBEZPIECZENIE SAMOCHODU AUTOCASCO – JAK WYBRAĆ?

Zanim zawrzesz umowę ubezpieczenia autocasco, powinieneś dokładnie zapoznać się z warunkami ochrony. O ile w przypadku OC zakres polisy jest zawsze taki sam i wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, o tyle już warunki autocasco mogą być różne i w dużej mierze sam decydujesz, jakie one będą. Im szerszą ochronę będzie zapewniać ubezpieczenie AC samochodu, tym wyższy będzie jego koszt. Decydując się na ograniczenia odpowiedzialności zakładu, obniżasz jednocześnie cenę ubezpieczenia. Czy to dobry wybór? Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, gdyż od zapisów w umowie zależy, czy w razie danej szkody w ogóle otrzymasz odszkodowanie i jaka będzie jego wysokość. Wybierając autocasco, zwróć uwagę na:

 • Udział własny w szkodzie – czyli franszyzę redukcyjną. W umowie może się znaleźć zapis, że taki udział w szkodzie wynosi np. 1000 zł albo 10 proc., ale nie mniej niż 1000 zł. Jest to część odszkodowania, którą pokryjesz z własnych środków. Jeśli koszt likwidacji szkody ustalono na 10 tys. złotych, a udział własny wynosi 10 proc., to wówczas otrzymasz 9 tys. złotych odszkodowania. Umowa może uwzględniać również franszyzę integralną. Jeśli wynosi ona np. 500 zł, to oznacza, że towarzystwo wypłaci odszkodowanie tylko wtedy, gdy koszt likwidacji przewyższy tę kwotę. Czyli jeśli koszt ten zostanie ustalony na 400 zł, to nie otrzymasz żadnych środków. W przypadku gdy wybierzesz polisę z franszyzą, zapłacisz niższą składkę za AC. Czy jednak to się opłaca? Sprawdź, jaki poniesiesz koszt, jeśli wybierzesz ubezpieczenie bez franszyzy. Weź też pod uwagę, o ile mniejsze odszkodowanie otrzymasz, jeśli dojdzie do np. kradzieży.
 • Metodę likwidacji szkody – może być warsztatowa, kosztorysowa lub serwisowa ASO. Czym się różnią? W przypadku kosztorysowej po zgłoszeniu zdarzenia zakład ubezpieczeń ustali najprawdopodobniej, kiedy rzeczoznawca będzie mógł dokonać wyceny likwidacji szkody. Przygotuje kosztorys, na podstawie którego otrzymasz odszkodowanie. Możesz wybrać warsztat, w którym zostanie naprawiony pojazd, z którym sam się rozliczysz. Natomiast w przypadku metody warsztatowej Twoim zadaniem będzie dostarczenie pojazdu do ustalonego mechanika. Towarzystwo ubezpieczeniowe zaproponuje Ci jeden z warsztatów partnerskich, ale nie masz obowiązku korzystać akurat z niego. Jeśli jednak zdecydujesz się na zewnętrzną firmę, to wówczas proces likwidacji szkody może się wydłużyć. Standardowo wygląda to tak, że upoważniasz danego mechanika do rozliczenia się z zakładem ubezpieczeń, nie otrzymujesz odszkodowania, lecz czekasz na naprawę pojazdu. Po likwidacji szkody musisz tylko zweryfikować, czy wszystkie prace zostały wykonane prawidłowo. Warsztat rozliczy się z ubezpieczycielem. Więcej za AC zapłacisz, jeśli zdecydujesz się na metodę warsztatową. Kolejna opcja to metoda serwisowa ASO. W tym przypadku również nie musisz sam organizować naprawy pojazdu – szkoda jest likwidowana w warsztacie autoryzowanym, z zastosowaniem oryginalnych części. Jest to najdroższy wariant.
 • Amortyzację części – zakład ubezpieczeń może uzależniać kwotę wypłaconego odszkodowania od zużycia części. Co to oznacza? Jeśli dana część w wyniku szkody wymaga wymiany, to wtedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, biorąc pod uwagę cenę nowej części, lecz uwzględni jej zużycie i wypłaci kwotę odpowiednio mniejszą. Wybór AC z amortyzacją części wiąże się z niższą ceną ochrony.
 • Części zamienne – w ramach likwidacji szkody mogą być wykorzystane części oryginalne bądź zamienniki części oryginalnych. W przypadku tych drugich cena składki będzie niższa.
 • Stałą sumę ubezpieczenia – standardowo zakład ubezpieczeń ustala wysokość odszkodowania, biorąc pod uwagę wartość pojazdu w dniu szkody. Jeśli jednak skorzystasz z polisy ze stałą sumą ubezpieczenia, to wówczas brana będzie pod uwagę wartość pojazdu z dnia zawarcia umowy.

ROZSZERZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIA AC SAMOCHODU

Aby uzupełnić ochronę, jaką daje Ci AC, możesz dokupić dodatkowy pakiet ubezpieczeń assistance, które zagwarantują Ci kompleksową pomoc po wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu.

Zakres ubezpieczenia assistance zawiera szereg usług niezbędnych w momencie powstania szkody lub w przypadku awarii. Najpopularniejsze świadczenia to:

 • organizacja i pokrycie kosztów transportu pojazdu, który uległ wypadkowi lub awarii, z miejsca zdarzenia do wskazanego zakładu naprawczego,
 • organizacja i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu,
 • pomoc przy wymianie koła,
 • organizacja i pokrycie kosztów wynajęcia hotelu na czas naprawy pojazdu.

Pamiętaj, że zakres usług, na które się zdecydujesz w ramach AC lub ubezpieczenia assistance, będzie wpływał na wysokość składki. Jednak komfort i gwarancja pomocy w razie wypadku, awarii lub kradzieży samochodu są znacznie cenniejsze.

CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZENIE AC?

Wykupienie ubezpieczenia AC nie zawsze zagwarantuje Ci pełne odszkodowanie w każdej możliwej sytuacji. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach, które świadczą o umyślnej winie ubezpieczonego lub o ewidentnym zaniedbaniu kierowcy pojazdu.

Do sytuacji, które standardowo podlegają wyłączeniu z zakresu ochrony, należą m.in.:

 • kradzież pojazdu spowodowana lekkomyślnym postępowaniem kierowcy, np. pozostawieniem kluczyków w stacyjce;
 • szkody, które zostały spowodowane umyślnie lub wynikają z rażącego niedbalstwa;
 • szkody, które powstały w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdu, który nie ma badania technicznego;
 • uszkodzenia, które są wynikiem eksploatacji pojazdu lub wad fabrycznych;
 • szkody, które powstały w wyniku naprawy i konserwacji pojazdu;
 • szkody, które powstały w innych okolicznościach niż te podane w zgłoszeniu szkody.

Czy AC obejmuje uszkodzenie silnika? Niezależnie od tego, ile wynosi w przypadku polisy AC cena, nie zagwarantuje ono wypłaty odszkodowania po typowej awarii tego elementu. Może za to zapewnić pokrycie kosztów naprawy pojazdu lub wymiany, jeśli do uszkodzenia jednostki napędowej doszło np. w wyniku pożaru, kolizji czy wypadku.

KOSZT UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I POLISY OC

Dobrym rozwiązaniem jest zawarcie umowy ubezpieczenia OC i AC z jednym towarzystwem. Często kierowcom może być oferowany pakiet OC i AC. Dzięki temu koszt ochrony będzie niższy niż w przypadku zawarcia umowy z różnymi zakładami ubezpieczeń. Czy można dokupić AC, jeśli zawarłeś już wcześniej umowę OC? Jest to możliwe i warto się na to zdecydować, o ile w ogóle dostępna jest opcja zakupu autocasco dla Twojego pojazdu. Pamiętaj, że ubezpieczyciele określają, jaki może być maksymalny wiek samochodu, który mogą objąć ochroną w ramach umowy autocasco.

CZY ISTNIEJE UBEZPIECZENIE AC KRÓTKOTERMINOWE?

W wielu przypadkach ubezpieczenie AC przydaje się przede wszystkim podczas wyjazdów – po Polsce czy za granicą, natomiast przy poruszaniu się w obrębie swojego miasta i parkowaniu np. we własnym garażu kierowca już niekoniecznie chce ponosić koszt AC. Dlatego możesz się zastanawiać, czy wykupić AC na miesiąc czy na inny, zdefiniowany okres.

Zasadniczo w OWU większości firm oferujących autocasco znajduje się zapis, że umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Co w sytuacji, gdy klient potrzebuje świadczenia usług ochrony wynikającej z AC w krótszym wymiarze czasu? W niektórych przypadkach jest to możliwe, a AC ma taki sam zakres.

AC krótkoterminowe pozwala na ubezpieczenie auta w ramach wybranego pakietu autocasco na okres krótszy niż rok. Problem w tym, że niekoniecznie skrócenie czasu obowiązywania ochrony powoduje obniżenie przy AC kosztu składki. Warto więc, byś zrobił porównanie w przypadku standardowych i krótkoterminowych polis AC ceny i wybrał najkorzystniejszą dla siebie opcję.

Czasami będzie nią nie tyle 12-miesięczna polisa autocasco, ile pakiet AC mini, który może obejmować np. tylko ryzyko kradzieży samochodu. Cena autocasco w wersji mini najczęściej jest niższa niż w przypadku, gdy chcesz kupić ubezpieczenie AC w standardowej ofercie. Zakres ochrony przy mini AC będzie jednak znacznie ograniczony. Sam odpowiedz sobie na pytanie, czy warto się na nie zdecydować.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 14 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 10 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz prototypowania udogodnień UX/UI dla Klientów od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą a AC

Auta w Polsce wciąż dosyć często padają złodziejskim łupem – przestępcom wystarczy zaledwie kilka lub kilkanaście sekund, by dostać się do wnętrza pojazdu i odjechać. Do tego typu przykrych zdarzeń może dojść wszędzie, nawet parkując na z pozoru bezpiecznym miejscu, możemy stracić pojazd. Wielu kierowców zastanawia się, jakie zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą jest najlepsze. Czy istnieją urządzenia, które zapewniają 100% ochronę naszemu pojazdowi? Jak odstraszyć złodzieja?

Czytaj dalej
Ładowanie elektrycznego samochodu

Samochód elektryczny a ubezpieczenie OC i AC

Przyszłością motoryzacji są samochody hybrydowe i elektryczne. Wciąż pojawiają się kolejne regulacje, które mają na celu zachęcenie Polaków do zakupu auta elektrycznego. Co to za pojazd? Jakie są korzyści korzystania z niego? Czy ubezpieczenie takiego samochodu kosztuje więcej niż w przypadku pojazdu spalinowego? Ile takich aut jeździ po polskich drogach?

Czytaj dalej

Nie jestem sprawcą ale chcę skorzystać z AC auta

Szkodę niepowstałą w wyniku działań kierowcy można zlikwidować z OC sprawcy lub własnego ubezpieczenia AC. Wybór drugiej opcji nie jest równoznaczny z utratą zniżek na podstawowe ubezpieczenia komunikacyjne. Przy czym warto pamiętać, że chociaż wypłata odszkodowania z AC przebiega sprawniej, to standardowo szkody powstałe nie z naszej winy należy likwidować z polisy OC sprawcy.

Czytaj dalej
szczęśliwa rodzina w aucie

Ubezpieczenie OC za granicą – o czym należy pamiętać?

Wyjazd samochodem za granicę może wiązać się z różnymi nieprzewidzianymi sytuacjami, w tym, m.in. kolizją lub wypadkiem drogowym. Dlatego też przed podróżą warto upewnić się o tym, czy wykupiona polisa OC obowiązuje w miejscu, do którego się udajemy i jaki jej jest zakres ochrony.

Czytaj dalej
rodzina korzystająca z laptopa

Najtańsze ubezpieczenie OC i AC – jak szybko znaleźć dobrą polisę?

Wyborowi polisy ubezpieczeniowej OC i AC warto poświęcić maksimum uwagi. Przy przeglądaniu ofert towarzystw ubezpieczeniowych oprócz ceny polisy należy kierować się również zakresem ochrony. Przy wyszukiwaniu najatrakcyjniejszych ofert ubezpieczenia OC i AC pomocne są kalkulatory online oraz porównywarki internetowe.

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę