Czy ubezpieczenie samochodu (AC) wznowi się samo?

Polisa AC jest typem dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, które po wygaśnięciu nie wznawia się automatycznie. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe przed końcem obowiązywania umowy AC wysyłają oferty z warunkami przedłużenia na kolejny okres. Nie jest to jednak standardowe zachowanie, dlatego warto samemu pamiętać o zbliżającym się terminie wygaśnięcia ubezpieczenia AC.

Umowa OC przedłuża się automatycznie, jeżeli tylko nie złożymy wcześniej wypowiedzenia. Jednak jest to zasada narzucona ustawą, a nie standard rynkowy dla wszystkich ubezpieczeń komunikacyjnych. Nieobowiązkowe ubezpieczenie samochodu (AC, assistance, NNW) nie wznowi się samoistnie po wygaśnięciu umowy.

Nieobowiązkowe ubezpieczenie samochodu (AC i inne) nie odnawia się automatycznie, jak to ma miejsce w przypadku OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Kierowca, który chce kontynuować współpracę z danym towarzystwem, musi zawrzeć z nim nową umowę ubezpieczenia albo przedłużyć polisę, którą już ma.

Standardowo ubezpieczenie samochodu – AC, Assistance, opon, szyb i inne - wygasa wraz z upłynięciem okresu ochrony, który został określony w polisie.

Zdarzają się wyjątki

Niektórzy ubezpieczyciele przed końcem trwania umowy na ubezpieczenie samochodu AC wysyłają do klientów ofertę z warunkami przedłużenia umowy na kolejny okres. Jeżeli zdecydujemy się opłacić proponowaną składkę, umowa AC „wznowi się”, czyli zostanie przedłużona na następny rok. Taka oferta przychodzi do nas zwykle wraz z dokumentami ubezpieczenia OC.

Nie jest to jednak standard na rynku i przeważnie to kierowca musi się zgłosić do towarzystwa po nowe ubezpieczenie samochodu (AC i inne nieobowiązkowe).

Kiedy umowa zostanie rozwiązana?

Warto pamiętać też o takich sytuacjach, w których nasze ubezpieczenie samochodu AC wygasa – mimo że termin określony w polisie jeszcze nie upłynął. Rozwiązanie polisy AC, automatyczne następuje m.in. po sprzedaży samochodu. Nie jest praktykowane przekazywanie Autocasco nowemu właścicielowi auta.

Ubezpieczenie samochodu AC może też wygasnąć w sytuacji, kiedy mimo upomnienia przez zakład ubezpieczeń nie opłacimy kolejnej raty składki.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę